Κρήτη: Ενώνουν δυνάμεις για τους υδρογονάνθρακες

Ξεκινά μια σημαντική συνεργασία, που βάζει σε πιο οργανωμένη, εξειδικευμένη βάση την παρακολούθηση-εποπτεία των ερευνών για υδρογονάνθρακες


Μια σημαντική αποστολή, αυτή της στενής παρακολούθησης του προγράμματος ερευνών-εκμετάλλευσης κοιτασμάτων υδρογονανθράκων νοτιοδυτικά της Κρήτης (όποτε βεβαίως αυτό ξεκινήσει), αναλαμβάνει και με τη βούλα το Ινστιτούτο Πετρελαϊκής Έρευνας του ΙΤΕ!

Χθες “έπεσαν” οι υπογραφές στη σχετική προγραμματική σύμβαση προϋπολογισμού 100.000 ευρώ ανάμεσα στην Περιφέρεια Κρήτης και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Και ξεκινά έτσι μια σημαντική συνεργασία, η οποία αφενός βάζει σε πιο οργανωμένη, εξειδικευμένη βάση την παρακολούθηση-εποπτεία των ερευνών για υδρογονάνθρακες και αφετέρου στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα αξιοποίησης των σπουδαίων ερευνητικών Ιδρυμάτων που έχουμε την τύχη να διαθέτουμε εδώ στο νησί.

Πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στο πότε θα ξεκινήσει η πρώτη φάση των ερευνών από πλευράς της ισχυρής παραχωρησιούχου κοινοπραξίας Total-ExxonΜobil-ΕΛ.ΠΕ., η οποία, στη σκιά ενός γενικότερου κλίματος δυσπιστίας ως προς συνολικά το εγχείρημα της αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου στη χώρα μας, έστειλε τις προάλλες καθησυχαστικά σήματα, διαβεβαιώνοντας πως δεν έχει αλλάξει κάτι ως προς τον σχεδιασμό της και προαναγγέλλοντας μάλιστα έναρξη ερευνών μέσα στους προσεχείς μήνες…

Αναλυτικότερα, προγραμματική σύμβαση με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας – Ινστιτούτο Πετρελαϊκής Έρευνας (ΙΤΕ-ΙΠΕ) – υπέγραψε χθες ο περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, για την επιστημονική υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης στην παρακολούθηση και τον έλεγχο δραστηριοτήτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων νότια-νοτιοδυτικά του νησιού.

Η προγραμματική σύμβαση, που έχει προϋπολογισμό 100.000 ευρώ, αφορά στην παρακολούθηση, τον έλεγχο και την περιβαλλοντική θωράκιση της Κρήτης ενόψει των αναμενόμενων πάσης φύσεως δραστηριοτήτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χωρική αρμοδιότητα της Περιφέρειας Κρήτης, στα πλαίσια των συμβάσεων για την παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στις θαλάσσιες περιοχές “Δυτικά Κρήτης” και “Νοτιοδυτικά Κρήτης” που υπεγράφησαν τον Ιούνιο του 2019.

Τη σύμβαση συνυπέγραψαν ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης και ο πρόεδρος του ΙΤΕ Νεκτάριος Ταβερναράκης, παρουσία του αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας, Έρευνας και Κοινωνικής Οικονομίας Αντώνη Παπαδεράκη.

Όπως ανέφερε ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας – Ινστιτούτο Πετρελαϊκής Έρευνας (ΙΤΕ/ΙΠΕ) – αποτελεί τον κατεξοχήν αρμόδιο επιστημονικά φορέα που καλύπτει το πεδίο της έρευνας, παραγωγής και περιβαλλοντικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων φυσικού αερίου και πετρελαίου.

