Διαγωνισμός για μίσθωση δωματίων σε Χανιά, Ρέθυμνο και Άγιο Νικόλαο

To Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την μίσθωση δωματίων ξενοδοχείου/ων ή επιπλωμένων διαμερισμάτων τουλάχιστον 2 αστέρων, για την κάλυψη των αναγκών στέγασης των φοιτητών του στα Χανιά, στο Ρέθυμνο, και στον Άγιο Νικόλαο, για το χρονικό διάστημα από 01/10/2020 έως 30/06/2021, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 45.600 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Ως καταληκτική ημερομηνία προσφορών έχει ορισθεί η Δευτέρα 20 Ιουλίου και ώρα 11:30 π.μ. στο γραφείο πρωτοκόλλου του ΕΛΜΕΠΑ, Σταυρωμένος, 71410 Ηράκλειο Κρήτης. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Δευτέρα 20 Ιουλίου και ώρα 12:00 στα Γραφεία της Διοίκησης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου στο Ηράκλειο Κρήτης, από την Επιτροπή που έχει συγκροτηθεί για την διενέργεια των Συνοπτικών Διαγωνισμών.