Η ψαριά…κατασχέθηκε

Στο πλαίσιο διενέργειας αλιευτικής επιθεώρησης στο λιμένα Ηρακλείου κατά τη χρονική περίοδο 17-18/05-2019, από στελέχη του γραφείου Αλιείας της οικείας Λιμενικής Αρχής, διαπιστώθηκε ότι επί του επαγγελματικού-αλιευτικού  σκάφους ”GIOVANNI” σημαίας Ιταλίας, υπήρχαν αλιευτικά εργαλεία των οποίων οι διαστάσεις δεν ήταν οι προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία.
       Ειδικότερα, βρέθηκαν συνολικά τρία (03) συρόμενα δίχτυα με ρομβοειδή μάτια, το μέγεθός των οποίων στο σάκο, στο τεμάχιο επιμήκυνσης και σε μέρος του σώματος των διχτυών, ήταν μικρότερο του επιτρεπόμενου ελάχιστου για ρομβοειδή μάτια ορίου των 50 χιλιοστών, κατά παράβαση του άρθρου 9 ΚΑΝ (ΕΚ) 1967/2006. Επιπλέον σε όλα τα δίχτυα, ο θυλακοειδής σάκος διέθετε δύο (02) ανοίγματα εκκένωσης αντί του ενός (01), κατά παράβαση του παραρτήματος Ι ΚΑΝ (ΕΚ) 1967/2006.
    Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου κινήθηκε η διαδικασία επιβολής των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων, ενώ κατασχέθηκαν τα ανωτέρω αλιευτικά εργαλεία και το σύνολο των αλιευμάτων και συγκεκριμένα τετρακόσια σαράντα έξι κιλά (446 kg) κόκκινης γαρίδας, τα οποία πρόκειται να εκποιηθούν με πλειοδοτικό διαγωνισμό.