ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 379 υπαλλήλων σε Υπουργεία, Δήμους, ΔΕΗ, Μουσεία, ΕΦΑ, ΑΕΙ, ΕΕ

Τις 379 θέσεις που είναι διαθέσιμες για προσλήψεις στο δημόσιο παρουσιάζει η aftodioikisi.gr. Οι προσλήψεις, που γίνονται κάτω από την εποπτεία του ΑΣΕΠ, αφορούν θέσεις σε Υπουργεία, Δήμους, ΔΕΗ, Μουσεία, ΕΦΑ, ΑΕΙ, ΕΕ και είναι για όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν θέσεις (Υ.Ε, Δ.Ε, Τ.Ε και Π.Ε), στις συγκεκριμένες προκηρύξεις που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Δείτε αναλυτικά:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Τρικάλων: Πρόσληψη 2 ατόμων

Τις 379 θέσεις που είναι διαθέσιμες για προσλήψεις στο δημόσιο παρουσιάζει η aftodioikisi.gr. Οι προσλήψεις αφορούν θέσεις σε Υπουργεία, Δήμους, ΔΕΗ, Μουσεία, ΕΦΑ, ΑΕΙ, ΕΕ και είναι για όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν θέσεις (Υ.Ε, Δ.Ε, Τ.Ε και Π.Ε), στις συγκεκριμένες προκηρύξεις που βρίσκονται σε εξέλιξη.

1ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικός Χώρος Μετεώρων Καλαμπάκας Τρικάλων Θεσσαλίας

1ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικοί Χώροι/Μνημεία Τρικάλων & Αρχαιολογικός Χώρος Μετεώρων Καλαμπάκας Τρικάλων Θεσσαλίας.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Τρικάλων, Δ. Καλαμάτα 3, Τ.Κ. 421 31, Τρίκαλα Θεσσαλίας, (υπόψη κ.κ. Μαρίας Θεοφάνους & Αθηνάς Καλαμίδα).

Πληροφορίες στο τηλ.: 24310 76647.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 27-11-2018 έως και 06-12-2018
Ν.Π.Δ.Δ. : «Δημοτικός Οργανισμός Άθλησης, Πολιτισμού & Περιβάλλοντος Χαλκίδας» : Πρόσληψη 2 ατόμων

Το ΝΠΔΔ: «Δημοτικός Οργανισμός Άθλησης, Πολιτισμού & Περιβάλλοντος Χαλκίδας» (ΔΟΑΠΠΕΧ), που εδρεύει στη Χαλκίδα της ΠΕ Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 8μηνης διάρκειας, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1Χειριστής Γεωργικού Μηχανήματος (ΤΡΑΚΤΕΡ), ΔΟΑΠΠΕΧ, Χαλκίδα Εύβοιας

1Εργάτης Γενικών Καθηκόντων, ΔΟΑΠΠΕΧ, Χαλκίδα Εύβοιας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

ΝΠΔΔ «Δημοτικός Οργανισμός Άθλησης, Πολιτισμού & Περιβάλλοντος Χαλκίδας» (ΔΟΑΠΠΕΧ), Φαρμακίδου 15, Τ.Κ. 341 00, Χαλκίδα Εύβοιας Στ. Ελλάδας, (υπόψη κ. Μαρίας Καραχάλιου).

Πληροφορίες στο τηλ.: 22213 51141.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 27-11-2018 έως και 06-12-2018
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής: Πρόσληψη 5 ατόμων

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 5μηνης διάρκειας, συνολικά πέντε (5) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικός Χώρος Σουνίου Δ. Λαυρεωτικής

1ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογική Αποθήκη & Εργαστήρια Συντήρησης οδού Πύδνας Δ. Αθηναίων Αττικής

1ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικός Χώρος Ραμνούντα Μαραθώνα Αττικής

1ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικός Μουσείο Βραυρώνα Μαρκοπούλου Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής, Λεωφόρος Συγγρού 98-100, Τ.Κ. 117 41, Αθήνα Αττικής, (υπόψη κ. Αρμακόλλα Γεωργίου).

Πληροφορίες στο τηλ.: 210 3240563, εσωτ. 110.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 02-12-2018 έως και 11-12-2018
Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ασπροπύργου: Πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ασπροπύργου, που εδρεύει στον Ασπρόπυργο της ΠΕ Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, προκειμένου να καλύψει παροδικές εκπαιδευτικές ανάγκες διδακτικού έτους 2018-2019, επαναπροκηρύσσει την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ και ωριαία αντιμισθία, ως εξής:

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

i) ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Μέχρι 5 Μηχανικοί Α’ ή Β΄ Τάξης Ε.Ν. και εν ελλείψει Εργαστηριακοί Συνεργάτες Γενικών και Τεχνικών Μαθημάτων Μηχανολόγοι Μηχανικοί ή Ναυπηγοί Μηχανολόγοι Μηχανικοί, για τα μαθήματα Ασκήσεις Τεχνουργείων Μηχανοστασίου, Τεχνουργεία – Εργαστήρια Ι-ΙΙ-ΙΙΙ-ΙV-V-VI, Μηχανολογικό Σχέδιο Ι – ΙΙ, Ναυπηγία Ι, Ναυτιλιακές Γνώσεις Εφαρμογές, Εφ. Θερμοδυναμική Ι-ΙΙ – Εφαρμογές, Μηχανική Ρευστών II– Εφαρμογές, Συντήρηση Πλοίων και Διαχείριση Βλαβών – Εφαρμογές, Βοηθητικά Μηχανήματα Πλοίου ΙΙ-Μεταφορά Υγρών Φορτίων- Εφαρμογές, Βοηθητικά Μηχανήματα Πλοίου ΙΙΙ-Συστήματα Εκφόρτωσης-Εφαρμογές και Μαθήματα Ειδικών Τμημάτων.

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην πρόσληψη μέρους του αριθμού προσωπικού που προκηρύσσεται, σε περίπτωση μεταβολής των εκπαιδευτικών αναγκών, εφόσον αυτή αιτιολογείται στο πρακτικό του οικείου Συμβουλίου ΑΕΝ, χωρίς αυτό να εγείρει οποιαδήποτε απαίτηση από τους υποψηφίους.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Για τους Εργαστηριακούς συνεργάτες:

ΕΙΔΙΚΑ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

α) Ναυτικών μαθημάτων:

– Πτυχίο ή δίπλωμα ναυτικής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμο της αλλοδαπής .

– Κατάλληλο Πιστοποιητικό ή Δίπλωμα Εμπορικού Ναυτικού τουλάχιστον Β΄ τάξης.

-Πραγματική θαλάσσια υπηρεσία, τουλάχιστον ενός έτους, μετά την απόκτηση του διπλώματος Β’ τάξης.

– Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

β) Γενικών και τεχνικών μαθημάτων:

-Πτυχίο ή δίπλωμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμο ιδρύματος της αλλοδαπής , στην ειδικότητα της θέσης που προκηρύσσεται.

– Αναγνωρισμένος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο με τη θέση που προκηρύσσεται .

– Τριετής επαγγελματική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται.

ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Αν οι υποψήφιοι δεν διαθέτουν τα προσόντα που περιγράφονται στην παράγραφο Β της παρούσης, επιτρέπεται η πρόσληψη με ωριαία αντιμισθία υποψηφίων μειωμένων προσόντων που κατέχουν τουλάχιστον τον αντίστοιχο, προς την προκηρυσσόμενη θέση, βασικό τίτλο σπουδών και διετή επαγγελματική δραστηριότητα από τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών και σε συναφή θέση, προκειμένου περί εργαστηριακών συνεργατών γενικών και τεχνικών μαθημάτων.

Οι εργαστηριακοί συνεργάτες ναυτικών μαθημάτων πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον πτυχίο ή δίπλωμα ναυτικής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμο της αλλοδαπής, Δίπλωμα ή Κατάλληλο Πιστοποιητικό Εμπορικού Ναυτικού Β’ τάξης και πραγματική θαλάσσια υπηρεσία ενός (1) έτους, μετά την απόκτηση του διπλώματος Β’ τάξης σε καθήκοντα Μηχανικού με δίπλωμα Β’ τάξης Ε.Ν. .

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικά με «ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ-ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ» ή με courier την αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ασπροπύργου, Παραλία Ασπροπύργου, Τ.Κ. 191 00, Ασπρόπυργος Αττικής.

Πληροφορίες στα τηλ.: 210 5575986 & 210 5574171-3, (εργάσιμες ημέρες και ώρες).

Αρμόδιοι οι : Ανθυπασπιστής Λ.Σ. ΡΟΖΗΣ Αντώνιος και Αρχικελευστής Λ.Σ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Άννα.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 06-12-2018
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 6 ατόμων

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ/ΑΠΘ), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Καινοτόμες Υπηρεσίες σε Συστήματα Διαχείρισης Αποθηκών (WMS) με Τεχνολογίες Οπτικού Εντοπισμού Θέσης (VPS)Οπτικής Καταμέτρησης και Επαυξημένης Πραγματικότας (AR)», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς Πόρους, μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), στα πλαίσια της δράσης εθνικής εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΑΜΕΛΟ καθηγητή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΠΘ, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου Ι.Δ. για χρονικό διάστημα έως τις 27-06-2020, συνολικά έξι (6) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1 Ερευνητής με σύμβαση έργου έως τις 27-06-2020, ΕΛΚΕ/ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο του έργου είναι η καταγραφή περιορισμών και αναγκών σε υπάρχοντα συστήματα διαχείρισης αποθηκών και η συμμετοχή στην πιλοτική δοκιμή και αποτίμηση του συστήματος. Επιπλέον ο συμβαλλόμενος θα εμπλακεί στη σχεδίαση και ανάπτυξη του λογισμικού για την αυτόματη καταμέτρηση αποθέματος. Ο ερευνητής που θα επιλεγεί θα πρέπει να συνεργασθεί αποτελεσματικά με την πολυπληθή (υπερ-δεκαμελή) ομάδα του έργου.

Το αντικείμενο της σύμβασης εντάσσεται στις εξής Ενότητες Εργασίας

– ΕΕ2: Ανάλυση απαιτήσεων, Διερεύνηση τεχνολογιών, Μελέτη κόστους- αποτελεσματικότητας

– ΕΕ8 Πιλοτική εφαρμογή

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

– Πτυχίο ΑΕΙ

– Μεταπτυχιακός Τίτλος σχετικός με Πληροφοριακά Συστήματα

– Διδακτορικό σχετικό με Συστήματα Εφοδιασμού

– Τρεις (3) δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά σε θέματα Συστημάτων Εφοδιασμού

– Τρεις (3) δημοσιεύσεις σε διεθνή συνέδρια σε θέματα Συστημάτων Εφοδιασμού

– Ερευνητική εμπειρία τριών (3) ετών σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα σχετικά με Συστήματα Εφοδιασμού

1 Ερευνητής με σύμβαση έργου έως τις 27-12-2019, ΕΛΚΕ/ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο του έργου είναι η αρχιτεκτονική σχεδίαση του συστήματος και η συμμετοχή στην προδιαγραφή των απαιτήσεων του συστήματος. Επιπλέον ο συμβαλλόμενος θα εμπλακεί στη σχεδίαση και ανάπτυξη του λογισμικού για την αυτόματη καταμέτρηση αποθέματος. Ο ερευνητής που θα επιλεγεί θα πρέπει να συνεργασθεί αποτελεσματικά με την πολυπληθή (υπερ-δεκαμελή) ομάδα του έργου.

Το αντικείμενο της σύμβασης εντάσσεται στις εξής Ενότητες Εργασίας:

– ΕΕ2: Ανάλυση απαιτήσεων, Διερεύνηση τεχνολογιών, Μελέτη κόστους- αποτελεσματικότητας

– ΕΕ5 Αυτόματη καταμέτρηση αποθεμάτων

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

– Πτυχίο σχετικό με Πληροφορική

– Μεταπτυχιακός τίτλος σχετικός με Τεχνολογία Λογισμικού

– Διδακτορικό σχετικό με Τεχνολογία Λογισμικού

– Τρεις (3) δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά σε θέματα Τεχνολογίας Λογισμικού με έμφαση στην αρχιτεκτονική λογισμικού

– Τρεις (3) δημοσιεύσεις σε διεθνή συνέδρια σε θέματα Τεχνολογίας Λογισμικού με έμφαση στην αρχιτεκτονική λογισμικού

– Ερευνητική εμπειρία τριών (3) ετών με συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα σχετικά με Τεχνολογία Λογισμικού.

1 Αναλυτής-Προγραμματιστής με σύμβαση έως και 28-02-2019, ΕΛΚΕ/ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο του έργου είναι η συμμετοχή στην προδιαγραφή των απαιτήσεων του συστήματος. Επιπλέον ο συμβαλλόμενος θα εμπλακεί στη σχεδίαση και ανάπτυξη του λογισμικού για την αυτόματη καταμέτρηση αποθέματος. Ο ερευνητής που θα επιλεγεί θα πρέπει να συνεργασθεί αποτελεσματικά με την πολυπληθή (υπερ-δεκαμελή) ομάδα του έργου.

