Βραβεύσεων συνέχεια για τα νοσοκομεία της Κρήτης

ΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ


Βραβεία απέσπασαν η ΥΠΕ Κρήτης αλλά και τα νοσοκομεία του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Αγίου Νικολάου για τις καινοτόμες εφαρμογές και υπηρεσίες που ανέπτυξαν στον χώρο της υγείας.

Το χάλκινο βραβείο στην κατηγορία «Εθνική/Περιφερειακή Πρωτοβουλία για την Υγεία» απονεμήθηκε στην 7η Υ.ΠΕ. Κρήτης για την «Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας σε δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας», στο πλαίσιο της τελετής απονομής των Healthcare Business Awards 2019, που διοργανώθηκε την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα.

Τα συγκεκριμένα βραβεία διοργανώνονται κάθε χρόνο με στόχο την επιβράβευση της επιχειρηματικής αριστείας, της καινοτομίας, των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών και των βέλτιστων πρακτικών επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του κλάδου της υγείας.

Ανταποκρινόμενη στην αναγκαιότητα πιστοποίησης των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας βάσει διεθνών πρωτοκόλλων ποιότητας και αξιοποιώντας πόρους από το ΕΣΠΑ 2007-2013, η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης αποτελεί τη μοναδική Υγειονομική Περιφέρεια στην Ελλάδα που έχει εισαγάγει και διατηρεί συστήματα διαχείρισης ποιότητας στις δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ), αλλά και στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, τα Τμήματα Εξωτερικών Ιατρείων και τις Μονάδες Τεχνητού Νεφρού των νοσοκομείων αρμοδιότητάς της.

Η ιδιαίτερη σημασία του εγχειρήματος δεν βασίζεται μόνο στο γεγονός της εφαρμογής συστημάτων διαχείρισης ποιότητας για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε τόσο μεγάλο αριθμό δημοσίων φορέων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, αλλά και στη διατήρηση και επέκτασή τους και σε άλλες μονάδες ΠΦΥ και τμήματα νοσοκομείων (κλινικές, τμήματα διατροφής, διοικητικές υπηρεσίες, κα).

Τα νοσοκομεία που διακρίθηκαν

Όπως δήλωσε η νέα διοικήτρια της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης, κα Λένα Μπορμπουδάκη, η οποία παρέλαβε το χάλκινο βραβείο: «Η επιτυχής υλοποίηση του έργου, το οποίο συντόνισαν οι υπηρεσίες της 7ης ΥΠΕ Κρήτης, ταυτόχρονα σε τόσο μεγάλο αριθμό σημείων οφείλεται κυρίως στους ίδιους τους επαγγελματίες υγείας, στους υπευθύνους ποιότητας και τους διευθυντές στα Κέντρα Υγείας.

Το βραβείο αυτό αποτελεί επιβράβευση και ηθική ικανοποίηση για την αναγνώριση της εργασίας τους, για την οποία τους συγχαίρω και τους ευχαριστώ».

Επίσης αναγνωρίζοντας την προσπάθεια της προηγούμενης Διοίκησης της Υγειονομικής Περιφέρειας, καθώς και των Διοικήσεων και στελεχών των Νοσοκομείων της 7ης ΥΠΕ ευχαριστεί και συγχαίρει όσους εργάστηκαν για τα παρακάτω βραβεία:

  • Κατηγορία «Ψηφιακές εφαρμογές για την ενημέρωση και ολοκληρωμένη φροντίδα ασθενών»: Χάλκινο βραβείο στο ΠΑΓΝΗ για την πρόταση «Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου: PagniApp»
  • Κατηγορία «Ψηφιακές εφαρμογές υποστήριξης του επαγγελματία Υγείας»: Ασημένιο βραβείο στο Γενικό Νοσοκομείο Βενιζέλειο-Πανάνειο για την πρόταση «Ηλεκτρονική κυψέλη γνώσης»
  • Κατηγορία «Ψηφιακές εφαρμογές για τη διαχείριση / υποστήριξη μονάδων υγείας»: Ασημένιο βραβείο στο Γενικό Νοσοκομείο Βενιζέλειο-Πανάνειο για την πρόταση «Το απόλυτο document management εργαλείο με routing διαδικασίες»
  • Κατηγορία «Κοινωνική Ευαισθησία»: Ασημένιο βραβείο στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου – Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης για την πρόταση «Παροχή Δημόσιων Υπηρεσιών Αποκατάστασης στο Νομό Ρεθύμνου με στόχο την Βελτίωση Ποιότητας Ζωής Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων με Προβλήματα Μόνιμης ή Προσωρινής Αναπηρίας»
  • Κατηγορία «Αποτελεσματική Διοίκηση Κλινικής Δημοσίου Νοσοκομείου»: Ασημένιο βραβείο στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου για την πρόταση «Αποτελεσματική Διοίκηση στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου».