ΕΦΚΑ: Τι αλλάζει στις αρμοδιότητες του Φορέα

photo: Eurokinissi

ΕΦΚΑ: Ποιες είναι οι νέες αλλαγές στις αρμοδιότητες του

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ με τις αρμοδιότητες του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) στόχος του οποίου είναι η δημιουργία ενός πρότυπου, αποτελεσματικού και βιώσιμου μοντέλου κοινωνικής ασφάλισης, με γνώμονα τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος και την ενίσχυση της κοινωνικής ευημερίας θέτοντας ίσους κανόνες για όλους.

Για την επίτευξη των παραπάνω ο ΕΦΚΑ προωθεί:

1. Την προστασία των δικαιωμάτων των ασφαλισμένων, την εξάλειψη της αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας, την ασφάλεια και υγεία στην εργασία.
2. Τη χορήγηση κύριας σύνταξης, λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου καθώς και των λοιπών παροχών που προβλέπονται από την οικεία νομοθεσία.
3. Την προσφορά ποιοτικών και αποτελεσματικών υπηρεσιών.

Στο Π.Δ. των 90 σελίδων και των 88 άρθρων, προβλέπεται -μεταξύ άλλων- η πλήρης λειτουργία από τον Ιούλιο των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων Ασφάλισης (ΠΕΚΑ), σε ολόκληρη την χώρα.

Τα ΠΕΚΑ, θα λειτουργούν όλο το 24ωρο και όλες τις ημέρες της εβδομάδας, με κατάλληλη εναλλαγή του προσωπικού τους, το οποίο υποχρεούται σε τακτική ή και υπερωριακή εργασία και κατά τις ημέρες αργιών και τις νυχτερινές ώρες, ανάλογα με τις ανάγκες.

Οι ελεγκτές των Κέντρων, θα πραγματοποιούν επιτόπιους, τακτικούς, έκτακτους και ειδικούς ελέγχους για την εφαρμογή της ασφαλιστικής νομοθεσίας και τον καταλογισμό των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών επιβαρύνσεων σε βάρος ασφαλισμένων, εργοδοτών και επιχειρήσεων.

Οι ελεγκτές από κάθε ΠΕΚΑ μπορούν να πραγματοποιούν ελέγχους σε οποιοδήποτε μέρος της Επικράτειας, ενώ θα οργανώνονται κοινές επιχειρησιακές δράσεις με την συμμετοχή περισσοτέρων από ένα Περιφερειακό Κέντρο.

Επίσης, στον ΕΦΚΑ υπάγεται το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), το οποίο αναλαμβάνει την αναγκαστική είσπραξη χρεών σε συνεργασία με τις φορολογικές και τις αστυνομικές αρχές, κατά περίπτωση.

Σημειώνεται ότι στον ΕΦΚΑ προβλέπονται συνολικά 8502 θέσεις υπαλλήλων.

Οι οργανικές θέσεις προσωπικού ανέρχονται σε 7.315, ενώ έχουν συσταθεί και 1.187 προσωποπαγείς θέσεις.

Δείτε εδώ το ΦΕΚ.