Άρχισαν τη λειτουργία τους γραφεία ιθαγένειας στην Κρήτη

Με έδρα το Ηράκλειο και τμήματα στα Χανιά, Ρεθύμνου και Λασιθίου

Ανακοινώνεται, ότι από 1/1/2019, έγινε η έναρξη της λειτουργίας της περιφερειακής διεύθυνσης ιθαγένειας Κρήτης του Υπουργείου Εσωτερικών.

Αντικείμενο της υπηρεσίας είναι η κτήση της ελληνικής ιθαγένειας σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία και χωρική της αρμοδιότητα  η διοικητική περιοχή της Κρήτης.

Η διεύθυνση έχει έδρα το Ηράκλειο και τμήματα στους νομούς Χανίων, Ρεθύμνης και Λασιθίου.