Και το Ηράκλειο έχει την… «Πίζα» του

Σημαντικό κίνδυνο για πεζούς και οδηγούς αποτελεί η κατάσταση στην οποία βρίσκεται φωτιστικός στύλος της ΔΕΗ στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας στο Τσαλικάκι, στο Ηράκλειο.
4

Η κλίση που έχει πάρει ελλοχεύει ανά πάσα στιγμή την πρόκληση σοβαρού ατυχήματος ή ακόμη και ζημιών, αν ο μη γένοιτο, ο μεταλλικός στύλος πέσει στο έδαφος.
3

Μολονότι από το συγκεκριμένο σημείο διέρχονται καθημερινά δεκάδες οδηγοί και οχήματα, φαίνεται πως κανένας υπεύθυνος δεν αναλαμβάνει πρωτοβουλία να διορθώσει το μείζον πρόβλημα.

6

2