Ελληνικός Στρατός: Συμπαράσταση στους πολίτες αλλά και εκπαίδευση τις μέρες του χιονιά

Ο Στρατός Ξηράς τις τελευταίες ημέρες, διέθεσε προσωπικό και μέσα για την αποκατάσταση περιοχών που είχαν πληγεί από τον χιονιά και τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Παράλληλα, η εκπαίδευση συνεχίστηκε σε κάθε μεριά της Ελλάδας, με τις αντίξοες καιρικές συνθήκες να μην αποτελούν τροχοπέδη για το προσωπικό, αλλά κίνητρο για την καταβολή μεγαλύτερης προσπάθειας.

Χαρακτηριστικές είναι οι φωτογραφίες του ΓΕΣ: