Κρήτη: Δεν του δόθηκε πρόσβαση στις κάμερες ενώ ενεπλάκη σε τροχαίο

Πρόστιμο ύψους 30.000 ευρώ επεβλήθη στον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου, γιατί αρνήθηκε σε πολίτη, ο οποίος ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα, να έχει πρόσβαση στις κάμερες ασφαλείας των εγκαταστάσεων του, προκειμένου να αποδείξει την αποκλειστική υπαιτιότητα του άλλου οχήματος.

Την απόφαση έλαβε η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, που με την υπ΄αριθμ. 61/2022 κρίση της κατέληξε στο ότι υπήρξε παραβίαση του δικαιώματος πρόσβασης σε δεδομένα που αφορούσαν τον καταγγέλλοντα, καθώς ο υπεύθυνος επεξεργασίας αρνήθηκε να ικανοποιήσει το έγγραφο αίτημα πρόσβασης του στο σύστημα βιντεοεπιτήρησης που λειτουργούσε στους χώρους ευθύνης του, αλλάζοντας μάλιστα τους ισχυρισμούς του ενώπιον της Αρχής.

Σύμφωνα με την ανεξάρτητη αρχή, ο οργανισμός αρχικά επικαλέστηκε τη διαδικασία συμμόρφωσής του με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και την ανάγκη να εκδοθεί εισαγγελική ή δικαστική εντολής, ενώ αργότερα υποστήριξε ότι τα δεδομένα που ζήτησε ο οδηγός είχαν διαγραφεί. Επισημαίνεται στο σκεπτικό ότι “τα δεδομένα εικόνας του καταγγέλλοντος, μαζί με όλα βεβαίως τα λοιπά δεδομένα εικόνας που περιλαμβάνονταν στο σύστημα και αφορούσαν έτερα φυσικά πρόσωπα, διατηρούνταν επ’ αόριστον και ο ΟΛΗ διατηρούσε αμφιβολίες, τόσο για τη νομιμότητα λειτουργίας του συστήματος, όσο και για τη νομιμότητα διατήρησής τους ή μη. Θα πρέπει δε να επισημανθεί, ότι ενώ ο ΟΛΗ ως υπεύθυνος επεξεργασίας, όφειλε να έχει συμμορφωθεί προς τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ σε σχέση με τη νόμιμη λειτουργία του συστήματος βιντεοσκόπησης, εν τούτοις, δεκαοκτώ μήνες αργότερα, χρόνο απάντησης στον καταγγέλλοντα, βρισκόταν ακόμη σε διαδικασία συμμόρφωσης, κατά ρητή παραδοχή του”.

“Δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα”

Όπως επισημαίνεται ωστόσο, κατά τον χρόνο άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης, τα δεδομένα δεν είχαν διαγραφεί και ο υπεύθυνος επεξεργασίας επέλεξε να μην ικανοποιήσει το δικαίωμα πρόσβασης χωρίς νόμιμη αιτία.

Καταλήγει η απόφαση: “Ο ΟΛΗ ως υπεύθυνος επεξεργασίας όφειλε να απαντήσει, έστω και αρνητικά, στο αίτημα του καταγγέλλοντος ως υποκειμένου των δεδομένων σχετικά με το εάν έχει συλλέξει και διατηρεί προσωπικά δεδομένα του Αντί να απαντήσει με την επιστολή του ότι δεν διαθέτει πλέον τις καταγραφές των δεδομένων εικόνας λόγω διαγραφής τους μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήματος των έξι ημερών κατά το οποίο διατηρούνταν τα προσωπικά δεδομένα στο σύστημα βιντεοσκόπησης, σύμφωνα με όσα υποστήριξε μεταγενέστερα στο υπόμνημά του ενώπιον της Αρχής, εν τέλει απάντησε στον καταγγέλλοντα ότι βρίσκεται σε διαδικασία συμμόρφωσης και ότι είναι διατεθειμένος να συμμορφωθεί σε δικαστική ή εισαγγελική εντολή χορήγησης του υλικού. Εάν ο ΟΛΗ είχε διαγράψει τα δεδομένα εικόνας εντός έξι ημερών από τη συλλογή και την καταγραφή του υλικού, θα είχε απαντήσει στον καταγγέλλοντα ότι αδυνατούσε αντικειμενικά να ικανοποιήσει το δικαίωμα πρόσβασής του καθώς σύμφωνα με την εσωτερική πολιτική του θα είχαν ήδη διαγραφεί. Διαπιστώθηκε επομένως ότι όσα ισχυρίσθηκε το πρώτον στο υπόμνημά του ενώπιον της Αρχής δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα και ότι κατά τον χρόνο υποβολής του πρώτου αιτήματος πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του καταγγέλλοντος δεν είχε διαγράψει τα προσωπικά δεδομένα του, αλλά αντιθέτως τα διατηρούσε και επομένως χωρίς νόμιμο λόγο δεν απάντησε στον καταγγέλλοντα εάν διατηρεί προσωπικά δεδομένα του, ούτε όμως του παρείχε πρόσβαση σε αυτά, χωρίς να συντρέχει ουδεμία νόμιμη περίπτωση και χωρίς να επικαλεστεί έναντι του καταγγέλλοντος οιονδήποτε νόμιμο λόγο άρνησης ικανοποίησης του δικαιώματος πρόσβασής του. Ομοίως, ο ΟΛΗ ουδόλως ανταποκρίθηκε στα δύο επόμενα αιτήματα πρόσβασης του καταγγέλλοντος, στα οποία ουδεμία απάντηση του χορήγησε”.