Δικηγόροι: Απέχουν την Τρίτη 18 Φεβορυαρίου

Την πρόσφατη απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος για κλιμάκωση κινητοποιήσεων κατά του αγωγόσημου με αποχή την Τρίτη επικύρωσε κατά πλειοψηφία το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, που θα συμμετέχει την ίδια μέρα σε εκδήλωση διαμαρτυρίας στη Θεσσαλονίκη. Την ίδια απόφαση έχουν επικυρώσει επίσης τα ΔΣ των Δικηγορικών Συλλόγων Θεσσαλονίκης, Πειραιώς και το σύνολο σχεδόν των υπολοίπων Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας.