ΒΟΑΚ: Ποιο νέο οδικό έργο επισπεύδεται

Ο ΟΑΚ Α.Ε. αναζητά τεχνικό σύμβουλο, ώστε να ωριμάσει τις μελέτες και τον φάκελο δημοπράτησης οδικού έργου του ΒΟΑΚ


Τη δρομολόγηση νέου οδικού έργου του ΒΟΑΚ στο νομό Λασιθίου θέλουν να «τρέξουν» τώρα στον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης, ρίχνοντας βάρος στην ωρίμανση των μελετών, με σκοπό την όσο το δυνατόν πιο σύντομη δημοπράτηση του οδικού τμήματος «Γέφυρα Φρουζή-Παράκαμψη Παχιάς Άμμου».

Στην κατεύθυνση μάλιστα αυτή, ο ΟΑΚ Α.Ε. θέλει να «επιστρατεύσει» ιδιώτη τεχνικό σύμβουλο, τον οποίο και θα επιλέξει για λόγους ταχύτητας όχι μέσω της κλασικής οδού του ανοιχτού διαγωνισμού, αλλά μέσω της ειδικής, γρήγορης διαδικασίας της απευθείας διαπραγμάτευσης με υποψήφιους αναδόχους τεχνικούς συμβούλους.

Ήδη μάλιστα έχουν προγραμματιστεί για τις 2 Νοεμβρίου οι συναντήσεις-συζητήσεις και απευθείας διαπραγματεύσεις με τρία γραφεία συμβούλων, εκ των οποίων και θα επιλεγεί ο ανάδοχος, ο οποίος θα υπογράψει τη σύμβαση και θα αναλάβει να επισπεύσει τις διαδικασίες προετοιμασίας-ωρίμανσης του φακέλου για την ένταξη σε κάποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα και τη δημοπράτηση του σημαντικού οδικού έργου στην ευρύτερη περιοχή της Παχιάς Άμμου.

Το προωθούμενο προς υλοποίηση έργο αφορά στη βελτίωση των οδικών τμημάτων στην περιοχή της γέφυρας Φρουζή και της παράκαμψης Παχιάς Άμμου, συνολικού μήκους 6.556 μέτρων (στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και ένα τμήμα μήκους 980 μέτρων στο αρχικό τμήμα του οδικού έργου «Παχιά Άμμος-Ιεράπετρα».

Η υφιστάμενη σήμερα οδός έχει πλάτος οδοστρώματος 6-7 μ. και δυσμενή γεωμετρικά χαρακτηριστικά, ενώ διέρχεται μέσα από σειρά οικισμών, οπότε αποτελεί άμεση ανάγκη η αναβάθμιση-βελτίωση του ΒΟΑΚ στο τμήμα αυτό. Η χάραξη έχει λάβει υπόψη τα πρόσφατα ανακαθορισμένα όρια τού πολύ σημαντικού κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου Γουρνιών, που βρίσκεται στην περιοχή μελέτης. Τα σημαντικότερα τεχνικά έργα που περιλαμβάνονται είναι 1 δίδυμη σήραγγα συνολικού μήκους 245 μέτρων ανά κλάδο, 5 γέφυρες συνολικού μήκους 708 μέτρων, 4 κάτω διαβάσεις και 1 ανισόπεδος κόμβος (κόμβος Ιεράπετρας).

Ο τεχνικός σύμβουλος που θα επιλεγεί από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης μέσα από τη διαδικασία της απευθείας διαπραγμάτευσης θα κληθεί να συνδράμει, πέραν των άλλων, στην εκπόνηση ενός «πακέτου» μελετών.

Ο λόγος συγκεκριμένα για:

Τις οριστικές στατικές μελέτες της γέφυρας Γ4 και των υπόλοιπων τεχνικών του έργου.

– Την οριστική στατική μελέτη και μελέτη εφαρμογής του κτηρίου της σήραγγας.

– Την οριστική στατική μελέτη του 2ου σταδίου της μόνιμης επένδυσης της σήραγγας.

– Τη σύνταξη του ΣΑΥ-ΦΑΥ και των τευχών δημοπράτησης του έργου.