Αιτήσεις τώρα για 755 εποχικούς σε 26 μουσεία και εφορείες αρχαιοτήτων

Σε 26 εφορείες αρχαιοτήτων και μουσεία θα προσληφθούν 755 εποχικοί υπάλληλοι. Τις περισσότυερες θέσεις θα καλύψουν φύλακες και νυχτοφύλακες. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από18 έως 65 ετών. Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής. Ανάμεσα στα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι για τις εποχικές θέσεις περιλαμβάνονται η αίτηση, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αντίγραφα τίτλου σπουδών και φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

Δειτε στον παρακάτω πίνακα ποια μουσεία και εφορείες αρχαιοτήτων δέχονται αιτήσεις και μέχρι πότε.

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας (εως 3/4)
ΠΕ Αρχαιολόγων 2 23310 22145
Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας (εως 5/4)
ΠΕ Αρχαιολόγων 1
ΔΕ Εξειδικευμένοι Εργατοτεχνίτες 3 26650 29177
Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής & Αγίου Όρους (εως 5/4)
ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 7 2310 285163
Εφορεία Αρχαιοτήτων Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλειολογίας (εως 5/4)
ΠΕ Αρχαιολόγων 1 210 9224339
ΤΕ Συντηρητής Αρχαιοτ΄ήτων & ΄Έργων Τέχνης 1
ΔΕ Εξειδικευμένοι Εργατοτεχνίτες 5
Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας (εως 5/4)
ΠΕ Αρχαιολόγων 3 23850 28206
ΠΕ Μηχανικών, ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών 1
ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού 1
ΔΕ Συντηρητή Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 1
ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών 3
Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης (εως 5/4)
ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 31 2313 310201
ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων 3
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας (εως 8/4)
ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 17 23310 29737
ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων 7
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού 1
Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας (εως 5/4)
ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 2 2510 222246
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (εως 8/4)
ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 14 27210 26770
ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων 2
Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου (εως 8/4) 2810 279000
ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 69
ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων 4
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού 1
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας (εως 8/4)
ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 69 26240 22529
ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων 9
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού 4
Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας & Λευκάδας (εως 8/4)
ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 2 26310 55654
Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων (εως 8/4)
ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 83 2103251096
ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων 1
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού 1
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας 1
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου (εως 8/4)
ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 63 2810 279241
ΤΕ Λογιστικού 1
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού 6
Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδας (εως 8/4)
ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 40 22650 82346
ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων 3
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας 1
ΥΕ Εργατών 1
Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου (εως 9/4)
ΤΕ Λογιστικού 1 22413 -65282
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού 2
ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 82
ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων 4
Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού (εως 9/4)
ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 46 2313 306400
Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας (εως 10/4)
ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 13 26610 48310
Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης (εως 10/4)
ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 11 2313 310422-3
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας (εως 10/4)
ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 17 23310 29737
ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων 7
ΥΕ Εργατών 1
Μουσείο Ασιατικής Τέχνης (εως 11/4)
ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 8 26610 30443
Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας (εως 11/4)
ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 2 26650 29177
Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας (εως 11/4)
ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 32 27520 27502
ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων 3
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας 3
Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας (εως 11/4)
ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 37 27410 32650
ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων 6
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας 1
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων (εως 12/4)
ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 2 26510 01053
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου (εως 12/4)
ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 12 28310 58842