Διευκολύνσεις σε εμβολιασμένους: Αμιγείς και μεικτοί χώροι διασκέδασης – Πώς θα λειτουργήσουν

Στην καθιέρωση μιας διαβαθμισμένης κάλυψης σε εστιατόρια, θέατρα και κινηματογράφους, γήπεδα κ.α. προχωρά η κυβέρνηση. Θα υπάρχουν δηλ. κλειστοί χώροι αλλά και ανοιχτοί χώροι με υψηλό συγχρωτισμό, όπως τα γήπεδα, τα κέντρα διασκέδασης κ.α. όπου πλέον θα υπάρχει διαβάθμιση. Δηλ. οι χώροι αυτοί θα μπορούν να είναι αμιγείς ή μεικτοί χώροι. Στους αμιγείς θα μπορούν να παρευρίσκονται οι εμβολιασμένοι και όσοι έχουν νοσήσει το τελευταίο εξάμηνο. Ως εμβολιασμένοι νοούνται εκείνοι που έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιαστικό κύκλο τους και έχουν συμπληρώσει 14 ημέρες από το εμβόλιο ή έχουν κάνει τη μοναδική δόση. Στους μεικτούς χώρους θα προσέρχονται εκτός από τις δύο προηγούμενες κατηγορίες και όσοι έχουν κάνει rapid ή μοριακό τεστ. Κάθε επιχείρηση θα δηλώνει εάν η εκμετάλλευση θα είναι αμιγής ή μεικτή. Ο ίδιος ο επιχειρηματίας θα επιλέγει ποιους θα δέχεται, η δήλωση θα γίνεται σε ειδική πλατφόρμα ενώ θα υπάρχει και ειδική σήμανση στις εισόδους των χώρων εκμετάλλευσης.

Η διαβάθμιση για τους αμιγείς χώρους θα είναι από 75% -85% της συνολικής χωρητικότητας, για τους δε μεικτούς χώρους θα είναι από 25% έως 75% της συνολικής πληρότητας. Η διαβάθμιση θα εξαρτάται από το πόσο μεγάλος συγχρωτισμός υφίσταται σε κάθε χώρο. Κατά περίπτωση στους αμιγείς χώρους δεν θα υπάρχει υποχρέωση χρήσης μάσκας.

Θα προβλεφθούν συγκεκριμένες κυρώσεις για παραβίαση των όρων. Οι έλεγχοι σε αμιγείς χώρους θα αφορούν στην τήρηση των όρων ώστε οι πελάτες να προσέρχονται με το πιστοποιητικό εμβολιασμού ή το πιστοποιητικό νόσησης. Ο έλεγχος θα γίνεται από μια κεντρική ψηφιακή πλατφόρμα που θα επιβεβαιώνει και τη γνησιότητα του πιστοποιητικού.

Όλοι οι χώροι κλειστοί και μεγάλοι θα ανοίξουν από τις 15 Ιουλίου. Οι κλειστοί κινηματογράφοι και θέατρα θα ανοίξουν από την 1η Ιουλίου και από τις 15 Ιουλίου, όταν ανοίξει η πλατφόρμα, θα μπορούν να αυξήσουν την πληρότητά τους δηλώνοντας εάν θα είναι αμιγείς ή μη χώροι.