Κώστας Λαγουδάκης: Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος

Τοποθετήθηκαν οι Αντιστράτηγοι της ΕΛ.ΑΣ.


Ο Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Λαγουδάκης ο οποίος παραμένει στο Σώμα αναλαμβάνει τη θέση του Ανδρέα Βασιλόπουλου και έτσι μετακινείται στη θέση του Επιθεωρητή Νοτίου Ελλάδος.

Αναλυτικά η απόφαση:

Με απόφαση του αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, αντιστράτηγου Μιχαήλ Καραμαλάκη, τοποθετήθηκαν οι Αντιστράτηγοι της Ελληνικής Αστυνομίας, ως
ακολούθως: Ανδρέας Δασκαλάκης, ως Υπαρχηγός του Σώματος, Κωνσταντίνος Σκούμας, ως Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Λαγουδάκης, ως Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος και Παναγιώτης Ντζιοβάρας, ως Προϊστάμενος Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.