Εισφορά αλληλεγγύης: Έρχεται μείωση φέτος και κατάργηση το 2021

Πηγή: (AP Photo/Jens Meyer)

Την κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης μέχρι το 2021 -με ενδιάμεση μείωση το 2020- αλλά και μεσοσταθμική μείωση του ΕΝΦΙΑ του 2020 κατά 8% προβλέπει ένα νέο φορολογικό νομοσχέδιο το οποίο επεξεργάζεται ήδη το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος», το νομοσχέδιο αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή και να ψηφιστεί τον Μάιο του 2020 όταν θα έχει ολοκληρωθεί η υλοποίηση του σχεδίου του υπουργείου Οικονομικών από την αναμόρφωση του συστήματος των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων – το οποίο περιλαμβάνει την εξίσωση των φορολογητέων αντικειμενικών αξιών με τις πραγματικές τιμές της κτηματαγοράς, καθώς και την επέκταση του συστήματος των αντικειμενικών αξιών σε 7.000 περιοχές της ελληνικής επικράτειας που έχουν ενταχθεί σε σχέδια πόλεων.

Πάντα σύμφωνα με την εφημερίδα, το οικονομικό επιτελείο επεξεργάζεται εναλλακτικά σενάρια για τη μείωση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και στη συνέχεια την πλήρη κατάργησή της.

Τα σενάρια

Ο κοινός παρονομαστής των σεναρίων είναι το πανομοιότυπο χρονοδιάγραμμα: η ειδική εισφορά αλληλεγγύης να μειωθεί για τα εισοδήματα του 2020 -ει δυνατόν αναδρομικά από την 1η-1-2020- και να καταργηθεί πλήρως για τα εισοδήματα του έτους 2021. Τα βασικά εναλλακτικά σενάρια είναι δύο και προβλέπουν:

1ο σενάριο:
α) Αύξηση του αφορολόγητου ορίου της εισφοράς αλληλεγγύης από τα 12.000 ευρώ που είναι σήμερα στα 25.000-30.000 ευρώ, για τα εισοδήματα του 2020.
β) Μείωση των συντελεστών της εισφοράς αλληλεγγύης για τα εισοδήματα του έτους 2020 που θα βρίσκονται πάνω από το αυξημένο αφορολόγητο όριο των 25.000-30.000 ευρώ. Οι συντελεστές εξετάζεται να μειωθούν κατά ποσοστά έως και 50%.
γ) Πλήρης κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για τα εισοδήματα του 2021 και των επομένων ετών.

2ο σενάριο:
α) Διατήρηση του αφορολόγητου ορίου της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα 12.000 ευρώ ή αύξησή του στα 20.000 ευρώ για τα εισοδήματα του 2020.
β) Μείωση των συντελεστών της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για τα εισοδήματα του έτους 2020 που θα βρίσκονται πάνω από το αφορολόγητο όριο (των 12.000 ή των 20.000 ευρώ) κατά 50%.
γ) Πλήρης κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για τα εισοδήματα του 2021 και των επόμενων ετών.

Τι ισχύει αυτή τη στιγμή

Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης επιβάλλεται σχεδόν στο άθροισμα των εισοδημάτων κάθε φυσικού προσώπου (φορολογουμένων και απαλλασσόμενων) εφόσον αυτό υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ το χρόνο.

Ο υπολογισμός της εισφοράς γίνεται με συντελεστές που κλιμακώνονται ως εξής:

* 2,2% στο τμήμα ετησίου εισοδήματος από τα 12.001 έως τα 20.000 ευρώ,
* 5% στο τμήμα ετησίου εισοδήματος από 20.001 ως 30.000 ευρώ,
* 6,5% στο τμήμα ετησίου εισοδήματος από 30.001 ως 40.000 ευρώ,
* 7,5% στο τμήμα ετησίου εισοδήματος από 40.001 ως και 65.000 ευρώ,
* 9% στο τμήμα ετησίου εισοδήματος από 65.001 ως και 220.000 ευρώ και
* 10% στο τμήμα ετησίου εισοδήματος πάνω από τα 220.000 ευρώ.

