Θετική γνωμοδότηση για καταδυτικό πάρκο με τεχνητούς υφάλους στην Κρήτη

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Κρήτης γνωμοδότησε θετικά για τους περιβαλλοντικούς όρους της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Καταδυτικό Πάρκο στη θαλάσσια περιοχή Σταλίδας Δήμου Χερσονήσου με φορέα την εταιρία «ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΡΗΤΗΣ».

Πρόκειται για τη μελέτη δημιουργίας Καταδυτικού Πάρκου έκτασης 22,5 στρεμμάτων στη θαλάσσια περιοχή με το τοπωνύμιο «Πλατεία» ανοικτά του οικισμού Σταλίδα στο Δήμο Χερσονήσου, εκτός προστατευόμενων περιοχών του δικτύου Natura 2000.

H προτεινόμενη θέση του Καταδυτικού Πάρκου είχε εξεταστεί ως προς τις προϋποθέσεις χωροθέτησης στο πλαίσιο της κατάρτισης του «Στρατηγικού Σχεδιασμού (Masterplan) για τη δημιουργία Καταδυτικών Πάρκων στην Περιφέρεια Κρήτης».

Στο σχεδιασμό του έργου δεν περιλαμβάνονται χερσαίες εγκαταστάσεις. Εντός της οριοθετημένης θαλάσσιας περιοχής του Πάρκου απαγορεύονται κάθε μορφή αλιείας, της υποβρύχιας συμπεριλαμβανομένης, η σύλληψη της πανίδας και η συλλογή της χλωρίδας της περιοχής του Πάρκου, κάθε αθλητική ή άλλη θαλάσσια δραστηριότητα, καθώς και κάθε δραστηριότητα που παρακωλύει τις καταδύσεις ή τις πράξεις διαχείρισης του Πάρκου. Κατ’ εξαίρεση, η σύλληψη της πανίδας και η συλλογή της χλωρίδας της περιοχής του Πάρκου επιτρέπεται για λόγους επιστημονικής έρευνας.

To έργο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων 4 σημαντήρες Ειδικών Σημάνσεων, Επιφανειακούς πλωτήρες για την πρόσδεση των σκαφών και την επισήμανση της έναρξης και του τερματισμού των καταδυτικών διαδρομών και Μονάδες τεχνητών ύφαλων. Προβλέπεται να τοποθετηθούν 58 στοιχεία τεχνητών υφάλων. Επιπλέον θα δημιουργηθούν 2 κύριες καταδυτικές διαδρομές ενώ υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης των διαδρομών με αναδιάταξη των στοιχείων τεχνητών υφάλων.