Ηλεκτρονικό ξεκαθάρισμα στα παλιά μισθωτήρια ακινήτων – Δηλώσεις μέχρι 30 Σεπτεμβρίου

Η ΑΑΔΕ θέλει να ξεκαθαρίσει το τοπίο με τις παλαιότερες μισθώσεις, τις μεταβολές τους αλλά και τα εισοδήματα από τα ακίνητα που έχουν οι ιδιοκτήτες.


Σε «ηλεκτρονικό» ξεκαθάρισμα στα μισθωτήρια ακινήτων προ του 2014 προχωρά η ΑΑΔΕ. Σε εγκύκλιό του ο διοικητής της ΑΑΔΕ υπενθυμίζει ότι κάθε λύση μίσθωσης θα πρέπει να δηλωθεί ηλεκτρονικά μέχρι και το τέλος του επόμενου μήνα.

Διαφορετικά η ΑΑΔΕ θα θεωρήσει ότι συνεχίζεται. Αυτό σημαίνει ότι στην δήλωση ακινήτων Ε2 θα περιμένει να δει δηλωμένα μισθώματα μέχρι και το τέλος του χρόνου της δήλωσης. Αν γίνει έλεγχος και τα εισοδήματα δεν έχουν δηλωθεί μπορεί εκτός από αναδρομικό αυτοτελή φόρο με προσαυξήσεις να επιβληθεί και πρόστιμο.

Επίσης ζητά μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου οι ιδιοκτήτες ακινήτων να υποβάλουν δήλωση:

  • Σε περίπτωση, που μισθωτήριο, το οποίο έχει συναφθεί προ του 2014 (όταν δεν ήταν υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή μισθωτηρίων) και είναι σε ισχύ στις 12 Ιουνίου 2020, έχει παραταθεί σιωπηρά ή έχει αλλάξει κάποιος όρος του, και δεν έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά η σχετική δήλωση στο my TAXISnet, τότε η δήλωση υποβάλλεται χωρίς κυρώσεις, και περιλαμβάνει στοιχεία, που ισχύουν στις 12 Ιουνίου.
  • Αν το μισθωτήριο έχει δηλωθεί ηλεκτρονικά και έχει λυθεί μέχρι τις 12 Ιουνίου. Διαφορετικά η μίσθωση θεωρείται ότι ισχύει.

Ο διπλός στόχος

Αρχικά η ΑΑΔΕ θέλει να ξεκαθαρίσει το τοπίο με τις παλαιότερες μισθώσεις, τις μεταβολές τους αλλά και τα εισοδήματα από τα ακίνητα που έχουν οι ιδιοκτήτες. Μέχρι και το 2014 η δήλωση μίσθωσης κατοικίας υποβάλλονταν σε έναν αντίτυπο στις εφορίες από τον ιδιοκτήτη.

Δεν ελέγχονταν όπως σχεδόν ποτέ το γεγονός της προφορικής ανανέωσης των συμβάσεων η αύξηση του μισθώματος και τελικά αν τα εισοδήματα που δηλώνονται από τον ιδιοκτήτη είναι τα πραγματικά. Επίσης με τον τρόπο αυτό θα μπορούν να ελεγχθούν και οι μισθώσεις κατόπιν συμφωνίας ιδιοκτήτη και ενοικιαστή χωρίς νέο μισθωτήριο αφού η εφορία θα θεωρεί σε ισχύ την τελευταίο δηλωμένο μισθωτήριο και θα χρεώνει ανάλογα.

Αν δεν δηλωθεί το ανάλογο μίσθωμα στο Ε2 κάθε χρονιάς θα μπορεί μετά από έλεγχο να χρεώσει τα μισθώματα και να επιβάλλει και πρόστιμο.

Σε δεύτερη φάση η ΑΑΔΕ θέλει την υποβολή όλων των μισθωτηρίων κατοικιών ηλεκτρονικά γιατί από το 2021 τα μισθώματα που αντιστοιχούν στον ιδιοκτήτη (ή τους συνιδιοκτήτες ανάλογα με το ποσοστό κατοχής του ακινήτου) θα εμφανίζονται προσημειωμένα στο έντυπο Ε2 της φορολογικής δήλωσης.

Οι ιδιοκτήτες δεν θα χρειάζεται πλέον να δηλώνουν τα εισοδήματα που έχουν από τα ακίνητα αφού θα προκύπτουν αυτόματα από το μισθωτήριο το οποίo θα έχει δηλωθεί στο σχετικό κόμβο του TAXISnet στο οποίο θα επιβάλλεται φόρος ανάλογα με το συνολικό εισόδημα από ακίνητα. Δηλαδή με συντελεστή 15% για εισόδημα από ακίνητα έως 12.000 ευρώ 35% για εισόδημα από 12.001 έως 35.000 ευρώ και 45% για εισόδημα από 35.001 ευρώ και πάνω.