Έκπτωση φόρου με ένα e- mail – Ποιους αφορά

Με ένα e-mail που θα πρέπει να υποβληθεί έως την Τετάρτη 17 Ιουνίου στην εφορία τους θα μπορούν τελικά να καρπωθούν την έκπτωση 25% στην εμπρόθεσμη πληρωμή ΦΠΑ οι επιχειρήσεις που έκαναν χρήση του σχετικού μέτρου. Πρόκειται για τις 160.740 επιχειρήσεις οι οποίες κατάφεραν να πληρώσουν εμπρόθεσμα τον ΦΠΑ φορολογικής περιόδου Μαρτίου και τηρούν διπλογραφικά βιβλία ή φορολογικής περιόδου Ιανουαρίου – Μαρτίου και τηρούν απλογραφικά βιβλία. Για την εμπρόθεσμη πληρωμή δικαιούνται το 25% του ποσού που κατέβαλαν ως πίστωση για συμψηφισμό με νέες φορολογικές οφειλές. Ο συμψηφισμός θα διενεργηθεί κατά προτεραιότητα σε βεβαιωμένες οφειλές από δόσεις ρυθμίσεων με καταληκτική ημερομηνία καταβολής εντός του Ιουνίου και επόμενων μηνών. Όσοι ξεχαστούν και δεν υποβάλουν e-mail ο συμψηφισμός θα γίνει αυτεπάγγελτα από την εφορία.