ΑΣΕΠ: Προκηρύξεις για 249 μόνιμους σε Βουλή, Ναυτικό και ΚΕΠ

ΑΣΕΠ: «Τρέχουν» τρεις νέες προκηρύξεις αυτή την περίοδο για 249 μόνιμους στη Βουλή, το Πολεμικό Ναυτικό και τα ΚΕΠ.

Αναλυτικά, στη Βουλή θα υπάρξουν 17 μόνιμες θέσεις. Οι τέσσερις από αυτές αφορούν σε Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό µε εξειδικευµένες µεταπτυχιακές σπουδές και διδακτορικό – οι 2 στη Νομική και οι άλλες 2 στην Πληροφορική- .

Οι υπόλοιπες 13 θέσεις είναι:

2 ΠΕ Οικονοµολόγων
2 ΠΕ ∆ιεθνών-∆ηµοσίων Σχέσεων
2 ΠΕ Βιβλιοθηκονόµων
2 ΠΕ Πληροφορικής
2 ΤΕ Οικονοµικού
1 ΤΕ Βιβλιοθηκονόµων
2 ΤΕ Στενογράφων

Ναυτικό

Μόνιµο προσωπικό (67 άτοµα) κυρίως σε τεχνικές ειδικότητες προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες του στη συντήρηση των υποβρυχίων σκαφών. Οι θέσεις κατανέµονται ως εξής:

1 ΠΕ Μηχανικών/Μηχανολόγων Μηχανικών
1 ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών/Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
2 ΤΕ Μηχανικών Ναυπηγικής
2 ΤΕ Μηχανικών Μηχανολογίας
1 ΤΕ Ναυτικών Μηχανικών Εµπορικού Ναυτικού
1 ΤΕ ∆ιοικητικού Λογιστικού
1 ∆Ε Ναυτικών Μηχανικών Εµπορικού Ναυτικού
7 ∆Ε τεχνικού Ηλεκτρολόγων-Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
14 ∆Ε Τεχνικού/Μηχανολογίας/Ναυπηγού Μηχανολόγου/Ναυτικής Βιοµηχανίας
4 ∆Ε Τεχνικού Θερµικών-Υδραυλικών Εγκαταστάσεων
3 ∆Ε Ψυκτικών-Κλιµατισµού
3 ∆Ε Τεχνικών Αµαξωµάτων
1 ∆Ε Μηχανικών Συστηµάτων Αυτοκινήτων
2 ∆Ε Συγκολλητών Ηλεκτροσυγκολλητών
11 ∆Ε Ελασµατουργών
4 ∆Ε Αµµοβολιστών-Υφαλοχρωµατιστών
3 ∆Ε Βαφέων µετάλλων-Υφαλοχρωµατιστών
3 ∆Ε Ξυλουργικών Εργασιών
3 ∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων

Τέλος, μετά τις 15 Φεβρουαρίου θα εκδοθεί η προκήρυξη για 165 νέες θέσεις στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Εξ αυτών, οι 60 θα είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ, οι 30 πτυχιούχοι ΤΕΙ και οι υπόλοιποι απόφοιτοι Λυκείων.