Εγγυήσεις ότι θα πληρωθεί ζητάει η ΔΕΗ για επάρκεια ρεύματος στην Κρήτη

Χαρακτηριστική καθυστέρηση σημειώνεται στη λήψη των απαραίτητων μέτρων για την διασφάλιση ηλεκτρικής επάρκειας στην Κρήτη κατά την περίοδο 2020 έως 2023, την περίοδο δηλαδή ανάμεσα στην ολοκλήρωση της πρώτης διασύνδεσης του νησιού (με την Πελοπόννησο) και στην ολοκλήρωση της δεύτερης (με την Αττική).

Στην πραγματικότητα δεν έχει προχωρήσει καμία από τις δράσεις που θεωρούνται, με βάση και τη μελέτη του ΕΜΠ, ως απαραίτητες.

Αντιθέτως, ανακύπτουν συνεχή εμπόδια. Πρόσφατα, όπως έχει ήδη γραφεί, η ΔΕΗ ενημέρωσε ότι δεν προλαβαίνει να μετατρέψει τις αεριοστροβιλικές πετρελαϊκές μονάδες του Αθερινόλακκου σε μονάδες φυσικού αερίου για το καλοκαίρι του 2020.

Αλλά και για την επόμενη χρονιά, σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει πρόβλημα, καθώς η ΔΕΗ δεν εμφανίζεται διατεθειμένη να προχωρήσει σε καμμία κίνηση, πριν υπάρξουν δεσμεύσεις και εγγυήσεις ότι θα αποζημιωθεί για τη μετατροπή των μονάδων που θα κάνει, καθώς επίσης ότι τα κόστη του φυσικού αερίου, αλλά και οι πιθανές ρήτρες take or pay που θα υπάρξουν, θα αποτελούν κόστη που θα πληρώνονται από τους καταναλωτές μέσω των ΥΚΩ που θα επιστρέφονται στη ΔΕΗ.

Η μετατροπή των μονάδων σε φυσικού αερίου, αποτελούσε μέρος της συνολικής λύσης για την εξασφάλιση ηλεκτρικής επάρκειας της Κρήτης, τόσο κατά την τριετία 2020 – 2023 όσο και στην περίοδο μετά τη μεγάλη διασύνδεση. Η συνολική αυτή λύση, σε κάθε περίπτωση, θα στηρίζεται στην έλευση LNG στο νησί.

Οι μονάδες αυτές, ισχύος 100 MW έχουν πάρει βεβαίως παράταση ζωής έως ότου τεθεί σε λειτουργία το καλώδιο της μικρής διασύνδεσης της Κρήτης, με τροπολογία που κατέθεσε τον Ιούνιο «μονομερώς» ο κ. Σταθάκης, χωρίς δηλαδή να έχει την έγκριση της Ε.Ε. Δηλαδή πρόβλημα επάρκειας φαίνεται ότι δεν θα υπάρξει το καλοκαίρι του 2020, ωστόσο το κόστος για να μην υπάρξει θα είναι μεγάλο και θα το πληρώσουν οι καταναλωτές όλης της χώρας μέσω των ΥΚΩ.

Και τούτο διότι εκτός από τη δαπανηρή λειτουργία των συγκεκριμένων μονάδων, θα πρέπει το νησί να καλυφθεί και πάλι με δεκάδες Μεγαβάτ από ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη τα οποία νοικιάζονται κάθε καλοκαίρι και στοιχίζουν πανάκριβα.

Υπενθυμίζεται ότι το “πακέτο” των τεσσάρων δράσεων που βασίζεται σε σχετική μελέτη που έχει πραγματοποιήσει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο περιλαμβάνει:

  • Τη μετατροπή των αεριοστροβιλικών μονάδων της ΔΕΗ που λειτουργούν σήμερα στον Αθερινόλακκο της Κρήτης με πετρέλαιο, συνολικής ισχύος 100 MW, σε μονάδες που θα καίνε φυσικό αέριο.
  • Την εγκατάσταση νέας μονάδας περί τα 100 MW, κατά προτίμηση με καύσιμο φυσικό αέριο.
  • Την προσθήκη νέας δυναμικότητας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (αιολικών και φωτοβολταϊκών) στα επίπεδα των 100 με 150 MW.
  • Την εγκατάσταση και ένταξη στο σύστημα, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας (σύγχρονων μπαταριών) δυναμικότητας περί τα 30 με 40 MW.