Το αντικείμενο της σύμβασης εντάσσεται στις εξής Ενότητες Εργασίας:

– ΕΕ2: Ανάλυση απαιτήσεων, Διερεύνηση τεχνολογιών, Μελέτη κόστους- αποτελεσματικότητας

– ΕΕ3: Τρισδιάστατη Μοντελοποίηση αποθηκευτικών χώρων

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

– Πτυχίο ΑΕΙ (Πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ) Πληροφορικής

– Μεταπτυχιακός τίτλος σε ΠΜΣ Πληροφορικής

– Δύο (2) δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά σε θέματα Τεχνολογίας Λογισμικού

– Δύο (2) δημοσιεύσεις σε διεθνή συνέδρια σε θέματα Τεχνολογίας Λογισμικού.

1 Αναλυτής-Προγραμματιστής με σύμβαση έως και 27-06-2020, ΕΛΚΕ/ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο του έργου είναι οι ερευνητικές και πειραματικού τύπου δραστηριότητες για τη σχεδίαση και υλοποίηση συστήματος επαυξημένης πραγματικότητας σε περιβάλλοντα εμπορευματικών αποθηκών και ενοποίηση του με υπάρχον πληροφοριακό σύστημα. Ο ερευνητής που θα επιλεγεί θα πρέπει να συνεργασθεί αποτελεσματικά με την πολυπληθή (υπερ-δεκαμελή) ομάδα του έργου.

Το αντικείμενο της σύμβασης εντάσσεται στις εξής Ενότητες Εργασίας

– ΕΕ2: Ανάλυση απαιτήσεων, Διερεύνηση τεχνολογιών, Μελέτη κόστους- αποτελεσματικότητας

– ΕΕ3 Τρισδιάστατη μοντελοποίηση αποθηκευτικών χώρων

– ΕΕ4 Αποτύπωση πληροφορίας αποθεμάτων σε τρισδιάστατα μοντέλα

– ΕΕ5 Αυτόματη καταμέτρηση αποθεμάτων

– ΕΕ6 Βελτιστοποίηση λειτουργιών φόρτωσης/εκφόρτωσης μέσω επαυξημένης πραγματικότητας

– ΕΕ8 Πιλοτική εφαρμογή

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

– Πτυχίο Πληροφορικής Πανεπιστημίου

– Ερευνητική Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στην έρευνα και ανάπτυξη λογισμικού ανοικτού κώδικα.

1 Αναλυτής-Προγραμματιστής με σύμβαση έως και 27-04-2019, ΕΛΚΕ/ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο του έργου είναι η συμμετοχή στην προδιαγραφή των απαιτήσεων του συστήματος. Επιπλέον ο συμβαλλόμενος θα εμπλακεί στην τρισδιάστατη μοντελοποίηση και εικονική περιήγηση αποθηκευτικών χώρων. Ο ερευνητής που θα επιλεγεί θα πρέπει να συνεργασθεί αποτελεσματικά με την πολυπληθή (υπερ-δεκαμελή) ομάδα του έργου.

Το αντικείμενο της σύμβασης εντάσσεται στις εξής Ενότητες Εργασίας

– ΕΕ2: Ανάλυση απαιτήσεων, Διερεύνηση τεχνολογιών, Μελέτη κόστους- αποτελεσματικότητας

– ΕΕ3 Τρισδιάστατη μοντελοποίηση αποθηκευτικών χώρων

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

– Πτυχίο Μηχανικού (Πολυτεχνικής Σχολής)

– Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον Google 6 μηνών σε εικονική περιήγηση/ τρισδιάστατη μοντελοποίηση με τεχνολογίες

– Πιστοποιημένες γνώσεις διοίκησης έργων (πιστοποίηση Project Management Institute).

1 Αναλυτής-Προγραμματιστής με σύμβαση έως και 27-06-2020, ΕΛΚΕ/ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο του έργου είναι οι ερευνητικές και πειραματικού τύπου δραστηριότητες για τη σχεδίαση και υλοποίηση συστήματος επαυξημένης πραγματικότητας σε περιβάλλοντα εμπορευματικών αποθηκών και ενοποίηση του με υπάρχον πληροφοριακό σύστημα. Επιπλέον ο ερευνητής θα πρέπει να υποστηρίξει τις διαδικασίες διοίκησης του έργου. Ο ερευνητής που θα επιλεγεί θα πρέπει να συνεργασθεί αποτελεσματικά με την πολυπληθή (υπερ-δεκαμελή) ομάδα του έργου.

Το αντικείμενο της σύμβασης εντάσσεται στις εξής Ενότητες Εργασίας

– ΕΕ2: Ανάλυση απαιτήσεων, Διερεύνηση τεχνολογιών, Μελέτη κόστους- αποτελεσματικότητας

– ΕΕ3 Τρισδιάστατη μοντελοποίηση αποθηκευτικών χώρων

– ΕΕ4 Αποτύπωση πληροφορίας αποθεμάτων σε τρισδιάστατα μοντέλα

– ΕΕ5 Αυτόματη καταμέτρηση αποθεμάτων

– ΕΕ6 Βελτιστοποίηση λειτουργιών φόρτωσης/εκφόρτωσης μέσω επαυξημένης πραγματικότητας

– ΕΕ8 Πιλοτική εφαρμογή.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

– Πτυχίο Πληροφορικής Πανεπιστημίου

– Ερευνητική εμπειρία τριών (3) ετών με συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα σχετικά με Τεχνολογία Λογισμικού.

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την πρόταση-δήλωση (επισυναπτόμενη) με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση: Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ / Κτίριο Γραμματειών Σχολής Θετικών Επιστημών ΑΠΘ (09.00π.μ.-15.00μ.μ.)

και θα λαμβάνουν Αριθμό Πρωτοκόλλου από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος του Επιστημονικώς Υπεύθυνου του Έργου.

Πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου στο τηλ.: 2310 991910, ενώ σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της πρότασης στα τηλ.: 2310 994082 & 2310 994009.

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 11-12-2018, (15.00μ.μ.)
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη της ΠΕ Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 481/21-11-2018 Προκήρυξή του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, ενός (1) ατόμου στη θέση ΔΕΠ, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019,ως εξής:

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

1 Καθηγητής για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων:

Τουρκική Γλώσσα Ι
Τουρκική Γλώσσα ΙΙ

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την Προκήρυξη, δικαιολογητικά, στη Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (τα δικαιολογητικά: Βιογραφικό σημείωμα, Αναλυτικό Υπόμνημα Επιστημονικών Δημοσιευμάτων, Αντίγραφα των Πτυχίων και των Τίτλων σπουδών και το Αντίγραφο Διδακτορικής Διατριβής θα υποβληθούν σε 3 αντίτυπα σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα (1) αντίτυπο σε έντυπη μορφή, το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος στη διάθεση των μελών της επιτροπής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία).

Πληροφορίες στο τηλ.: 2310 995050 (Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης).

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 3 ατόμων

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη της ΠΕ Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 482/21-11-2018 Προκήρυξή του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, συνολικά τριών (3) ατόμων στις θέσεις ΔΕΠ, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019,ως εξής:

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

3 Καθηγητές για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων:

1) Διδασκαλία της Τουρκικής Γλώσσας

2) Τουρκική Λογοτεχνία

3) Ηθική της Επιστήμης και της Τεχνολογίας

4) Σύνδεση οικογένειας και σχολείου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την Προκήρυξη, δικαιολογητικά, στη Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (τα δικαιολογητικά: Βιογραφικό σημείωμα, Αναλυτικό Υπόμνημα Επιστημονικών Δημοσιευμάτων, Αντίγραφα των Πτυχίων και των Τίτλων σπουδών και το Αντίγραφο Διδακτορικής Διατριβής θα υποβληθούν σε 3 αντίτυπα σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα (1) αντίτυπο σε έντυπη μορφή, το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος στη διάθεση των μελών της επιτροπής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία).

Πληροφορίες στο τηλ.: 2310 995050 (Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 26-11-2018 έως και 05-12-2018
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 3 ατόμων

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη της ΠΕ Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 240/20-11-2018 Προκήρυξή του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, συνολικά τριών (3) ατόμου στις θέσεις ΔΕΠ, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019,ως εξής:

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

3 Καθηγητές για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων:

α) “Οδοποιΐα Ι”, μάθημα 4ου εξαμήνου, του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών

β) ‟Τηλεπισκόπηση”, μάθημα 6ου εξαμήνου, του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών

γ) ‟Εφαρμογές Γεωπληροφορικής σε θέματα διαχείρισης Υδατικών Πόρων”, μάθημα 2ου

εξαμήνου του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την Προκήρυξη, δικαιολογητικά, στη Γραμματεία του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (τα δικαιολογητικά: Βιογραφικό σημείωμα, Αναλυτικό Υπόμνημα Επιστημονικών Δημοσιευμάτων, Αντίγραφα των Πτυχίων και των Τίτλων σπουδών και το Αντίγραφο Διδακτορικής Διατριβής θα υποβληθούν σε 3 αντίτυπα σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα (1) αντίτυπο σε έντυπη μορφή, το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος στη διάθεση των μελών της επιτροπής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία).

Πληροφορίες στα τηλ.: 2310 995991 & 2310 995823 (Γραμματεία του Τμήματος Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 26-11-2018 έως και 05-12-2018
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη της ΠΕ Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 851/16-11-2018 Προκήρυξή του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, ενός (1) ατόμου στη θέση ΔΕΠ, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019,ως εξής:

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

1 Καθηγητής για τη διδασκαλία του παρακάτω μαθήματος:

«Προχωρημένες Σπουδές σε Μεθόδους Ανάλυσης Πειραματικών Δεδομένων» του ΠΜΣ

«Υποατομική Φυσική».

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την Προκήρυξη, δικαιολογητικά, στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής (τα δικαιολογητικά: Βιογραφικό σημείωμα, Αναλυτικό Υπόμνημα Επιστημονικών Δημοσιευμάτων, Αντίγραφα των Πτυχίων και των Τίτλων σπουδών και το Αντίγραφο Διδακτορικής Διατριβής θα υποβληθούν σε 3 αντίτυπα σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα (1) αντίτυπο σε έντυπη μορφή, το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος στη διάθεση των μελών της επιτροπής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία).

Πληροφορίες στο τηλ.: 2310 998116 (Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 26-11-2018 έως και 05-12-2018
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη της ΠΕ Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 580/19-11-2018 Προκήρυξή του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, ενός (1) ατόμου στη θέση ΔΕΠ, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019,ως εξής:

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1 Καθηγητής για τη διδασκαλία του παρακάτω μαθήματος:

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΦΥΙΑ» (NIS-08-02) 8ου εξαμήνου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την Προκήρυξη, δικαιολογητικά, στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής (τα δικαιολογητικά: Βιογραφικό σημείωμα, Αναλυτικό Υπόμνημα Επιστημονικών Δημοσιευμάτων, Αντίγραφα των Πτυχίων και των Τίτλων σπουδών και το Αντίγραφο Διδακτορικής Διατριβής θα υποβληθούν σε 3 αντίτυπα σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα (1) αντίτυπο σε έντυπη μορφή, το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος στη διάθεση των μελών της επιτροπής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία).

Πληροφορίες στο τηλ.: 2310 998410 (Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 26-11-2018 έως και 05-12-2018
Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού: Πρόσληψη 2 ατόμων

Το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για τις ανάγκες του Υποέργου 1 με τίτλο «Ενέργειες Τεκμηρίωσης Ελληνικών Μνημείων ΚΠΚ και Υποστήριξης του Έργου» της ενταγμένης Πράξης «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αρχαιολογικών Χώρων και Μνημείων – Εκπόνηση Σχεδίων Διαχείρισης για τα εγγεγραμμένα μνημεία και χώρους της Ελλάδας στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Unesco» στο Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» με κωδ. ΟΠΣ 5001546, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 8μηνης διάρκειας, συνολικά δύο (2) ατόμων-Επιστημονικού Προσωπικού και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2ΠΕ Αρχαιολόγοι με εξειδίκευση στην Προϊστορική-Κλασική Αρχαιολογία, ΕΦΑ Αργολίδας με έδρα το Ναύπλιο (1. Επίδαυρος και 2. Μυκήνες, Τίρυνθα).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού, Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (με αναφορά στον αριθμό πρωτοκόλλου και ΑΔΑ της προκήρυξης), Κεντρικό Πρωτόκολλο, Μπουμπουλίνας 20-22, Τ.Κ. 106 82, Αθήνα Αττικής.

Πληροφορίες στα τηλ.: 210 8226690 & 213 1322662.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 28-11-2018 έως και 07-12-2018
Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού: Πρόσληψη 12 ατόμων

Το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, , για το υποέργο 1 «Ενέργειες Τεκμηρίωσης Ελληνικών Μνημείων ΚΠΚ και Υποστήριξης του Έργου», στο πλαίσιο του ενταγμένου στο Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020» έργου «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αρχαιολογικών Χώρων και Μνημείων – Εκπόνηση Σχεδίων Διαχείρισης για τα εγγεγραμμένα μνημεία και χώρους της Ελλάδας στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO», που υλοποιείται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας από την Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, με κωδικό Ο.Π.Σ. 5001546, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., συνολικά δώδεκα (12) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Αρχαιολόγος με εξειδίκευση στην Προϊστορική-Κλασική Αρχαιολογία με 8μηνη σύμβαση, Εφ. Α. Αθηνών (Ακρόπολη)

1ΠΕ Αρχαιολόγος με εξειδίκευση στην Προϊστορική-Κλασική Αρχαιολογία με 8μηνη σύμβαση, Εφ. Α. Φωκίδος, (Δελφοί)

