Επιστολή Κεραμέως στους Πρυτάνεις: Οι πέντε πυλώνες αλλαγών στα Πανεπιστήμια – Οι αιώνιοι φοιτητές και η βάση εισαγωγής

Ελάχιστη βάση εισαγωγής στα Ανώτατα Ιδρύματα, ανώτατο όριο ολοκλήρωσης σπουδών, θεσμικό πλαίσιο για τη στέγαση και τη σίτιση φοιτητών κάποιες από τις βασικές αλλαγές. Ολόκληρη η επιστολή της υπουργού.


Επιστολή στους Πρυτάνεις απέστειλε η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, συγκεντρώνοντας περιεκτικά τις αλλαγές σε βασικούς πυλώνες που πρόκειται να έρθουν το προσεχές διάστημα.

Οι πέντε βασικοί πυλώνες είναι:

1.Αποτελεσματικότεροι Θεσμοί Διοίκησης

2. Οικονομική διαχείριση και προσέλκυση επιπλέον πόρων

3. Αξιολόγηση και πιτσοποίηση της ποιότητας

4. Προγράμματα σπουδών

5. Βάση εισαγωγής, αιώνιοι φοιτητές.

Ειδικότερα για τον τελευταίο πυλώνα η κ. Κεραμέως σημειώνει: “Καθιέρωση ελάχιστης βάσης εισαγωγής στα Ανώτατα Ιδρύματα και ο ρόλος των Ιδρυμάτων στον προσδιορισμό ανώτερης βάσης εισαγωγής και αριθμού εισακτέων” καθώς και “καθιέρωση ανώτατου χρονικού ορίου ολοκλήρωσης των προπτυχιακών σπουδών ν+2 (πλην ορισμένων εξαιρέσεων)”.

Ολόκληρη η επιστολή