Καλή «ψαριά» για τους Λιμενικούς στην Κρήτη

Κεντρική φωτογραφία αρχείου

Ο έλεγχος σε επαγγελματικό αλιευτικό σκάφος έβγαλε «λαβράκι» 358 κιλών


Αρκετές παραβάσεις διαπιστώθηκαν σε επαγγελματικό αλιευτικό σκάφος στο λιμένα Ηρακλείου έπειτα από έλεγχο που διενεργήθηκε, πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, από στελέχη του Γραφείου Αλιείας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου.

Συγκεκριμένα διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:

– ο Κυβερνήτης του εν λόγω σκάφους, δεν είχε προβεί σε ηλεκτρονική συμπλήρωση και διαβίβαση των προβλεπόμενων δεδομένων στο ημερολόγιο αλιείας, κατά παράβαση του αρθ. 15 ΚΑΝ (ΕΚ) 1224/2009 σε συνδυασμό με το αρθ. 39 ΚΑΝ (ΕΕ) 404/2011.

– επί του ανωτέρω σκάφους βρέθηκε σάκος τράτας με ρομβοειδή μάτια διαστάσεων μικρότερων των επιτρεπόμενων, όπως επίσης και αλιεύματα συνολικού βάρους τριακοσίων πενήντα οκτώ κιλών και πεντακοσίων γραμμαρίων.

Από την οικεία Λιμενική Αρχή, κινήθηκε η διαδικασία επιβολής των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων, ενώ το σύνολο των αλιευμάτων κατασχέθηκε και παραδόθηκε σε ευαγή ιδρύματα.