Λογαριασμοί ρεύματος: Ποιοι δικαιούνται αναδρομική ενίσχυση και πώς θα τη διεκδικήσουν

Λογαριασμοί ρεύματος EUROKINISSI

Εν αναμονή της κοινής υπουργικής απόφασης για τη διαδικασία υποβολής της αίτησης και τον τρόπο υπολογισμού των επιδοτήσεων για το ρεύμα. Όσα πρέπει να ξέρουν οι καταναλωτές.


Με την τροπολογία που ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή, νομοθετείται η αναδρομική αποζημίωση των καταναλωτών από τις αυξήσεις των τιμολογίων ρεύματος κατά την περίοδο 1η Δεκεμβρίου 2021 έως και 31 Μαΐου 2022. Το συνολικό ποσό της αποζημίωσης που προβλέπεται στην τροπολογία ανέρχεται στα 280 εκ. ευρώ και με αυτό θα καλυφθεί το 60% των αυξήσεων της προαναφερόμενης περιόδου.

Πρόκειται για ανατιμήσεις οι οποίες δεν ενέπιπταν στις επιδοτήσεις των λογαριασμών ρεύματος που είχε χορηγήσει η κυβέρνηση, όπως για παράδειγμα οι καταναλώσεις πάνω από 300 κιλοβατώρες το μήνα.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα έως 40.000 ευρώ. Ποσά θα επιστραφούν στην περίπτωση που το ποσό που θα προκύψει ξεπερνά τα 30 ευρώ, με πλαφόν τα 600 ευρώ.

Οι δικαιούχοι

Σύμφωνα με τις διατάξεις της τροπολογίας, η οικονομική ενίσχυση παρέχεται σε φυσικά πρόσωπα, σε φορολογικούς κατοίκους Ελλάδος, με ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα μετά την αφαίρεση των φόρων, του φορολογικού έτους 2020, έως τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ. Αν ο υπόχρεος υποβάλλει για πρώτη φορά φορολογική δήλωση για Φορολογικό 2021, λαμβάνεται υπόψη καθαρό οικογενειακό εισόδημα μετά την αφαίρεση των Φόρων, φορολογικού έτους 2021. Τα στοιχεία εισοδήματος του φορολογικού έτους 2020, λαμβάνονται υπόψη όπως έχουν δηλωθεί έως Μαΐου 2022. Τα στοιχεία της φορολογικής κατοικίας, καθώς και του εισοδήματος φορολογικού έτους 2021, λαμβάνονται όπως έχουν δηλωθεί, μέχρι τη στιγμή της αίτησης για τη λήψη οικονομικής ενίσχυσης κάθε δικαιούχου.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη της οικονομικής ενίσχυσης είναι ο δικαιούχος να έχει υποβάλει Φορολογική δήλωση εισοδήματος Φορολογικού έτους 2020 έως Μαΐου 2022, εφόσον υποχρεούται από τον νόμο και αν υποχρεούται να υποβάλει για πρώτη Φορά δήλωση Φόρου εισοδήματος για Φορολογικό 2021, να έχει υποβάλει Φορολογική δήλωση φορολογικού έτους 2021, πριν την υποβολή αίτησης για τη λήψη οικονομικής ενίσχυσης.

Οι επιδοτήσεις θα καλύπτουν αποκλειστικά κύριες κατοικίες και φοιτητικές κατοικίες εσωτερικού, οι οποίες προμηθεύονται ρεύμα μέσω κυμαινόμενου τιμολογίου (δηλαδή περιλαμβάνουν ρήτρα αναπροσαρμογής). Σκοπός είναι να «κουρευτούν» αναδρομικά προσαυξήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος που εκδόθηκαν από την 1η Δεκεμβρίου 2021 έως τις 31 Μαΐου 2022.

Το ποσό της ενίσχυσης

Το ποσό της ενίσχυσης αντιστοιχεί στο εξήντα τοις εκατό (60%), της αύξησης των λογαριασμών ρεύματος των ως άνω παροχών, που έχουν εκδοθεί κατά την περίοδο αναφοράς, υπολογιζόμενης ως του υπολοίπου που προκύπτει μετά την αφαίρεση, από το πόσο της ρήτρας αναπροσαρμογής κάθε λογαριασμού ρεύματος των ποσών της έκπτωσης:

  • που έχει χορηγηθεί από ειδικό λογαριασμό ονομασία «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης» και
  • που έχει ήδη χορηγηθεί από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, επί της κατανάλωσης ενέργειας του λογαριασμού.

Η Οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε δικαιούχους οι οποίοι επιβαρύνθηκαν με συνολική αύξηση των λογαριασμών ρεύματος που έχουν εκδοθεί, εντός της χρονικής περιόδου αναφοράς, σύμφωνα με τον υπολογισμό, για άνω των τριάντα (30) ευρώ και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα εξακόσια (600) ευρώ ανά δικαιούχο.

