ΑΔΜΗΕ: Διακριτές τιμές ρεύματος για την Κρήτη

Πρόταση για μεταβατικό καθεστώς ετοιμάζει ο ΑΔΜΗΕ προς τη ΡΑΕ


Πρόταση προς τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) για τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της Κρήτης ως διακριτής ζώνης τιμολόγησης, στο χρονικό διάστημα από την ηλέκτριση του Κρήτη Ι (Κρήτη-Πελοπόννησος) έως την ολοκλήρωση του Κρήτη-Αττική, έχει στα σκαριά ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ). Σύμφωνα με τον Διαχειριστή, το μεταβατικό αυτό καθεστώς είναι απαραίτητο, καθώς με την ηλέκτριση του Κρήτη-Πελοπόννησος το νησί δεν θα ενταχθεί πλήρως στο διασυνδεδεμένο σύστημα, αφού το συγκεκριμένο καλώδιο θα μπορεί να καλύψει μόνο ένα μέρος των τοπικών φορτίων. Επίσης, με δεδομένο ότι σημαντικό ποσοστό της τοπικής κατανάλωσης θα συνεχίσει να εξασφαλίζεται από τις μονάδες της ΔΕΗ ΔΕΗ+1,20% στο νησί, η επιχείρηση θα παραμείνει κυρίαρχος παραγωγός σε τοπικό επίπεδο.

Υπενθυμίζεται πως η διασύνδεση Κρήτη-Πελοπόννησος θα ολοκληρωθεί εντός του 2020 και θα καλύπτει πλήρως τα φορτία της Κρήτης μόνο τους χειμερινούς μήνες, κατά τους οποίους η ενεργειακή ζήτηση υποχωρεί σε πιο χαμηλά επίπεδα, λόγω της εποχικής μείωσης στην τουριστική κίνηση. Αντίθετα, για την τροφοδοσία του νησιού με ρεύμα κατά την τουριστική περίοδο, θα εξακολουθήσει να είναι απαραίτητη και η τοπική ηλεκτροπαραγωγή.

Το γεγονός αυτό σημαίνει πως, με την ηλέκτριση του Κρήτη-Πελοπόννησος, η τοπική χονδρεμπορική αγορά ρεύματος θα συνεχίσει να έχει σημαντικές ιδιαιτερότητες έναντι της αγοράς του διασυνδεδεμένου συστήματος. Έτσι, σύμφωνα με την πρόταση του Διαχειριστή, στην Κρήτη θα πρέπει να ισχύσει μία διακριτή ζώνη τιμής έως την ολοκλήρωση του Κρήτη-Αττική, η οποία και θα σηματοδοτήσει την πλήρη άρση της ηλεκτρικής απομόνωσης του νησιού, ώστε οι συνθήκες ηλεκτροπαραγωγής σε αυτό να εξομοιωθούν πλήρως με το διασυνδεδεμένο σύστημα.

Όπως είναι φυσικό, αυτή η διακριτή ζώνη τιμολόγησης θα διέπει και την αποζημίωση των λύσεων που θα προκριθούν για την κάλυψη του ελλείμματος ισχύος του νησιού, μέχρι την ολοκλήρωση του Κρήτη – Αττική. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΔΕΗ έχει προτείνει τη διενέργεια διαγωνισμού από την ίδια, για την εγκατάσταση ενός νέου ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού βάσης, ισχύος περί τα 100 MW. Μία τέτοια μονάδα θα μπορούσε να είναι ένα καινούργιο εργοστάσιο φυσικού αερίου, ή μία πλωτή μονάδα τύπου powerboat που θα καταναλώνει το ίδιο καύσιμο.

Αν και ως πρώτη λύση προκρινόταν η μετατροπή των μονάδων του Αθερινόλακκου ώστε να καταναλώνουν φυσικό αέριο, πλέον σύμφωνα με τη ΔΕΗ η παρέμβαση αυτή θα πρέπει να υλοποιηθεί εάν και εφόσον αυτό κριθεί απολύτως αναγκαίο. Στο πλαίσιο της κάλυψης του ελλείμματος ισχύος, προβλέπεται επίσης η εγκατάσταση νέων αιολικών και φωτοβολταϊκών μονάδων, ισχύος 100-150 MW, μέσω διαγωνισμού για μη ώριμα αδειοδοτικώς έργα που αναμένεται να προκηρύξει η ΡΑΕ στις αρχές του 2020. Επίσης, σε δεύτερο χρόνο θα υπάρξει ένας ακόμη διαγωνισμός για μικρά συστήματα αποθήκευσης, ισχύος περί τα 30-40 MW.