Τα οφέλη

Σε περίπτωση κατά την οποία το αφορολόγητο όριο της ειδικής εισφοράς θα αυξηθεί στα 25.000 ευρώ για τα εισοδήματα του 2020 (όπως προβλέπει το 1ο εναλλακτικό σενάριο που περιγράψαμε παραπάνω), τότε όλοι οι φορολογούμενοι με ετήσια εισοδήματα πάνω από 12.000 ευρώ και μέχρι 25.000 ευρώ θα γλιτώσουν από την πληρωμή ποσών που θα φθάνουν μέχρι και τα 426 ευρώ ετησίως.

Σε περίπτωση που η αύξηση του αφορολογήτου φθάσει στο επίπεδο των 30.000 ευρώ, τότε όσοι φορολογούμενοι έχουν ετήσια εισοδήματα πάνω από 12.000 ευρώ και μέχρι 30.000 ευρώ θα γλιτώσουν από την πληρωμή ποσών που θα φθάνουν ετησίως έως και τα 676 ευρώ.

Οι φορολογούμενοι με ετήσια εισοδήματα πάνω από το νέο αυξημένο αφορολόγητο θα έχουν ακόμη μεγαλύτερα οφέλη, δηλαδή θα γλιτώσουν πολύ περισσότερα από 427 ή 676 ευρώ ετησίως, επειδή γι’ αυτούς θα ισχύσουν επιπλέον και μειωμένοι έως 50% συντελεστές για τα κλιμάκια των εισοδημάτων τους πάνω από το αφορολόγητο των 25.000 ή 30.000 ευρώ.

Ειδικά δε όσοι εκ των φορολογουμένων με ετήσια εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ είναι μισθωτοί και συνταξιούχοι θα δουν τις μηνιαίες καθαρές αποδοχές του έτους 2020 να αυξάνονται εκ νέου και κατά σημαντικά ποσά λόγω υπολογισμού της μηνιαίας παρακράτησης ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης με τη νέα ευνοϊκότερη κλίμακα, στην οποία το αφορολόγητο όριο θα είναι αυξημένο στα 25.000-30.000 ευρώ και οι συντελεστές πάνω από το όριο αυτό θα είναι μειωμένοι.

Όπως ενδεικτικά γράφει η εφημερίδα, ένας μισθωτός του ιδιωτικού τομέα με φορολογητέες μηνιαίες αποδοχές 2.000 ευρώ θα έχει κάθε μήνα όφελος 41,14 ευρώ από τη μη παρακράτηση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, αν το αφορολόγητο της εισφοράς ανέλθει στο επίπεδο των 30.000 ευρώ για το 2020. Αντίστοιχα, ένας δημόσιος υπάλληλος με τις ίδιες μηνιαίες φορολογητέες αποδοχές (2.000 ευρώ) θα έχει μηνιαίο όφελος 31,33 ευρώ λόγω της κατάργησης της παρακράτησης ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης από το εισόδημά του (το εισόδημά του θα πάψει να υπόκειται σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης).

Σε περίπτωση που το αφορολόγητο κρατηθεί στα 12.000 ευρώ για το 2020 και οι συντελεστές πάνω από το όριο αυτό μειωθούν κατά 50%, τότε τα μηνιαία οφέλη στις δύο προηγούμενες ενδεικτικές περιπτώσεις θα περιοριστούν στο ήμισυ, δηλαδή στα 20,57 ευρώ για τον ιδιωτικό υπάλληλο και στα 15,67 ευρώ για τον δημόσιο υπάλληλο.

Από το 2021 τα εισοδήματα των φυσικών προσώπων δεν θα φορολογούνται πλέον με ειδική εισφορά αλληλεγγύης, οπότε όλοι οι φορολογούμενοι με ετήσια εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ θα έχουν πολύ μεγάλες φορολογικές ελαφρύνσεις.