1ΠΕ Αρχαιολόγος με εξειδίκευση στην Προϊστορική-Κλασική Αρχαιολογία με 8μηνη σύμβαση, Εφ. Α. Ηλείας (Αρχαία Ολυμπία, Ναός Επικουρίου Απόλλωνα)

1ΠΕ Αρχαιολόγος με εξειδίκευση στην Προϊστορική-Κλασική Αρχαιολογία με 8μηνη σύμβαση, Εφ. Α. Κυκλάδων (Δήλος)

1ΠΕ Αρχαιολόγος με εξειδίκευση στην Προϊστορική-Κλασική Αρχαιολογία με 12μηνη σύμβαση, Εφ. Α. Σάμου – Ικαρίας (Πυθαγόρειο, Ηραίο Σάμου)

1ΠΕ Αρχαιολόγος με εξειδίκευση στην Προϊστορική-Κλασική Αρχαιολογία με 8μηνη σύμβαση, Εφ. Α. Ημαθίας, Αρχαιολογικός Χώρος Αιγών Βέροιας

1ΠΕ Αρχαιολόγος με εξειδίκευση στη Βυζαντινή –Μεταβυζαντινή Αρχαιολογία με 10μηνη σύμβαση, Εφ. Α. Τρικάλων (Μετέωρα)

1ΠΕ Αρχαιολόγος με εξειδίκευση στη Βυζαντινή –Μεταβυζαντινή Αρχαιολογία με 10μηνη σύμβαση, Εφ. Α. Πόλης Θεσσαλονίκης (Θεσσαλονίκη)

1ΠΕ Αρχαιολόγος με εξειδίκευση στη Βυζαντινή –Μεταβυζαντινή Αρχαιολογία με 12μηνη σύμβαση, Εφ. Α. Δωδεκανήσου(Μεσαιωνική Πόλη Ρόδου)

1ΠΕ Αρχαιολόγος με εξειδίκευση στη Βυζαντινή –Μεταβυζαντινή Αρχαιολογία με 8μηνη σύμβαση, ΔΙ.Π. ΚΑ. με έδρα την Αθήνα (Μονές: Δαφνίου, Οσίου Λουκά, Χίου) και υποχρέωση μετακίνησης και διαμονής κατά διαστήματα εκτός έδρας

1ΠΕ Αρχαιολόγος με εξειδίκευση στη Βυζαντινή –Μεταβυζαντινή Αρχαιολογία με 6μηνη σύμβαση, Εφ. Α. Λακωνίας (Μυστράς)

1ΠΕ Αρχαιολόγος με εξειδίκευση στη Βυζαντινή –Μεταβυζαντινή Αρχαιολογία με 6μηνη σύμβαση, Εφ. Α. Δωδεκανήσου (Χώρα Πάτμου, Μονή Αγίου Ιωάννη Θεολόγου και Σπήλαιο

Αποκάλυψης Πάτμου).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση για μία μόνο θέση εργασίας (η προτίμηση δηλώνεται στο σχετικό πεδίο της συνημμένης αίτησης).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Υπουργείο Πολιτισμού, Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (με αναφορά

στον αριθμό πρωτοκόλλου και ΑΔΑ της προκήρυξης), Κεντρικό Πρωτόκολλο, Μπουμπουλίνας 20-22, Τ.Κ. 106 82, Αθήνα Αττικής.

Πληροφορίες στα τηλ.: 210 8226690 & 213 1322662.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 28-11-2018 έως και 07-12-2018
Δήμος Ν. Χαλκηδόνος-Ν. Φιλαδέλφειας: Πρόσληψη 8 ατόμων

Ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνος, που εδρεύει στη Ν. Φιλαδέλφεια της Περιφέρειας Αττικής, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) περιόδου 2018-2019, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., διάρκειας έως και 31-07-2019 με ωριαία αντιμισθία, συνολικά οκτώ (8) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Καθηγητής Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Κολύμβησης, Ν. Φιλαδέλφεια Αττικής

2ΠΕ Καθηγητές Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Αντισφαίρισης, Ν. Φιλαδέλφεια Αττικής

1ΠΕ Καθηγητής Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Παραδοσιακών Χορών, Ν. Φιλαδέλφεια Αττικής

1ΠΕ Καθηγητής Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Ποδοσφαίρου, Ν. Φιλαδέλφεια Αττικής

1ΠΕ Καθηγητής Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Ορχηστρικής, Ν. Φιλαδέλφεια Αττικής

1ΠΕ Καθηγητής Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Αεροβικής Γυμναστικής, Ν. Φιλαδέλφεια Αττικής

1ΠΕ Καθηγητής Φυσικής Αγωγής χωρίς ειδικότητα, Ν. Φιλαδέλφεια Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Δεκελείας 97, Τ.Κ. 143 41, Νέα Φιλαδέλφεια Αττικής, (υπόψη κ. Ειρήνης Δημητριάδη).

Πληροφορίες στο τηλ.: 213 2049065 & φαξ: 213 2049071.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 27-11-2018 έως και 06-12-2018
Δήμος Πετρούπολης: Πρόσληψη 5 ατόμων

Ο Δήμος Πετρούπολης, που εδρεύει στην Πετρούπολη της ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης των προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) 2018-2019» με την συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 8μηνης διάρκειας και όχι πέραν της 31-07-2019 με ωριαία αντιμισθία, συνολικά πέντε (5) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2ΠΕ Καθηγητές Φυσικής Αγωγής (Ειδική Φυσική Αγωγή –Προσαρμοσμένη Κινητική Αγωγή) με ειδικότητα Ειδικής Αγωγής-ΑΜΕΑ, Πετρούπολη Αττικής

1ΠΕ Καθηγητής Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα στο Ποδόσφαιρο, Πετρούπολη Αττικής

1ΠΕ Καθηγητής –τρια Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα στη Γυμναστική, Πετρούπολη Αττικής

1ΠΕ Καθηγητής –τρια Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα στην Ενόργανη και ελλείψει αυτής με ειδικότητα στη Ρυθμική, Πετρούπολη Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση –Υπεύθυνη Δήλωση όπου και θα δηλώνουν σε ποια προγράμματα επιθυμούν να εργαστούν

κατά σειρά προτεραιότητας, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Πετρούπολης, Δημοτικό Κατάστημα, Κ. Βάρναλη 76-78, Τ.Κ. 132 31, Πετρούπολη Αττικής.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 27-11-2018 έως και 06-12-2018 (09.00π.μ.-14.00μ.μ.)
Δήμος Καλλιθέας: Πρόσληψη 4 ατόμων (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Ο Δήμος Καλλιθέας, που εδρεύει στην Καλλιθέα της ΠΕ Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη αναγκών του Δήμου με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ιατρικής μέριμνας και νοσηλευτικής φροντίδας σε ευπαθείς – ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες δημοτών στα πλαίσια προγραμμάτων πρόληψης και αγωγής υγείας του Δημοτικού Κέντρου Υγείας που εφαρμόζει ο Δήμος. ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου ετήσιας διάρκειας, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Ιατρός – Παιδίατρος, Καλλιθέα Αττικής

1ΠΕ Ιατρός – Καρδιολόγος, Καλλιθέα Αττικής

1ΠΕ Ιατρός – Παθολόγος, Καλλιθέα Αττικής

1ΤΕ Νοσηλευτής, Καλλιθέα Αττικής.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν την α) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, β) τα έντυπα της αίτησης και γ) την υπεύθυνη δήλωση, στο διαδικτυακό τόπο του

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (www.kallithea.gr) και στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δήμος Καλλιθέας, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Ματζαγριωτάκη 76, Τ.Κ. 176 76, Καλλιθέα Αττικής.

