Ένας στους τρεις φορολογούμενους στο «δόκανο» των τεκμηρίων το 2018

Πλησιάζει η ημερομηνία έναρξης της υποβολής των φετινών φορολογικών δηλώσεων, καθώς μέσα στον Μάρτιο αναμένεται να ανοίξει η ηλεκτρονική εφαρμογή του TAXISnet. Μεγάλος «πονοκέφαλος» ωστόσο για τα νοικοκυριά είναι τα τεκμήρια διαβίωσης, καθώς όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, το 2018 πάνω από 1,9 εκατομμύρια οικογένειες και άγαμοι φορολογούμενοι (δηλαδή περίπου ένα στα τρία νοικοκυριά) κλήθηκαν να πληρώσουν υπέρογκα ποσά φόρων εισοδήματος για το 2017.

Οι περισσότεροι που υπέβαλαν πέρυσι φορολογικές δηλώσεις φορολογήθηκαν για εισοδήματα υπερδιπλάσια έως και δεκαπλάσια από αυτά που δήλωσαν, λόγω της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος για τις αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης και τελικά, πλήρωσαν φόρους για μεγαλύτερα εισοδήματα, ύψους 6,7 εκατ. ευρώ. Στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν κυρίως μισθωτοί, ακολούθησαν οι συνταξιούχοι και οι εισοδηματίες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων από τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων των φορολογικών δηλώσεων που υποβλήθηκαν το 2018 (για τα εισοδήματα του έτους 2017):

– Τα νοικοκυριά που φορολογήθηκαν με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης κι όχι με βάση τα πραγματικά δηλωθέντα εισοδήματά τους ανήλθαν σε 1.929.170 ή στο 30,28% του συνόλου αυτών που υπέβαλαν δήλωση φορολογίας εισοδήματος (6.370.099).

– Τα 697.290 αποτελούνται από μισθωτούς φορολογούμενους. Που αναγκάστηκαν να πληρώσουν υψηλότερους φόρους γιατί τα εισοδήματά τους δεν κάλυπταν τα τεκμήρια διαβίωσης. Το συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα των μισθωτών οι οποίοι φορολογήθηκαν με βάση τα τεκμήρια ανήλθε σε 1,76 δισ. ευρώ περίπου. Στο ποσό αυτό οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ πρόσθεσαν άλλα 1,947 δισ. ευρώ, λόγω της εφαρμογής των τεκμηρίων, με αποτέλεσμα οι συγκεκριμένοι μισθωτοί να φορολογηθούν για συνολικό ποσό εισοδήματος 3,713 δισ. ευρώ, το οποίο είναι προσαυξημένο κατά 110,31% σε σχέση με το συνολικό δηλωθέν εισόδημά τους.

– 394.461 νοικοκυριά με φορολογούμενους «εισοδηματίες» επί συνόλου 955.375 που υπέβαλαν δηλώσεις. Δηλαδή περίπου 4 στους 10 «εισοδηματίες» (για την ακρίβεια το 41,29% του συνόλου) έπεσε στην παγίδα των τεκμηρίων, καθώς δήλωσε εισόδημα σημαντικά χαμηλότερο από αυτό που προέκυψε με βάση τις αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης. Το εισόδημα που δήλωσαν οι 394.461 «εισοδηματίες» ανήλθε μόλις σε 217,67 εκατ. ευρώ, αλλά το εισόδημα για το οποίο τελικά φορολογήθηκαν ήταν 10 φορές μεγαλύτερο καθώς έφθασε τα 2,19 δισ. ευρώ!

– 206.340 ελεύθεροι επαγγελματίες πλήρωσαν επιπλέον φόρους για εισοδήματα 917 εκατ. ευρώ. Η προσαύξηση του φορολογητέου εισοδήματός τους έφθασε το 212,15%! Το ποσοστό των μικρομεσαίων επιχειρηματιών και των ελευθέρων επαγγελματιών που πιάστηκαν στο δόκανο των τεκμηρίων ανήλθε στο 33,78% του συνόλου (663.830). Δηλαδή περίπου 1 στους 3 αυτοαπασχολούμενους φορολογήθηκε το 2018 με βάση τα τεκμήρια.

– 515.509 νοικοκυριά συνταξιούχων. Αντιπροσωπεύουν το 22,85% του συνόλου των 2.255.788 νοικοκυριών που αποτελούνται από συνταξιούχους. Το συνολικό ποσό του εισοδήματος που δήλωσαν τα 515.509 νοικοκυριά συνταξιούχων ανήλθε σε 1,07 δισ. ευρώ, αλλά το συνολικό ποσό εισοδήματος για το οποίο τελικά φορολογήθηκαν έφθασε τα 2,57 δισ. ευρώ. Η προσαύξηση του φορολογητέου εισοδήματος λόγω της εφαρμογής των τεκμηρίων ανήλθε σε 1,5 δισ. ευρώ ή σε ποσοστό 140,36% επί του συνολικού δηλωθέντος οικογενειακού εισοδήματος.

-115.570 αγρότες επί συνόλου 329.497 που αντιστοιχεί σε ποσοστό 35,07% ή έναν στους τρεις, πιάστηκαν στο δόκανο των τεκμηρίων. Επί συνόλου φορολογήθηκαν για συνολικό ποσό εισοδήματος υψηλότερο κατά 169,22% από αυτό που δήλωσαν.