Αγιοβασιλιάτικο «δώρο» από την ΑΑΔΕ στην αγορά

του Κωστή Πλάντζου

Ρύθμιση – ανάσα για την αγορά, τους επαγγελματίες και τους λογιστές ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ, για να τελειώνουν «μια και καλή» με το άγχος της υποβολής απανωτών δηλώσεων τιμολογίων για τυπικά στοιχεία (χωρίς να προκύπτει ούτε ένα 1 ευρώ φόρος για πληρωμή).

Με απόφαση Πιτσιλή (ΠΟΛ 1217/2018 που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ στις 21-12-2018):

– Η υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων προμηθευτών πελατών θα γίνεται ετησίως, έως 31 Μαρτίου του επόμενου έτους. Αποκαθίσταται έτσι ένα τεράστιο πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί από το 2014 με την υποχρέωση υποβολής των δηλώσεων ανά μήνα (που όμως αποδείχθηκε ανεφάρμοστη) ή ανά τρίμηνο, που επίσης δημιουργούσε τεράστια προβλήματα και διαρκή απειλή προστίμων στους υπόχρεους και στους λογιστές. Η παρακολούθηση των τιμολογίων «σε πραγματικό χρόνο» αποδείχθηκε ως τώρα ανέφικτη, αλλά από το 2020 αυτό αλλάζει καθώς σχεδιάζεται να εισαχθεί η ηλεκτρονική τήρηση των βιβλίων και των τιμολογίων.

– Επιπλέον, μειώνεται δραστικά το πρόστιμο για εκπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης. Αν και ισχύει ότι επιβάλλεται 100 ευρώ πρόστιμο, θα υπολογίζεται πλέον μία φορά ετησίως και όχι επί 4 (ανά τρίμηνα). Συγκεκριμένα ορίζεται ότι «θεωρείται ως μία δήλωση, η υποβολή τροποποιητικών καταστάσεων που υποβάλλονται εντός της ίδιας ημερολογιακής ημέρας και αφορούν το ίδιο ημερολογιακό έτος, ανεξαρτήτως του πλήθους των τροποιούμενων στοιχείων σε κάθε μία από τις καταστάσεις αυτές».

Προκύπτει δηλαδή ότι αν κάποιος πάει μία ημέρα και υποβάλει διορθωτικές δηλώσεις για ολόκληρο το χρόνο, θα πρέπει να πληρώσει τα 100 ευρώ της εκπρόθεσμης/ συμπληρωματικής δήλωσης, αλλά όχι 400 ευρώ που θα πλήρωνε για αλλαγές που κάνει στα 4 τρίμηνα της χρονιάς.

Ειδικότερα, η εγκύκλιος ΠΟΛ 1217.2018 προβλέπει ότι οι ΜΥΦ υποβάλλονται:

-από τους εκδότες ετησίως, ανεξαρτήτως κατηγορίας των τηρούμενων βιβλίων τους (απλογραφικά ή διπλογραφικά) ή της απαλλαγής τους από την τήρηση αυτών, καθώς και της υποχρέωσης ή μη υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. και το αργότερο μέχρι το τέλος Μαρτίου του επόμενου έτους από το ημερολογιακό έτος που αφορούν,

-από τους λήπτες, υπόχρεους υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α., που τηρούν είτε διπλογραφικά είτε απλογραφικά βιβλία, ετησίως και το αργότερο μέχρι το τέλος Μαρτίου του επόμενου έτους από το ημερολογιακό έτος που αφορούν,

-από τους λήπτες, μη υπόχρεους υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α., το δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και τους αγρότες, φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται είτε στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α., οι οποίοι όμως δεν ασκούν άλλη δραστηριότητα για την οποία υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων, είτε στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α., ετησίως και το αργότερο μέχρι το τέλος Μαρτίου του επόμενου έτους από το ημερολογιακό έτος που αφορούν».

Επιπλέον, προστίθεται παρ. 4 στο άρθρο 4 της ΠΟΛ 1022/7-1-2014 που αφορά στις συγκεντρωτικές καταστάσεις στοιχείων και τιμολογίων πελατών – προμηθευτών (ΜΥΦ) και ορίζει ότι:

«4. Θεωρείται ως για δήλωση, η υποβολή των τροποποιητικών καταστάσεων που υποβάλλονται εντός της ίδιας ημερολογιακής ημέρας και αφορούν το ίδιο ημερολογιακό έτος, ανεξαρτήτως του πλήθους των υποβληθεισών τροποποιητικών καταστάσεων εντός της ίδιας ημέρας, καθώς και του πλήθους των τροποποιούμενων στοιχείων σε κάθε μια από τις καταστάσεις αυτές».