Πληροφορίες στα τηλ.: 213 2070415 , 213 2070412, 213 2070413, 213 2070414 &

213 2070417.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 30-11-2018 έως και 10-12-2018 (09.00π.μ.-14.00μ.μ.)
Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 8 ατόμων

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στο Επταπύργιο της ΠΕ Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 5μηνης διάρκειας, συνολικά οκτώ (8) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

7ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικοί

Χώροι και Μνημεία Πόλης Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας

1ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία Πόλης Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης, Γραμματεία, Επταπύργιο, Τ.Θ. 184 32, Τ.Κ. 540 03, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας, (υπόψη κ.κ. Τσαμασιώτου Αναστασίας & Κοχλιαρίδου Ελένης).

Πληροφορίες στα τηλ.: 2313 310422 & 2313 310400.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 27-11-2018 έως και 06-12-2018
Ν.Π.Δ.Δ. «ΘΟΡΙΚΟΣ» Δ. Λαυρεωτικής: Πρόσληψη 6 ατόμων

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΘΟΡΙΚΟΣ» Δ. Λαυρεωτικής, που εδρεύει στο Λαύριο της ΠΕ Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, για την υλοποίηση των προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) 2018-2019, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 8μηνης διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 31-07-2019 με ωριαία αποζημίωση, συνολικά έξι (6) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

5ΠΕ Φυσικής Αγωγής, ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ», Λαύριο Αττικής

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

1) ΆΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 1)ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

2) ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 2) ΡΥΘΜΙΚΗ Ή ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

3) ΑΘΛΗΣΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ 3) ΓΕΝΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ή ΑΕΡΟΒΙΚΗ ή pilates

4) ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ 4) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

1ΠΕ Φυσικής Αγωγής, ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ», Λαύριο Αττικής

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

«ΑΣΚΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ»

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ. «ΘΟΡΙΚΟΣ» Δ. Λαυρεωτικής, Αγίας Παρασκευής 1, Τ.Κ 195 00 Λαύριο Αττικής, (υπόψη κ. Παντελαίων Μαρίας, ΔΕ Διοικητικού).

Πληροφορίες στα τηλ.: 22920 27774.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 25-11-2018 έως και 05-12-2018
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 4 ατόμων

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη της ΠΕ Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 2245/22-11-2018 Προκήρυξή του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων στις θέσεις ΔΕΠ, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019,ως εξής:

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

4 Καθηγητές για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων:

α) Παθολογία

β)Ψυχιατρική

γ) Όγκοι Μυοσκελετικού Συστήματος

δ) Παιδιατρικές Λοιμώξεις σε νεογνά, βρέφη και παιδιά

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την Προκήρυξη, δικαιολογητικά, στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής (τα δικαιολογητικά: Βιογραφικό σημείωμα, Αναλυτικό Υπόμνημα Επιστημονικών Δημοσιευμάτων, Αντίγραφα των Πτυχίων και των Τίτλων σπουδών και το Αντίγραφο Διδακτορικής Διατριβής θα υποβληθούν σε 3 αντίτυπα σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα (1) αντίτυπο σε έντυπη μορφή, το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος στη διάθεση των μελών της επιτροπής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία).

Πληροφορίες στο τηλ.: 2310 999044 (Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 28-11-2018 έως και 07-12-2018
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Ελλάδας: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Δυτικής Ελλάδας, που εδρεύει στην Πάτρα της Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 40084/23-11-2018 Περίληψη Προκήρυξής του, ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου στη θέση τακτικού μέλους ΔΕΠ, ως εξής:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

ΦΕΚ 1367/Γ’/19-11-2018, ΑΔΑ: 7ΔΑΧ46914Γ-Β3Φ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 9049,

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: 40081/23-11-2018

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Φυσική με έμφαση στην προσομοίωση φαινομένων μεταφοράς & πειραματική ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης με συνεχή μέσα».

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους σε θέσεις εκλογής ή εξέλιξης με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της Προκήρυξης, δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά (Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-01-2013, ΦΕΚ225/τ.Β΄/31-01-2017) στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»: https://apella.minedu.gov.gr , (αφού πρώτα έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»).

Πληροφορίες στο τηλ.: 2610 369278, (Γραμματεία του Τμήματος Μηχανολόγων-Μηχανικών ΤΕ, Πάτρα, καθημερινά 10.00π.μ.-13.00μ.μ.).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 10-12-2018 έως και 08-01-2019
Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου: Πρόσληψη 20 ατόμων

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, που εδρεύει στο Ηράκλειο της ΠΕ Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 5μηνης διάρκειας, συνολικά είκοσι (20) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

19ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, Ηράκλειο Κρήτης

1ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, Ηράκλειο Κρήτης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη, Τ.Κ. 712 02, Ηράκλειο Κρήτης, (υπόψη κ. Αβρονιδάκη Δ.).

Πληροφορίες στο τηλ.: 2810 279000.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 30-11-2018 έως και 10-12-2018
Δήμος Χαλανδρίου: Πρόσληψη 55 ατόμων

Ο Δήμος Χαλανδρίου, που εδρεύει στο Χαλάνδρι της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών της Δ/νσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 2μηνης διάρκειας, συνολικά πενήντα πέντε(55) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

15ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων, Χαλάνδρι Αττικής

40ΥΕ Εργάτες-τριες Καθαριότητας, Χαλάνδρι Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Χαλανδρίου, Πρωτόκολλο/Τμήμα Διοικητικών Διαδικασιών, Τμήμα Διαχείρισης Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου, Αγίου Γεωργίου 30, Τ.Κ. 152 34, Χαλάνδρι Αττικής, (υπόψη κ. Ε. Κορομάντζου).

Πληροφορίες στα τηλ.: 213 2023862, 213 2023865 & 213 2023870.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 29-11-2018 έως και 10-12-2018
Δήμος Δωρίδας: Πρόσληψη 4 ατόμων

Ο Δήμος Δωρίδας, που εδρεύει στο Λιδωρίκι της Π.Ε. Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για όλους (Π.Α.γ.Ο.) κατά την περίοδο 2018 – 2019, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 8μηνης διάρκειας έως τις 31-07-2019 με ωριαία αποζημίωση (ωρομίσθιο) με αντίτιμο, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

4ΠΕ Φυσικής Αγωγής, Δ. Δωρίδας Φωκίδας Στ. Ελλάδας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Δωρίδας, Ερατεινή, Λιδωρίκι, Ευπάλιο, Τ.Κ. 330 53, Λιδωρίκι Φωκίδας Στερεάς Ελλάδας.

Πληροφορίες στα τηλ.: 22663 50300, 22660 22968 & 26343 50022.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 01-12-2018 έως και 10-12-2018, (καθημερινά 08.00π.μ.-15.00μ.μ.)
Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου: Πρόσληψη 4 ατόμων

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου, που εδρεύει στο Κάστρο της ΠΕ Χίου της Περιφέρειας Β. Αιγαίου, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Διενέργεια σωστικών ανασκαφικών ερευνών σε οικόπεδα ιδιωτών στο νησί της Χίου», που θα υλοποιηθεί απολογιστικά και με Αυτεπιστασία από την Εφορεία, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 31-07-2019, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Αρχαιολόγος, Χίος Β. Αιγαίου

3ΥΕ Εξειδικευμένοι Εργάτες σε ανασκαφικές εργασίες, Χίος Β. Αιγαίου.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου, Ναυάρχου Νικοδήμου 1, Άγιος Γεώργιος, Κάστρο Χίου, Τ.Κ. 821 31, Χίος Β. Αιγαίου, (υπόψη κ. Μαρίας Μιχελινάκη).

Οι υποψήφιοι που αποστέλλουν την αίτησή τους ταχυδρομικά, υποχρεούνται να

ενημερώνουν την Υπηρεσία για την αποστολή της αίτησής τους, με τηλεομοιοτυπία (στο fax: 22710 44739) ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (στη διεύθυνση: efachi@culture.gr), εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Πληροφορίες στα τηλ.: 22710 44238, 22710 44738 & 22710 44650.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 03-12-2018 έως και 07-12-2018
Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού: Πρόσληψη 55 ατόμων

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ), που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΑΗΣ Κοζάνης, που εδρεύει στην Κοζάνη της ΠΕ Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ανακοινώνει, με την αρ. πρωτ. 9057/11-10-2018 προκήρυξή της, την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, συνολικά πενήντα πέντε (55) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

35ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΑΗΣ, ΥΗΣ & Αεριοστροβίλων με 8μηνη σύμβαση (βάρδια), ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου Κοζάνης Δ. Μακεδονίας (ΚΩΔΙΚΟΣ 201)

5ΔΕ Βοηθοί Χειριστές Ηλεκτροκινήτων Ερπυστριοφόρων Μηχανημάτων με Καδοτροχό με 8μηνη σύμβαση (βάρδια), ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου Κοζάνης Δ. Μακεδονίας (ΚΩΔΙΚΟΣ 202)

15ΔΕ Τεχνίτες Ορυχείων με 8μηνη σύμβαση, ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου Κοζάνης Δ. Μακεδονίας (ΚΩΔΙΚΟΣ 203).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ/ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ.3 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

ΑΗΣ/Αγίου Δημητρίου, Τ.Θ. 1350, Τ.Κ. 501 00, Κοζάνη Δ. Μακεδονίας, (υπόψη κ.κ. Μακεδόνα Δέσποινας ή Κουντουρά Αλεξάνδρας).

Πληροφορίες στα τηλ.: 24610 54305 & 24610 54265.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 30-11-2018 έως και 10-12-2018
Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού: Πρόσληψη 7 ατόμων

Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη της ΠΕ Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του καθώς και του Μουσείου του Λευκού Πύργου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 5μηνης διάρκειας, συνολικά επτά (7) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

7ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Μουσείο Βυζαντινού πολιτισμού & Μουσείο Λευκού Πύργου, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας.

Η κατανομή του προσωπικού στα ανωτέρω Μουσεία θα καθορίζεται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, Λεωφόρος Στρατού 2, Τ.Κ. 540 13, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας, (υπόψη κ. Λαμπριανού Μαρίας).

Πληροφορίες στο τηλ.: 2313 306400

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 05-12-2018 έως και 14-12-2018
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου: Πρόσληψη 18 ατόμων

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, που εδρεύει στο Ηράκλειο της ΠΕ Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 5μηνης διάρκειας, συνολικά δεκαοκτώ (18) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

5ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικός Χώρος Κνωσού Ηρακλείου Κρήτης

6ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικός Χώρος Φαιστού Ηρακλείου Κρήτης

2ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Φρούριο Κούλε Ηρακλείου Κρήτης

4ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικός Χώρος Μαλίων Χερσονήσου Ηρακλείου Κρήτης

1ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικός Χώρος Φαιστού Ηρακλείου Κρήτης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, Πρωτόκολλο, Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη, Τ.Κ. 712 02, Ηράκλειο Κρήτης, (υπόψη κ. κ. Μπουμπάκη Δέσποινας & Γαλάνη Αλίκης).

Πληροφορίες στο τηλ.: 2810 279241.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 01-12-2018 έως και 10-12-2018
Eυρωπαϊκή Επιτροπή: Πρόσληψη 32 ατόμων

Η Eυρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το Α.Π.7753/12-11-2018 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά τριάντα δύο (32) ατόμων – Διοικητικών Υπαλλήλων σε επίπεδο AD8 με στοιχεία: COM/TA/MARE/18/AD8, και συγκεκριμένα ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

12 Διοικητικοί Υπάλληλοι, Γ. Δ/νση Θαλάσσιας Πολιτικής & Αλιείας (DG MARE) της Ε.Ε., Τομείς

Αλιευτικής Επιστήμης & Διαχείρισης

20 Διοικητικοί Υπάλληλοι, Γ. Δ/νση Θαλάσσιας Πολιτικής & Αλιείας (DG MARE) της Ε.Ε., Τομείς Ελέγχου & Επιθεώρησης της Αλιείας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

HR-AMC2-MARE-TA-SELECTION@ec.europa.eu

Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη στην ιστοσελίδα:

http://ec.europa.eu/newsroom/mare/item-detail.cfm?item_id=637532 καθώς και

στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Γραφείου Επιλογής Προσωπικού (EPSO)

http://epso.europa.eu/apply/job-offers/temporary/3511-com-ta-mare-18 ad8_en

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 12-12-2018
Δήμος Καλαμαριάς: Πρόσληψη 46 ατόμων

Ο Δήμος Καλαμαριάς, που εδρεύει στην Καλαμαριά της ΠΕ Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Προστασίας του Περιβάλλοντος, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 8μηνης διάρκειας, συνολικά σαράντα έξι (46) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

10ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων με Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου, Καλαμαριά Θεσσαλονίκης

34ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας, Καλαμαριά Θεσσαλονίκης

2ΥΕ Καθαριστές-τριες, Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δήμος Καλαμαριάς, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Αγίου Νικολάου & Μικρουλέα Γωνία, Τ.Κ. 551 32, Καλαμαριά Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας, (υπόψη κ.κ. Μαρίνου Σοφίας & Μαυρομμάτη Δέσποινας).

Πληροφορίες στα τηλ.: 2313 314230 & 2313 314241.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 03-12-2018 έως και 12-12-2018
Ν.Π.Δ.Δ. : «Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού & Παιδικής Αγωγής» Δ. Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης,» : Πρόσληψη 10 ατόμων

Το ΝΠΔΔ: «Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού & Παιδικής Αγωγής (ΟΑΠΠΑ)» Δ. Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, που εδρεύει στη Βουλιαγμένη της ΠΕ Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη των αναγκών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 8μηνης διάρκειας με ωριαία αποζημίωση σύμφωνα με το πρόγραμμα λειτουργίας των τμημάτων από έσοδα που εισπράττει ο Οργανισμός για υπηρεσίες που παρέχει σε ωφελούμενους έναντι αντιτίμου, συνολικά δέκα (10) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2ΠΕ Φ. Αγωγής με ειδικότητα στην Αντισφαίριση και εξειδίκευση σε Προγράμματα Αεροβικής Γυμναστικής ή pilates, Βουλιαγμένη Αττικής

1ΠΕ Φ. Αγωγής με ειδικότητα στην Ενόργανη και Ρυθμική Γυμναστική και εξειδίκευση σε Προγράμματα Αεροβικής Γυμναστικής ή pilates, Βουλιαγμένη Αττικής

1ΠΕ Φ. Αγωγής με ειδικότητα στην Πετοσφαίριση και εξειδίκευση σε pilates & ΤΡΧ, Βουλιαγμένη Αττικής

1ΠΕ Θεατρολόγος , Βουλιαγμένη Αττικής

1ΠΕ Εικαστικών Τεχνών (ΑΣΚΤ) , Βουλιαγμένη Αττικής

1ΤΕ Μουσικός με ειδικότητα Κιθάρα , Βουλιαγμένη Αττικής

1ΤΕ Μουσικός με ειδικότητα Πιάνο, Βουλιαγμένη Αττικής

1ΔΕ Αγιογράφος, Βουλιαγμένη Αττικής

1ΔΕ Χοροδιδάσκαλος Λάτιν – Χορών, Βουλιαγμένη Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν Αίτηση συμμετοχής – έντυπο με κριτήρια επιλογής, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά Μέσω ΕΛ.ΤΑ. ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού & Παιδικής Αγωγής (ΟΑΠΠΑ)» Δ. Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, Αφροδίτης 2, Τ.Κ. 166 71, Βουλιαγμένη Αττικής.

Αιτήσεις με τηλεομοιοτυπία (φαξ) ή e–mail δεν θα γίνονται δεκτές.

Πληροφορίες στα τηλ.: 213 2020772, 213 2020773, 213 2020775 & 213 2020771.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 11-12-2018, (Δευτέρα έως Παρασκευή, 09.30π.μ.-14.30μ.μ.)
«Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος & Αθλητισμού Θέρμης» : Πρόσληψη 26 ατόμων

Η «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος & Αθλητισμού Θέρμης» (ΔΕΠΠΑΘ), που εδρεύει στη Θέρμη της ΠΕ Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, προκειμένου να υλοποιήσει τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) περιόδου 2018 – 2019, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 8μηνης διάρκειας με ωρομίσθια αποζημίωση, συνολικά είκοσι έξι (26) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

3ΠΕ Φ. Αγωγής με ειδικότητα στην Ενόργανη Γυμναστική, Θέρμη Θεσσαλονίκης

3ΠΕ Φ. Αγωγής με ειδικότητα στους Ελληνικούς Χορούς, Θέρμη Θεσσαλονίκης

2ΠΕ Φ. Αγωγής με ειδικότητα στον Κλασικό Αθλητισμό, Θέρμη Θεσσαλονίκης

5ΠΕ Φ. Αγωγής με ειδικότητα στις Αθλητικές Δραστηριότητες Κλειστού Χώρου, Θέρμη Θεσσαλονίκης

3ΠΕ Φ. Αγωγής με ειδικότητα στην Ειδική Φυσική Αγωγή, Θεραπευτική Γυμναστική, Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή, Ειδικές Παθήσεις, Άσκηση σε Ειδικούς Πληθυσμούς, Θέρμη Θεσσαλονίκης

5ΠΕ Φ. Αγωγής με ειδικότητα στην Πετοσφαίριση, Θέρμη Θεσσαλονίκης

3ΠΕ Φ. Αγωγής με ειδικότητα στο Ποδόσφαιρο, Θέρμη Θεσσαλονίκης

2ΠΕ Φ. Αγωγής με ειδικότητα στην Κωπηλασία, Θέρμη Θεσσαλονίκης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

«Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος & Αθλητισμού Θέρμης» (ΔΕΠΠΑΘ), Καραολή Δημητρίου & Καπετάν Χάψα, Τ.Κ. 570 01, Θέρμη Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας.

Πληροφορίες στα τηλ.: 2310 463423, 2310 461655 & 2310 464166.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 03-12-2018 έως και 13-12-2018, (Δευτέρα έως Σάββατο, 09.00π.μ.-13.00μ.μ.)
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο: Πρόσληψη 27 ατόμων

Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 5μηνης διάρκειας, συνολικά είκοσι επτά (27) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

27ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Αθήνα Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Τοσίτσα 1, Τ.Κ. 106 82, Αθήνα Αττικής, (υπόψη κ. Άννας Στέφα).

Πληροφορίες στο τηλ.: 213 2144820.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 03-12-2018 έως και 10-12-2018
Γενική Γραμματεία Συμβουλίου στην Ε.Ε.: Πρόσληψη 1 ατόμου (ΑΠΟΣΠΑΣΗ)

Η Γενική Γραμματεία Συμβουλίου στην Ε.Ε., σύμφωνα με το Α.Π.7931/19-11-2018 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), ανακοινώνει την πρόσληψη με απόσπαση ενός (1) ατόμου στη θέση Εθνικού Εμπειρογνώμονα σε θέματα προστασίας διαβαθμισμένης πληροφορίας στη Διεύθυνση GSC.ORG.5 Safety and Security Directorate, Information Assurance sector, με στοιχεία προκήρυξης: Ref: END/9/2018 (3228).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους με τα απαιτούμενα έγγραφα στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΜΕΑ στην ΕΕ:

admin@rp-grece.be το αργότερο μέχρι τις 05-12-2018, δεδομένου ότι οι υποψηφιότητες διαβιβάζονται μέσω της ΜΕΑ στην ΕΕ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 07-12-2018 (17.00 τ.ω. Βρυξελλών)