Έκθεση EFSA: Η Κρήτη μπορεί να αποφύγει τα δηλητήρια στα τρόφιμα

Ο πρώην Πρόεδρος του ΕΦΕΤ, Νίκος Κατσαρός, σχολιάζει τα αποτελέσματα της έκθεσης για την καθαρότητα των προϊόντων


Υπολείμματα φυτοφαρμάκων, ακόμα και μηδενικά, σε ποσοστό άνω του 50% των δειγμάτων, ενώ για το υπόλοιπο ποσοστό τα υπολείμματα είναι στα ανώτερα επιτρεπόμενα όρια, με ένα πολύ μικρό ποσοστό που δείχνει υπέρβαση πάνω από αυτά, είναι η υπολειμματικότητα των ουσιών στα τρόφιμα που δημοσιοποιεί η τελευταία ετήσια έκθεση της αρμόδιας Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕFSA), με βάση τις τελευταίες μετρήσεις που έγιναν από τις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η έκθεση δόθηκε επίσημα στη δημοσιότητα τις προηγούμενες ημέρες και, σχολιάζοντας τα στοιχεία της ο πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής της Ένωσης Καταναλωτών Ελλάδος, πρώην πρόεδρος του ΕΦΕΤ και πρώην διευθυντής Ερευνών στο ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”, Νίκος Κατσαρός, τόνισε ότι προκύπτει το συμπέρασμα πως μπορεί η χώρα μας να μηδενίσει τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων στα προϊόντα της, τόσο στην εγχώρια κατανάλωση όσο και στις εξαγωγές, αρκεί να υπάρξουν σοβαρές πολιτικές προς αυτή την κατεύθυνση.

Όπως αναφέρει η έκθεση για τα υπολείμματα φυτοπροστατευτικών ουσιών για το έτος 2017, τα τρόφιμα που καταναλώνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθούν κατά κύριο λόγο να μην περιέχουν υπολείμματα φυτoπροστατευτικών ουσιών ή να περιέχουν υπολείμματα φυτοπροστατευτικών ουσιών εντός των ορίων που έχουν καθοριστεί στην ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Τα κύρια σημεία συνοψίζονται στα εξής: Τα αποτελέσματα για το 95,9% των δειγμάτων που αναλύθηκαν (84.627) βρίσκονται εντός των νόμιμων ορίων. Από αυτά, το 54,1% περιείχαν υπολείμματα φυτοπροστατευτικών ουσιών κάτω από το όριο ποσοστικοποίησης και το 41,8% περιείχαν ποσότητες φυτοπροστατευτικών ουσιών κάτω από Ανώτατα Όρια Καταλοίπων (MRLs).

Το ποσοστό υπέρβασης των Ανώτατων Ορίων Καταλοίπων ήταν 4,1% έναντι 3,8% το 2016. Το ποσοστό υπέρβασης των Ανώτατων Ορίων Καταλοίπων (MRLs) στα δείγματα από τρίτες χώρες ήταν υψηλότερο (7,6%) σε σύγκριση με αυτό στα δείγματα τροφίμων από χώρες της Ε.Ε. (2,6%). Για τα τρόφιμα από χώρες του ΕΟΧ υπέρβαση των ορίων διαπιστώθηκε στο 2,4% των δειγμάτων.

Αναφορικά με τα δείγματα από τρόφιμα που προορίζονται για βρέφη και μικρά παιδιά, επισημαίνεται ότι τα υπολείμματα φυτοπροστατευτικών ουσιών ήταν κάτω από το όριο ποσοστικοποίησης στο 94,6% αυτών, ενώ το 5,4% περιείχαν υπολείμματα σε επίπεδο στο ή πάνω από το όριο ποσοστικοποίησης. Για το 1,5% των δειγμάτων, διαπιστώθηκε υπέρβαση των Ανώτατων Ορίων Καταλοίπων (MRLs) των 0,01mg/kg που ισχύουν για τα τρόφιμα για βρέφη.

Αναφορικά με τα δείγματα από βιολογικά τρόφιμα, το 86,3% αυτών δεν περιείχαν υπολείμματα φυτοπροστατευτικών ουσιών άνω του ορίου ποσοστικοποίησης, ενώ το 12,2% περιείχε κατάλοιπα εντός των νόμιμων ορίων. Υπέρβαση των Ανώτατων Ορίων Καταλοίπων διαπιστώθηκε στο 1,5% των οργανικών δειγμάτων που αναλύθηκαν.

«Στην Κρήτη μπορούμε χωρίς καθόλου χημικές ουσίες»

Ο Νίκος Κατσαρός εξηγεί ότι ακόμα και στα βιολογικά, όπου και αναφέρεται μια υπολειμματικότητα 12,5% του συνόλου των δειγμάτων, αυτή δε σχετίζεται με χημικές ουσίες αλλά με ουσίες από φυτικά και ζωικά είδη. Βέβαια ο ίδιος εμμένει στις θέσεις που έχει εκφράσει και παλιότερα, σύμφωνα με τις οποίες τα βιολογικά στην Ελλάδα ελέγχονται μόνο δειγματοληπτικά σε ένα πολύ μικρό ποσοστό και όχι στο σύνολό τους, όπως θα έπρεπε. Είναι δε πιο αξιόπιστα τα συσκευασμένα βιολογικά σε αντίθεση με τα χύμα.

Από ’κει και πέρα, ως προς τα αποτελέσματα της έκθεσης, ο ίδιος τονίζει ότι «μας δεσμεύουν ακόμα περισσότερο ως χώρα να παράγουμε προϊόντα με μηδέν υπολειμματικότητα. Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την Κρήτη, όπου κατά το παρελθόν είχαμε εκτεταμένη χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων…».

Καταλήγοντας, ο γνωστός επιστήμονας αναφέρει ότι μέσα από τέτοιες προσπάθειες μπορεί να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη του Έλληνα καταναλωτή, ο οποίος, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Eurostat, σε ποσοστό 75% δεν εμπιστεύεται φρούτα και λαχανικά, διότι «εμπεριέχουν υπολείμματα φυτοφαρμάκων»