Ελληνική Επανάσταση 1821: Σε κυκλοφορία νέο αναμνηστικό κέρμα

Τίθεται σε κυκλοφορία από το υπουργείο Οικονομικών νέο αναμνηστικό μεταλλικό κέρμα των 2 ευρώ, με θέμα, «200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ».


Το κέρμα αυτό κόπτεται-τυπώνεται εφάπαξ σε ποσότητα 1,5 εκατ. τεμαχίων, με την παράσταση της εθνικής όψης διαφορετική από τα κυκλοφορούντα ελληνικά κέρματα της αξίας αυτής. Η παράσταση επί της κοινής όψης και της στεφάνης του κέρματος είναι ίδια με τα κυκλοφορούντα ελληνικά κέρματα της αξίας αυτής με έτος κοπής το 2021.

Τα κύρια γνωρίσματα και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κέρματος είναι αυτά των κυκλοφορούντων κερμάτων των 2 ευρώ, όπως έχουν καθορισθεί στις διατάξεις του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα ειδικά όμως χαρακτηριστικά της παράστασης είναι τα ακόλουθα:

Περιμετρικά στο δακτύλιο του κέρματος τίθενται τα 12 αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στον εσωτερικό κύκλο του κέρματος (πυρήνα) απεικονίζεται στο κέντρο η ελληνική σημαία περιβαλλόμενη από κλάδους δάφνης. Περιμετρικά αναγράφονται οι λέξεις «1821-2021 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ» και «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ».
Εντός του πυρήνα, κάτω, ανάμεσα στις δάφνες, αποτυπώνονται το ανθέμιο (σήμα του Ιδρύματος Εκτύπωσης Τραπεζογραμματίων και Αξιών) καθώς και η υπογραφή του καλλιτέχνη (Γιώργος Σταματόπουλος).
Η ονομαστική αξία του νομίσματος αναγράφεται μόνο στην κοινή όψη.
Οι ποσότητες του επετειακού κέρματος των 2 ευρώ θα παραδοθούν από το Ελληνικό Δημόσιο στην Τράπεζα της Ελλάδος. Η δαπάνη που θα προκληθεί από το νέο νόμισμα αναμένεται να ανέλθει περίπου στο ποσό των 601.000 ευρώ ενώ δεν θα επηρεαστεί η κυκλοφορία των υφιστάμενων κερμάτων.