Ειδικοί φρουροί: Τα ονόματα των Κρητικών που διορίζονται στην ΕΛΑΣ

Ο τελικός πίνακας με τους 1.500 ειδικούς φρουρούς


Δημοσιεύτηκε το Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ) με τα ονόματα των 1.488 ειδικών φρουρών που διορίστηκαν στην Ελληνική Αστυνομία (ΕΛΑΣ).

Πρόκειται για την τελική λίστα, η οποία, όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ, ταξινομείται με βάση τη φθίνουσα σειρά μορίων του διαγωνισμού πρόσληψης Ειδικών Φρουρών (έτους  2019), αλλά και τη Διεύθυνση Αστυνομίας στην οποία κατέθεσαν τις αιτήσεις τους οι διοριστέοι.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο ΦΕΚ:

«Προσλαμβάνονται στην Ελληνική Αστυνομία ως Ειδικοί Φρουροί, οι κατωτέρω χίλιοι τετρακόσιοι ογδόντα οκτώ (1.488) ιδιώτες/ιδες (άνδρες-γυναίκες), που περιλαμβάνονται στον από 04-10-2019 τελικό αναμορφωμένο πίνακα πληρούντων τα προσόντα κατά φθίνουσα σειρά μορίων του διαγωνισμού πρόσληψης Ειδικών Φρουρών έτους  2019, και κρίθηκαν ΙΚΑΝΟΙ/ΕΣ στις προκαταρκτικές εξετάσεις.»

Αναλυτικότερα:

Τα ονόματα των επιτυχόντων από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου:

Τα ονόματα των επιτυχόντων από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων:

Τα ονόματα των επιτυχόντων από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ρεθύμνου:

Τα ονόματα των επιτυχόντων από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Λασιθίου:

Ολόκληρο το ΦΕΚ με τα ονόματα: