Η χιονοκάλυψη των Λευκών Ορέων και του Ψηλορείτη σε δύο δορυφορικές εικόνες

Η χιονοκάλυψη και στα 2 βουνά καταγράφεται με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια


Το climatebook παρουσιάζει δύο δορυφορικές φωτογραφίες οι οποίες κατέγραψαν με πολύ υψηλή ανάλυση τη χιονοκάλυψη στα Λευκά Όρη και στον Ψηλορείτη στις 5 Μαίου 2022

Οι δορυφορικές φωτογραφίες είναι προϊόν του δορυφόρου Sentinel 2 του ευρωπαϊκού προγράμματος Copernicus.

Αντιστοιχούν στο φάσμα του φυσικού χρώματος με ανάλυση 10 μέτρων και παρουσιάζονται μετά από επεξεργασία από το climatebook (Γ. Κύρος).

Η χιονοκάλυψη και στα 2 βουνά καταγράφεται με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια, χάρη στην πολύ υψηλή ανάλυση των οργάνων του δορυφόρου Sentinel 2.