Κρήτη: Συμφωνία με την ExxonMobil υπέγραψε το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ο Πρύτανης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) Καθηγητής Ν. Κατσαράκης βάσει απόφασης της Συγκλήτου, υπέγραψε την Παρασκευή 13-12-2019, συμφωνία (MoU) ακαδημαϊκής και επαγγελματικής συνεργασίας με το Επιχειρηματικό/Χρηματοοικονομικό Κέντρο της ExxonMobil στην Ευρώπη, το οποίο εδρεύει στην Πράγα της Τσεχίας.

Με την συμφωνία αυτή το ΕΛΜΕΠΑ συνεχίζει την μακρά πορεία εξωστρέφειας του ιδρύματος και σύνδεσής του εκτός των ακαδημαϊκών και με τους παραγωγικούς φορείς στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. Στην συγκεκριμένη τα δύο μέρη δηλώνουν το ενδιαφέρον τους να συνεργαστούν αμοιβαία επωφελώς, με στόχους πρωτίστως την απασχόληση των αποφοίτων οικονομολόγων ή μηχανικών αλλά και άλλων ειδικοτήτων (πχ. κοινωνικής εργασίας) του ΕΛΜΕΠΑ, στο κέντρο της εταιρείας στην Πράγα, την συνδιοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, εργαστηρίων σταδιοδρομίας, εκδηλώσεων συμβουλευτικής προσλήψεων, πρακτικής άσκησης φοιτητών κλπ  καθώς και οποιασδήποτε άλλης εκδήλωσης θα βελτιώνει την αμοιβαία κατανόηση και συνεργασία.

 

Την πρωτοβουλία της συνεργασίας είχε ο Καθηγητής Θ. Σταματόπουλος (Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, ΣΕΔΟ) μετά από επικοινωνία που είχε μαζί του η πρώην φοιτήτριά του κ. Δ. Κολλιμένου από την Πράγα, όπου πλέον είναι στέλεχος της ExxonMobil. Έτσι συνεργάστηκε με τον πρώην Πρύτανη του ΕΛΜΕΠΑ Καθηγητή Γ. Παπαδουράκη (Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ΣΜ) και το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων (Δρ. Gareth Owens και Αν. Καθηγήτρια Ε. Δήμου) για την μέγιστη δυνατή διάχυση του γεγονότος στην ακαδημαϊκή κοινότητα του ΕΛΜΕΠΑ.

Tον Ιούνιο 2019 οργανώθηκε επίσκεψη εκπροσώπων της εταιρείας στο Ίδρυμα αφενός για τη συζήτηση του πλαισίου συνεργασίας το οποίο κατέληξε στην υπογραφείσα συμφωνία (MoU) κι αφετέρου για την παρουσίαση της εταιρείας και πρωτίστως των ευκαιριών απασχόλησης των αποφοίτων του ΕΛΜΕΠΑ στο κέντρο τους στην Πράγα σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Το ΕΛΜΕΠΑ πιστεύει ότι η συμφωνία αυτή θα συμβάλλει στην βοήθεια των φοιτητών και αποφοίτων του, να εξετάσουν πιθανές επαγγελματικές διεξόδους, χωρίς να επηρεάζεται ο κύριος ρόλος του ιδρύματος που είναι η χαρά της γνώσης, άμεσα συνδεδεμένη με την καλλιέργεια ελεύθερων ανθρώπων, δηλ. πολιτών, οι οποίοι μπορούν να κρίνουν τόσο την δικαιοσύνη όσο και την όποια εξουσία στις κοινωνίες μας.