Απαγόρευση οδήγησης στο εξωτερικό για τους 74χρονους (έγγραφο)

Η προσωρινή ανανέωση διπλώματος ισχύει για οδήγηση μόνο εντός της ελληνικής επικράτειας για όσους έχουν κλείσει τα 74 έτη.

Μόνο εντός της Επικράτειας και με ειδική βεβαίωση θα μπορούν να οδηγούν οι ηλικιωμένοι οδηγοί άνω των 74 ετών καθώς τα τεστ δοκιμασίας μπορεί να πραγματοποιηθούν έως και μετά από 8 μήνες ώστε να εκδοθεί η νέα άδεια οδήγησης που θα τους επιτρέπει την οδήγηση στο εξωτερικό.

Όπως μπορείτε και εσείς να διαπιστώσετε από την επίσημη βεβαίωση ανανέωσης οδήγησης που έδωσε η Διεύθυνση Μεταφορών σε ηλικιωμένο οδηγό που έχει κλείσει τα 74 έτη αναγράφει ξεκάθαρα ότι η βεβαίωση ισχύει μόνο για οδήγηση ενός της ελληνική επικράτειας και παράτασή της ισχύει μέχρι τις 27 Μαΐου 2019.

Παράλληλα πριν την ημερομηνία αίτησης της ανανέωσης υπάρχει όπως χαρακτηριστικά φαίνεται ο αριθμός 8 ο οποίος σύμφωνα με την επεξήγηση που υπάρχει στο κάτω μέρος της βεβαίωσης ξεκαθαρίζει ότι: «Αναγράφεται η ημερομηνία προγραμματισμού εφόσον είναι γνωστή. Εφόσον δεν είναι γνωστή αναγράφεται 8, 7, 4 ή 3 μήνες αντιστοίχως από την ημερομηνία υποβολής της αιτήσεως και των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την ανανέωση».

Στην περίπτωση του ανθρώπου που ζητά και από τον υπουργό Μεταφορών εξηγήσεις γιατί δεν μπορεί να οδηγήσει στο εξωτερικό αναγράφεται ο αριθμός 8 που σημαίνει οκτώ μήνες!