Ανάκληση Ford Mondeo, S Max & Galaxy 1.6 EcoBoost

Για εγκατάσταση αισθητήρα στάθμης ψυκτικού κινητήρα και του σχετικού λογισμικού 


H Γενική  Γραμματεία  Βιομηχανίας ανακοίνωσε  ότι,  η  εταιρεία Ford  Motor  Hellas,   Γενικός   Εισαγωγέας   των  αυτοκινήτων  Ford στην  Ελλάδα,  εκτελεί  πρόγραμμα  βελτίωσης προϊόντος σε μοντέλα Mondeo, S Max & Galaxy με κινητήρα βενζίνης 1.6 λίτρων EcoBoost.

Η  συγκεκριμένη  ενέργεια  αφορά  σε 174  αυτοκίνητα,  που  παρήχθησαν  από 4/8/2010 μέχρι 30/6/2014. Σύμφωνα με  τον κατασκευαστή,  στα επηρεαζόμενα οχήματα, υπάρχει περίπτωση να υπερθερμανθεί η κυλινδροκεφαλή εάν τα οχήματα εξακολουθήσουν να κινούνται όταν δεν υπάρχει επαρκής ποσότητα ψυκτικού κινητήρα. Η υπερθέρμανση μπορεί να προκαλέσει ράγισμα στην κυλινδροκεφαλή, με αποτέλεσμα διαρροή λαδιού σε θερμή επιφάνεια με τον κίνδυνο πιθανής πυρκαγιάς στο χώρο του κινητήρα. Τα  επηρεαζόμενα  οχήματα  πρέπει  να  αναβαθμιστούν  με έναν  αισθητήρα  στάθμης ψυκτικού  κινητήρα  και  το  σχετικό  λογισμικό  προκειμένου  να  παρέχονται  ηχητικές  και  οπτικές προειδοποιήσεις στον οδηγό. Εάν ο οδηγός αγνοεί αυτά τα μηνύματα, η ισχύς του κινητήρα θα μειώνεται.

Μέχρι  αυτή  την  στιγμή  δεν  έχει  περιέλθει  σε  γνώση  της  εταιρείας  κανένα  ατύχημα  το οποίο να σχετίζεται με το συγκεκριμένο θέμα. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία για την ενημέρωση των ιδιοκτητών των ανωτέρω οχημάτων, μέσω  προσωπικής  επιστολής,  ώστε  να  προσέλθουν  στους  κατά  τόπους  Εξουσιοδοτημένους Επισκευαστές Ford, για να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι κάτοχοι – ιδιοκτήτες παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με το ∆ίκτυο Εξουσιοδοτημένων Επισκευαστών Ford.