Αναρτήθηκε ο κατάλογος δικαιούχων του μέτρου για τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων

Πότε θα υποβληθούν οι αιτήσεις όσων τα σχέδια έχουν εγκριθεί


Συνολικά 286 επενδυτικά σχέδια περιλαμβάνονται στον προσωρινό κατάλογο με τους δυνητικούς δικαιούχους για το Μέτρο 4.2.1. του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 που αφορά τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων.

Στον κατάλογο που δημοσίευσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στη Διαύγεια, περιλαμβάνονται επίσης 120 επιλαχούσες και 97 μη παραδεκτές αιτήσεις. Σύμφωνα με την απόφαση του γενικού γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης των Κοινοτικών Πόρων του ΥΠΑΑΤ, Χαράλαμπου Κασίμη, τα εν λόγω σχέδια θα λάβουν χρηματοδότηση ύψους 350 εκατ. ευρώ.

Μάλιστα, μετά την εξέταση και των ενστάσεων, για την έγκριση των επενδυτικών σχεδίων της δράσης θα διατεθούν 370 εκατ. ευρώ, δηλαδή επιπλέον 250 εκ. ευρώ στα ήδη προβλεπόμενα 120 εκ. ευρώ της πρόσκλησης.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «με τη σημαντικότατη αυτή αύξηση του προϋπολογισμού της δράσης, επιβεβαιώνεται με τον πιο σαφή και κατηγορηματικό τρόπο η επανειλημμένα διατυπωμένη δημόσια δέσμευση του Υπουργείου για έμπρακτη και ουσιαστική στήριξη των επενδυτικών μέτρων του ΠΑΑ. Μια στάση σταθερά προσανατολισμένη στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, την αύξηση της προστιθέμενης αξίας και την εξωστρέφεια των αγροτικών μας προϊόντων».

Οι αιτήσεις όσων τα σχέδιά έγιναν αποδεκτά, θα μπορούν να υποβληθούν, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από τις 17 Απριλίου έως τις 3 Μαΐου, ενώ το ίδιο διάστημα θα μπορούν να ασκηθούν ενδικοφανείς αιτήσεις προσφυγής επί των αποτελεσμάτων.