Διαμαρτυρίες στην ΕΛΑΣ για τη μη αποστρατεία αξιωματικών με μηδαμινή προσφορά

Αντιδράσεις προκαλεί σε πολλούς αστυνομικούς, η πρόθεση του αρχηγείου της ΕΛΑΣ  να «ακυρώσει» άρθρο Προεδρικού  Διαταγματος του 2018 που επιταχύνει την αποστρατεία πολλών αξιωματικών (έως τον βαθμό του αστυνομικού διευθυντή) που συμπληρώνουν 35χρόνια παρουσίας και επιδιώκουν να παραμείνουν περισσότερο στο αστυνομικό σώμα.

Στελέχη της ΕΛΑΣ μιλούν για «διευκόλυνση σε ορισμένους αξιωματικούς από αυτούς που έχουν κομματικά ερείσματα ή   συμμετέχουν στις φρουρήσεις κυβερνητικών στελεχών. Και οι οποίοι παραμένουν στην ΕΛΑΣ, με μηδαμινή προσφορά, «μπλοκάροντας» την επετηρίδα και με στόχο να συνεχίσουν να λαμβάνουν μεγάλους μισθούς. Μια διαδικασία που περιορίζει σε ορισμένες περιπτώσεις την διαδικασία ανανέωσης της ΕΛΑΣ, την υπηρεσιακή εξέλιξη των   αλλωναξιωματικών..».

Σύμφωνα λοιπόν με διάφορα Προεδρικά Διατάγματα της περίοδου 1997-2013 επιτρεπόταν σε αξιωματικούς της ΕΛΑΣ μέχρι τον προαναφερόμενο βαθμό να παραμείνουν στην Αστυνομία, πέραν της 35 ετίας. Υπολογίζεται ότι 500-700 αξιωματικοί της ΕΛΑΣ είχαν επιλέξει  να παραμείνουν στην ΕΛΑΣ πέραν της 35 ετίας.

Όμως από τους υπευθύνους πολλών αστυνομικών υπηρεσιών υπήρχαν αναφορές ότι «αρκετοί από τους παραμένοντες συναδέλφους τους, έχουν ελάχιστη παρουσία και προσφορά στο σώμα, δεν βοηθούν σε οτιδήποτε, αντιμετωπίζουν την ΕΛΑΣ ως πάρεργο κι έχουν αναχωρητική διάθεση.  Κι επιπλέον ότι ορισμένοι λαμβάνουν πολυήμερες άδειες,  αναρρωτικές κι άλλου τύπου, που ουσιαστικά οδηγεί στην … εξαφάνιςή τους από τις υπηρεσίες που υπηρετούν. Και οι οποίες αποδυναμώνονται περαιτέρω …».

Οι διαμαρτυρίες και οι ενστάσεις αυτές οδήγησαν να ενταχθεί στο ΠΔ 6/2018, περί «ρύθμισης θεμάτων αστυνομικού προσωπικού», όπου εκτός των άλλων προβλεπόταν (στο αρθρο 17) ότι δεν θα παραμείνουν περαιτέρω στο σώμα όσοι έχουν τιμωρηθεί με ανώτερη πειθαρχική ποινή ή έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα με απόφαση ποινικού δικαστηρίου για κάποιο αδίκημα, όσοι απουσίασαν από τα καθήκοντά τους πλέον του τριμήνου την τελευταία διετία ή πλέον της διετίας καθ’ όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους στο Σώμα, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η απουσία τους η οφειλόμενη σε νόσο, πάθηση ή βλάβη που επήλθε κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής». Με κύριο στόχο να αποστρατευθούν οι «αντιπαραγωγικοί» αξιωματικοί που παρατείνουν τον χρόνο συνταξιοδότησης τους κι εξαφανίζονταν  από τις υπηρεσίες τους και να σταματήσει αυτή η παθογένεια της ΕΛΑΣ».

Κι έτσι με βάση αυτό το αρθρο και μετά από πρόσφατη απόφαση του Ανωτάτου Συμβουλίου Κρίσεων αποφασίστηκε η αποστρατεία περίπου 100 αξιωματικών της ΕΛΑΣ που είχαν συμπληρώσει 35ετία και στόχευαν στην παράταση της παραμονής τους στην ΕΛΑΣ.

Ωστόσο φέρεται να υπάρχουν εισηγήσεις και να ασκούνται πιέσεις, ώστε να υπάρξει «απόσυρση» αυτού του άρθρου και να παραμείνουν στην ΕΛΑΣ οι υπό αποστρατεία αξιωματικοί. Με πολλούς να διαμαρτύρονται ότι μια τυχόν τέτοια επιλογή υποκρύπτει σκοπιμότητες αξιωματικών με υψηλές προσβάσεις ώστε να συνεχίζουν να μισθοδοτούνται από την ΕΛΑΣ, αλλά να παρέχουν ανύπαρκτο έργο.