Επιμορφωτική συνάντηση για τα προγράμματα Erasmus+ σε εκπαιδευτικούς όλου του Λασιθίου

Την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 12.00-14.00 πραγματοποιήθηκε στο 2ο Γενικό Λύκειο Ιεράπετρας επιμορφωτική συνάντηση για τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα-Erasmus+.Η συνάντηση οργανώθηκε από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης και απευθυνόταν σε όλα τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Λασιθίου.

Την ενημέρωση στους παρισταμένους έκανε η κυρία Αρετή Βουράκη, Υπεύθυνη Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της ΠΔΕ Κρήτης, ειδικά  στο Νέο Πλαίσιο  Erasmus 2021-2027.

Στη συνάντηση, η οποία έγινε με την τήρηση όλων των υγειονομικών πρωτοκόλλων συμμετείχαν οι:

Ο Δ.Δ.Ε Λασιθίου κ. Αθανάσιος Κατσαγκόλης, η Προϊσταμένη Τμήματος Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Δ.Δ.Ε. Λασιθίου κ. Δέσποινα Δρεττάκη, Διευθυντές/τριες και καθηγητές/τριες από σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου από τις περιοχές της Ιεράπετρας, Αγίου Νικολάου, Νεάπολης, Οροπεδίου Λασιθίου και Σητείας.

Η συμμετοχή στα προγράμματα / δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Erasmus+) έχει πολλαπλά οφέλη και σε διάφορους τομείς ανάλογα με την κάθε δράση:

ΚΑ1 –  Μαθησιακή Κινητικότητα των ατόμων – Κινητικότητα νεολαίας.

Η δράση αυτή ενθαρρύνει τις ανταλλαγές μεταξύ ομάδων νέων (μαθητών) και ατόμων που σχετίζονται με την εκπαιδευτική διαδικασία. Κύριοι στόχοι αυτής της δράσης είναι η απόκτηση ικανοτήτων των συμμετεχόντων (γνώσεις, δεξιότητες κ.α.), η επαγγελματική ανάπτυξη όσων εργάζονται στον τομέα της νεολαίας, η ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων στην κατανόηση του πολιτισμού άλλων χωρών, η δημιουργία δικτύων και συνεργειών μεταξύ των συμμετεχόντων και η ανάπτυξη του αισθήματος της ευρωπαϊκής ιδιότητας του πολίτη και της ευρωπαϊκής ταυτότητας.

ΚΑ2 – Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών.

Η δράση αυτή στοχεύει στην ανάπτυξη, τη μεταφορά ή/και την εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών σε επίπεδο οργανισμού αλλά και σε τοπικό,περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Μέσω της Δράσης αυτής, δίνεται η δυνατότητα να υλοποιηθούν σχέδια συνεργασίας μεταξύ ιδρυμάτων/οργανισμών/φορέων από διάφορες συμμετέχουσες χώρες, τα οποία επιτρέπουν στους συμμετέχοντες να ασχοληθούν με θέματα κοινού ενδιαφέροντος και να ανταλλάξουν καινοτόμες πρακτικές.

ΚΑ3 – Υποστήριξη μεταρρυθμίσεων πολιτικής

Η δράση αυτή υποστηρίζει τις μεταρρυθμίσεις της δημόσιας πολιτικής των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προωθεί τη συνεργασία με τρίτες χώρες, συμπεριλαμβάνοντας την ανταλλαγή καλών πρακτικών.

Η υποστήριξη αυτή περιλαμβάνει την εφαρμογή ευρωπαϊκών εργαλείων διαφάνειας, τη διεξαγωγή διασυνοριακών εθνικών μελετών και την υποστήριξη ειδικών προγραμμάτων δράσης, συμπεριλαμβανομένης και της διαδικασίας Μπολόνια, για την ανώτατη εκπαίδευση και της Κοπεγχάγης, για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

Είναι, επομένως, η συμμετοχή σ’ αυτές τις δράσεις σημαντική τόσο για τους μαθητές και τις μαθήτριες, αλλά και για τους εκπαιδευτικούς μας καθώς η επαφή με τις εμπειρίες των εκπαιδευτικών συστημάτων άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (αλλά όχι μόνο) και η αλληλεπίδραση με μαθητές και προσωπικό των χωρών εκείνων δύναται να αποτελέσει αφορμή για υιοθέτηση καλών πρακτικών που μπορούν να βελτιώσουν τη μαθησιακή διαδικασία στη χώρα μας αλλά και να ανοίξουν γενικότερα νέους ορίζοντες.

Ιεράπετρα 21-12-2021
Από το 2ο ΓΕΛ Ιεράπετρας