«Είναι ιδιαίτερα σημαντική η συνεργασία που έχουμε με όλα τα επιστημονικά και ερευνητικά Ιδρύματα της Κρήτης. Στη συγκεκριμένη σύμβαση, το ΙΤΕ με το εξειδικευμένο και έμπειρο επιστημονικό προσωπικό του θα δρα με συμβουλευτικό χαρακτήρα, όταν και όπου η Περιφέρεια θεωρήσει ότι τεχνικά, περιβαλλοντικά ή άλλα ζητήματα του χώρου δραστηριοποίησής του απαιτούν τη συνδρομή του».

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΙΤΕ, Νεκτάριος Ταβερναράκης, ευχαριστώντας τον περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη για τη συνεργασία, υπογράμμισε ότι «το ΙΤΕ-ΙΠΕ θα λειτουργήσει ως σύμβουλος της Περιφέρειας σε ό,τι αφορά θέματα προστασίας του περιβάλλοντος από έρευνες στον τομέα των υδρογονανθράκων, και θα ενημερώνει έγκαιρα την Περιφέρεια σε ό,τι αφορά πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Έτσι η Περιφέρεια εγκαίρως θα μπορεί να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και του ευρύτερου οικοσυστήματος, που είναι σημαντικά και για άλλους τομείς της οικονομίας του νησιού, όπως ο τουρισμός και ο αγροδιατροφικός τομέας».

Τέλος, ο αντιπεριφερειάρχης Κρήτης στον τομέα Επιχειρηματικότητας, Εμπορίου και Καινοτομίας, Αντώνης Παπαδεράκης, υπογράμμισε ότι θα πρέπει «τα όποια αποτελέσματα προκύψουν από τις έρευνες να είναι όχι μόνο επωφελή για την οικονομία της χώρας, της Κρήτης, αλλά συγχρόνως να είναι συμβατά με το περιβάλλον και με τις άλλες οικονομικές δραστηριότητες στο νησί μας. Το Ινστιτούτο αυτό θα αποτελέσει ένα “εργαλείο” ευρύτερα για τη Βαλκανική, τη Μεσόγειο, στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο που δραστηριοποιείται».

Με έδρα τα Χανιά , το Ινστιτούτο Πετρελαϊκής Έρευνας

Το Ινστιτούτο Πετρελαϊκής Έρευνας (ΙΠΕ) του ΙΤΕ ιδρύθηκε το 2019 με έδρα τα Χανιά (www.ipr.forth.gr). Διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία και εμπειρία σε θέματα έρευνας, παραγωγής και περιβαλλοντικής διαχείρισης υδρογονανθράκων. Σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης (www.hydrocarbons.tuc.gr), λειτουργεί μοναδικό στην Ελλάδα εργαστηριακό εξοπλισμό, κατάλληλο για εξειδικευμένες μελέτες ανάπτυξης και διαχείρισης κοιτασμάτων υδρογονανθράκων. Το Ινστιτούτο δίδει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη υποδομής Μελέτης των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από τις εκμεταλλεύσεις υδρογονανθράκων. Το Εργαστήριο Περιβάλλοντος του ΙΠΕ είναι σε θέση να αναλαμβάνει και να εκπονεί ολοκληρωμένες Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από τις δραστηριότητες αναζήτησης και παραγωγής υδρογονανθράκων, μοντελοποίηση της συμπεριφοράς των υδρογονανθράκων σε θαλάσσια και χερσαία περιβαλλοντικά συστήματα και ανάπτυξη τεχνολογιών αντιμετώπισης των σχετικών με τους υδρογονάνθρακες περιβαλλοντικών ζητημάτων.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, «η συνεργασία μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης και Ινστιτούτου Πετρελαϊκής Έρευνας του ΙΤΕ αποσκοπεί στη διασφάλιση της επίτευξης του κοινού τους στόχου, ήτοι την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την περιβαλλοντική θωράκιση της Κρήτης ενόψει των αναμενόμενων πάσης φύσεως δραστηριοτήτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χωρική αρμοδιότητα της Περιφέρειας Κρήτης, κάτι το οποίο εξυπηρετεί αποκλειστικά σκοπούς δημόσιου συμφέροντος».