Για τους λογαριασμούς κάθε παροχής ρεύματος, η πλατφόρμα θα υπολογίσει αυτόματα την αναδρομική επιδότηση που αναλογεί, με βάση τα στοιχεία που θα παράσχουν οι εταιρείες προμήθειας και ο ΔΕΔΔΗΕ. Όπως είναι ήδη γνωστό, τα προς επιστροφή ποσά θα είναι το 60% των πρόσθετων επιβαρύνσεων από τη ρήτρα αναπροσαρμογής, αφαιρώντας από αυτές τις εκπτώσεις του προμηθευτή, αλλά και τις επιδοτήσεις που έχουν ήδη παρασχεθεί από την πολιτεία, μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης.

Επομένως, ο σχετικός μαθηματικός τύπος είναι: Ποσό επιστροφής = [Ποσό ρήτρας αναπροσαρμογής – Ποσό έκπτωσης από το κράτος επί της ρήτρας αναπροσαρμογής – Ποσό έκπτωσης από τον πάροχο επί της ρήτρας αναπροσαρμογής] * 60%.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει πως αν οι επιβαρύνσεις από τη ρήτρα αναπροσαρμογής στο συγκεκριμένο διάστημα ήταν 1.600 ευρώ, η έκπτωση από την πολιτεία 700 ευρώ και η έκπτωση του προμηθευτή 300 ευρώ, τότε η αναδρομική επιδότηση θα υπολογισθεί στην πρόσθετη επιβάρυνση των 1.000 ευρώ (1.600-600-400 = 1.000). Από το ποσό αυτό, θα επιστραφεί στον δικαιούχο το 60%, δηλαδή 600 ευρώ.

Τα βήματα της αίτησης

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να εκδοθεί η Κοινή Απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Διοικητή της ΑΑΔΕ, η οποία μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνει το περιεχόμενο της αίτησης και η διαδικασία υποβολής, καθώς και ο τρόπος υπολογισμού των επιδοτήσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, για κάθε κύρια κατοικία θα μπορεί να υποβάλει αίτηση μόνο ένα μέλος της οικογένειας που διαμένει σε αυτήν. Με την «είσοδο» του ενδιαφερόμενου στην πλατφόρμα, το σύστημα θα εμφανίζει τα στοιχεία της κύριας κατοικίας και τον αριθμό παροχής, βάσει της φορολογικής δήλωσης του 2020 (ή του 2021 αν έχει υποβληθεί έως τότε).

Ο καταναλωτής θα πρέπει να επιβεβαιώσει αν για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (Οκτώβριος 2021 – Μάρτιος 2022), συνέχισε να διαμένει στην ίδια κατοικία. Σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να καταχωρίσει τις πληροφορίες του νέου σπιτιού του ανά μήνα (Οκτώβριος 2021, Δεκέμβριος 2021, κ.ο.κ.) για την εν λόγω περίοδο.

Με δεδομένο ότι η επιδότηση αφορά κύριες κατοικίες, στις περισσότερες περιπτώσεις κάθε αριθμός παροχής θα δηλωθεί από έναν μόνο δικαιούχο. Επομένως, σε περίπτωση που από τη διασταύρωση των στοιχείων προκύψει όντως ότι για ένα «ρολόι» έχει γίνει αποκλειστικά μία αίτηση, τότε η αντίστοιχη αναδρομική επιδότηση (αν προκύπτει) θα αποδοθεί σε αυτό τον αιτούντα.

Αν για μία παροχή έχουν γίνει δύο αιτήσεις, τότε στην περίπτωση που η μία από τις αιτήσεις αντιστοιχεί στο ΑΦΜ στο οποίο εκδίδεται ο λογαριασμός, τότε το σύνολο της επιδότησης θα αποδοθεί στο αντίστοιχο φυσικό πρόσωπο. Αν και τα δύο ΑΦΜ των αιτήσεων δεν αντιστοιχούν στο πρόσωπο στο οποίο εκδίδεται ο λογαριασμός, τότε η επιδότηση θα μοιρασθεί κατά 50% και στους δύο αιτούντες.

Έλεγχοι στις αιτήσεις

Η ΚΥΑ προβλέπει επίσης την πραγματοποίηση ελέγχων στις αιτήσεις. Αν κατά τους ελέγχους προκύψουν ανακριβή ή ψευδή στοιχεία, τότε θα επιβάλλεται πρόστιμο στο φυσικό πρόσωπο που υπέβαλε την αίτηση. Το χρηματικό «πέναλτι» θα είναι το διπλάσιο του ποσού που έλαβε για αναδρομική επιδότηση.