Λήγει η προθεσμία για τη νέα κατάρτιση των δασικών χαρτών της Κρήτης

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης με ανακοίνωση της κάνει υπενθύμιση προς τους πολίτες για την κατάθεση στοιχείων μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη 19 Αυγούστου.


Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης υπενθυμίζει στους πολίτες ότι, την επόμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα την  Τετάρτη 19 Αυγούστου 2020 λήγει η προθεσμία για την κατάθεση των στοιχείων των ατομικών διοικητικών πράξεων στις κατά τόπους Δασικές Υπηρεσίες, για την αναμόρφωση και εκ νέου κατάρτιση των δασικών χαρτών της Κρήτης.
Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση συνιστά στους πολίτες να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα της, http://www.apdkritis.gov.gr στον τομέα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, τις ανακοινώσεις – προσκλήσεις των Διευθύνσεων Δασών Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων, σε συμμόρφωση με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 48 του ν.4685/2020.

Με αυτές τις ανακοινώσεις –προσκλήσεις, οι Διευθύνσεις Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης καλούν τους πολίτες, οι οποίοι διαθέτουν στοιχεία των ατομικών διοικητικών πράξεων της περίπτωσης ζ παραγράφου 6 και της παραγράφου 7 του άρθρου 3 ν.998/1979, όπως εξειδικεύονται στα άρθρα 1 και 2 της Υπουργικής Απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956/03-07-2020 (ΦΕΚ 2773/Β/2020), να τα προσκομίσουν και να καταθέσουν με αίτηση τους στα γραφεία της αρμόδιας Διεύθυνσης Δασών ώστε να εξεταστεί η συμπερίληψη τους στους Δασικούς Χάρτες που καταρτίζονται από τις Δασικές Υπηρεσίες για το σύνολο της εδαφικής επιφάνειας της Κρήτης.

Η έγκαιρη προσκόμιση των στοιχείων αυτών στις δασικές υπηρεσίες συμβάλει αποτελεσματικά στην ορθή αποτύπωση των ατομικών διοικητικών πράξεων χωρίς περαιτέρω διαδικασίες εκ μέρους των πολιτών (ενστάσεις, προσφυγές κλπ),  στο πλαίσιο της συνολικής αναμόρφωσης των δασικών χαρτών της χώρας.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στην, κατά τόπους, αρμόδια Δασική Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης:

Δ/νση Δασών Ηρακλείου
Τηλ.: 2810264-940, 959, 962
Fax: 2810314580
E-mail: ddh@apdkritis.gov.gr
Δ/νση Δασών Λασιθίου
Τηλ.: 2841082490-91
Fax: 2841082489
E-mail: p.gorgonopoulou@apdkritis.gov.gr
Δ/νση Δασών Ρεθύμνου
Τηλ.: 2831023308
Fax: 2831050210
E-mail: dasireth@apdkritis.gov.gr
Δ/νση Δασών Χανίων
Δ/νση Δασών Χανίων
Τηλ.: 2821084214, 91295, 94219
Fax: 2821084898
E-mail: dasichan@apdkritis.gov.gr