Ανοιχτά τα καταστήματα και τις Κυριακές στο Λασίθι

Ανοιχτά θα παραμένουν τα καταστήματα την Κυριακή και τις αργίες σε τουριστικούς τόπους


Συγκεκριμένα, η Αντιπεριφέρεια Λασιθίου αποφάσισε να επιτρέψει κατά την τουριστική περίοδο την κατ’ εξαίρεση λειτουργία την Κυριακή και τις ημέρες αργίας καταστημάτων που εξυπηρετούν την τουριστική κίνηση, σε περιοχές δήμων του Λασιθίου που είναι ανακηρυγμένοι ως τουριστικοί τόποι.

Η απόφαση ισχύει από 1η Απριλίου έως 15 Νοεμβρίου. Από την παραπάνω απόφαση εξαιρούνται τα εμπορικά καταστήματα που βρίσκονται στη χερσαία ζώνη τουριστικών λιμένων του νομού, για τη λειτουργία των οποίων τις συγκεκριμένες ημέρες αρμόδια για την έκδοση σχετικής απόφασης υπηρεσία είναι ο φορέας διαχείρισης του τουριστικού λιμένα.

Για το απασχολούμενο στις παραπάνω επιχειρήσεις προσωπικό ισχύουν οι σχετικές διατάξεις. Τα υπόλοιπα καταστήματα ως προς τη λειτουργία τους ακολουθούν την ισχύουσα νομοθεσία.