ΚΑΠ: Άγριο «τσεκούρωμα» με τις επιδοτήσεις-Τα πέντε σενάρια

Άρχισαν τα όργανα” για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική. Η ελληνική κυβέρνηση θέτει προς διαβούλευση από χθες στις τοπικές κοινωνίες των παραγωγών πέντε βασικά σενάρια, που αφήνουν περιθώρια στην Κρήτη να ζητήσει ιδιαίτερα κριτήρια κατανομής των κονδυλίων της βασικής ενίσχυσης, αλλά κανένα περιθώριο αισιοδοξίας για διατήρηση των συνολικών επιδοτήσεων που έρχονται στη χώρα, αφού προβλέπεται άγριο “τσεκούρωμα” για το σύνολο των χωρών-μελών. Εκτός και αν μέσα από τις πιέσεις των χωρών του Nότου μπορέσουν οι χώρες που παράγουν προϊόντα, και όχι… τρακτέρ, να διεκδικήσουν αύξηση των κονδυλίων ή έστω… όχι μείωση των χρηματοδοτήσεων!

Μεταξύ πέντε σεναρίων για την εφαρμογή της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) και την κατανομή των αγροτικών επιδοτήσεων την περίοδο 2021-2027 καλούνται να επιλέξουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι (αγρότες, φορείς και οργανώσεις αγροτών), σύμφωνα με το κείμενο που υπέβαλε προς διαβούλευση το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το κείμενο λαμβάνει υπόψη του τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, χωρίς ακόμα να έχουν ολοκληρωθεί οι διαπραγματεύσεις σε επίπεδο Ε.Ε.

Τα πέντε σενάρια

Στο κομμάτι που αφορά την κατανομή των ενισχύσεων, παρατίθεται το παρακάτω ερώτημα στο οποίο περιλαμβάνονται τα πέντε σενάρια που βάζει στο τραπέζι της διαβούλευσης το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ακόμα και το σενάριο της κατάργησης των ιστορικών δικαιωμάτων μέχρι το 2026: «Σύμφωνα με την πρόταση κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η βασική ενίσχυση θα καταβάλλεται ως ενιαίο ποσό ανά εκτάριο (σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο). Παράλληλα, όσα κράτη-μέλη εφαρμόζουν το καθεστώς βασικής ενίσχυσης βάσει δικαιωμάτων ενίσχυσης (σ.σ. όπως η Ελλάδα), θα μπορούν να συνεχίσουν την εφαρμογή του (σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο) αλλά θα μεριμνήσουν ώστε όλα τα δικαιώματα ενίσχυσης, το αργότερο μέχρι το 2026, να έχουν αξία τουλάχιστον 75% του μέσου προβλεπόμενου μοναδιαίου ποσού για τη βασική ενίσχυση για το έτος 2026 (εσωτερική σύγκλιση). Όσον αφορά στην εσωτερική σύγκλιση της αξίας των Δικαιωμάτων Ενίσχυσης (Δ.Ε.), πιστεύετε ότι πρέπει (μια επιλογή):

– Η εσωτερική σύγκλιση κατά τουλάχιστον 75% της αξίας των Δ.Ε. να επιτευχθεί το αργότερο μέχρι το 2026;
– Η εσωτερική σύγκλιση κατά τουλάχιστον 75% της αξίας των Δ.Ε. να επιτευχθεί στο μέσον της περιόδου;
– Η εσωτερική σύγκλιση κατά τουλάχιστον 75% της αξίας των Δ.Ε. να επιτευχθεί από το πρώτο έτος εφαρμογής της νέας ΚΑΠ;
– Η καταβολή της ενίσχυσης να γίνεται ως ενιαίο ποσό ανά εκτάριο για τη χώρα, με κατάργηση των Δικαιωμάτων Ενίσχυσης;
– Η καταβολή της ενίσχυσης να γίνεται ως ενιαίο ποσό, ανά εκτάριο, ανά ομάδα περιοχών με παρόμοιες κοινωνικοοικονομικές ή αγρονομικές συνθήκες (π.χ. υφιστάμενες περιφέρειες αροτραίων/βοσκοτόπων/δενδρωδών καλλιεργειών;)»…

Εδώ δηλαδή, σύμφωνα με το κείμενο αυτό, καλούνται οι παραγωγοί να επιλέξουν το… λιγότερο κακό γι’ αυτούς και τις περιοχές τους. Και, όπως φαίνεται, το πέμπτο σενάριο είναι πιο κοντά στις διεκδικήσεις των Κρητικών, σύμφωνα πάντα με όσα έχει κατά καιρούς δημοσίευσε η “εφημερίδα Νέα Κρήτη”.

Κυβερνητικό ενδιαφέρον

Στο μεταξύ, τη βούληση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για διατήρηση των συνδεδεμένων ενισχύσεων στην κτηνοτροφία και στη νέα ΚΑΠ (2021-27), καθώς και τη διεκδίκηση νέας περιβαλλοντικής ενίσχυσης για κτηνοτρόφους υπογράμμισε η υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Φωτεινή Αραμπατζή, στο διεθνές συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εμπορίου Ζώντων Ζώων και Κρέατος (UECBV) και του Δικτύου Νέων Ευρωπαίων Στελεχών του Κρέατος (YEMCo), που διοργάνωσε η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος (ΕΔΟΚ) στην Αθήνα.

Συγκεκριμένα ανέφερε ότι είναι δέσμευση της κυβέρνησης:
* Αφενός οι συνδεδεμένες ενισχύσεις σε όλα τα κτηνοτροφικά προϊόντα να διατηρηθούν και να συνεχιστούν και στη νέα ΚΑΠ 2021-2027.
* Αφετέρου η Ελλάδα να διεκδικήσει την εισαγωγή στη νέα ΚΑΠ μιας νέας περιβαλλοντικής ενίσχυσης για την αναγνώριση του σημαντικού ρόλου, που διαδραματίζουν οι κλάδοι της κτηνοτροφίας στη διατήρηση εκτεταμένων περιοχών με φυσικά γεωγραφικά μειονεκτήματα, που είναι και το ζητούμενο στο νέο πλαίσιο που διαμορφώνεται.
«Σύμμαχοί μας σ’ αυτό είναι οι Γάλλοι, οι Ιρλανδοί, οι Ισπανοί και οι Ιταλοί», επισήμανε η κ. Αραμπατζή.
Παράλληλα, προανήγγειλε πρωτοβουλίες από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην κατεύθυνση «να αναδείξουμε το ζωτικής σημασίας έργο, που επιτελούν ειδικά οι Έλληνες κτηνοτρόφοι και κυρίως οι αιγοπροβατοτρόφοι.
Άλλωστε αυτή η μορφή της ελληνικής αιγοπροβατοτροφίας, κατά βάση εκτατική, έχει αναγνωριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι αναμφισβήτητα προσφέρει περιβαλλοντική προστιθέμενη αξία, συμβάλλει στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και του τοπίου σε περιοχές είτε με γεωγραφικά μειονεκτήματα είτε με λιγότερο εύφορες εκτάσεις, καθώς και στην αντιμετώπιση φαινομένων, όπως η διάβρωση του εδάφους ή οι πυρκαγιές. Κατ’ αυτόν τον τρόπο τεκμηριώνουμε – γιατί πρέπει πλέον με επιχειρήματα να διεκδικούμε – τη χορήγηση των συνδεδεμένων ενισχύσεων στην αιγοπροβατοτροφία και τη διεκδίκηση της περιβαλλοντικής ενίσχυσης», είπε χαρακτηριστικά.

«Στρατηγικό σχέδιο»

Η κ. Αραμπατζή ανέδειξε στην ομιλία της τη σημασία «εκπόνησης στρατηγικού σχεδίου για την ελληνική κτηνοτροφία, στα πρότυπα ανάλογων σχεδίων άλλων χωρών, όπως της Ιρλανδίας, που έχει επιτύχει εξαιρετικές επιδόσεις τα τελευταία χρόνια με το 90% του γάλακτος να εξάγεται».
Όπως υπογράμμισε, «το μερίδιο της ζωικής παραγωγής στο σύνολο του πρωτογενούς τομέα της Ελλάδας ανέρχεται μόλις στο 30%, ενώ στα ώριμα μοντέλα γεωργίας το αντίστοιχο ποσοστό είναι το διπλάσιο, καθώς η ζωική παραγωγή είναι δραστηριότητα υψηλής προστιθέμενης αξίας. Το στοιχείο αυτό, σε συνδυασμό με το αναμφισβήτητα μη ικανοποιητικό ποσοστό αυτάρκειας της χώρας μας σε κρέας, ποσοστό που φτάνει σε επίπεδα συναγερμού όσον αφορά στο μοσχαρίσιο και προβληματισμού όσον αφορά στο χοιρινό, και από την άλλη πλευρά οι εξαιρετικές επιδόσεις στην αιγοπροβατοτροφία, με την Ελλάδα να είναι πρώτη στην Ε.Ε. όσον αφορά την αιγοτροφία με το 35% της συνολικής παραγωγής και τρίτη στην προβατοτροφία με 15,9%, καθώς και η δυναμική της ελληνικής πτηνοτροφίας, καθιστούν απόλυτα επιβεβλημένο τον επαναπροσδιορισμό του παραγωγικού μοντέλου της χώρας μας στην κτηνοτροφία μέσω του στρατηγικού σχεδίου».

Χωρίς αποδυνάμωση της κτηνοτροφίας στην Ευρώπη

Μιλώντας για την κτηνοτροφία και την κλιματική αλλαγή, στη συζήτηση γύρω από το λεγόμενο “Green Deal”, η υφυπουργός κατέστησε σαφές ότι «θέλουμε τους κτηνοτρόφους να αποτελούν μέρος της λύσης και όχι μέρος του προβλήματος. Η αποκατάσταση της ισορροπίας – περιβαλλοντικής, κοινωνικής, παραγωγικής – είναι, αναμφίβολα, αναγκαία αλλά δε νοείται αποδυνάμωση της κτηνοτροφίας στην Ευρώπη», είπε με έμφαση και πρόσθεσε ότι υπάρχουν σοβαρά επιχειρήματα, που τεκμηριώνουν αυτήν τη θέση:

– «Το μοντέλο κτηνοτροφίας σε διαφοροποιημένες, τοπικές και οικογενειακές γεωργικές δομές αποτελεί τη ραχοκοκκαλιά των αγροτικών περιοχών της Ε.Ε.
– Υποστηρίζει μεγάλο αριθμό θέσεων εργασίας, συμβάλλει στην κυκλική βιοοικονομία της Ε.Ε., διασφαλίζοντας παράλληλα μια σταθερή και προσιτή προσφορά επαρκών, ασφαλών και θρεπτικών τροφίμων.
– Χωρίς την κτηνοτροφία, η Ευρώπη θα χάσει σημαντικές βοσκοτοπικές εκτάσεις, θα αντιμετωπίσει αυξημένες δασικές πυρκαγιές, θα παρουσιαστούν ελλείψεις σε οργανικά λιπάσματα και σε πολλές άλλες βασικές πρώτες ύλες.
– Κάτι τέτοιο θα σήμαινε την ανάγκη να βασιστούμε στις εισαγωγές ζωικών προϊόντων, με λιγότερους ελέγχους στα πρότυπα παραγωγής τους», υποστήριξε.