Μεγάλα τα κέρδη δημοσίων υπαλλήλων και συνταξιούχων από την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης

Τα κέρδη δημοσίων υπαλλήλων και συνταξιούχων από την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης INTIME

Εκατοντάδες χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι και συνταξιούχοι με εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ θα δουν το 2023 τις μηνιαίες αποδοχές τους να αυξάνονται, λόγω της κατάργησης των μηνιαίων κρατήσεων της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης υπολογίζεται με προοδευτική κλίμακα συντελεστών κυμαινόμενων από 2,2% έως και 10%, σε όσους φορολογούμενους αποκτούν συνολικό ετήσιο εισόδημα μεγαλύτερο των 12.000 ευρώ. Ήτοι, όσον αφορά στους συνταξιούχους και στους εργαζόμενους στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, θα απαλλαγούν όσοι έχουν μηνιαίες αποδοχές άνω των 1.000 ευρώ. Επίσης, επιβάλλεται στο άθροισμα όλων των εισοδημάτων του υπόχρεου ή στο τεκμαρτό, εάν αυτό είναι μεγαλύτερο.

Η υλοποίηση της μείωσης της εισφοράς αλληλεγγύης στον δημόσιο τομέα και τους συνταξιούχους από την 1/1/2023 θα οδηγήσει στο να δουν αυξήσεις στις καθαρές αποδοχές τους δημόσιοι υπάλληλοι και συνταξιούχοι το ατομικό εισόδημα των οποίων υπερβαίνει, είτε μόνο από τον μισθό και τη σύνταξη είτε αθροιστικός και με άλλα εισοδήματα, τα 12.000 ευρώ.

Το μέτρο αυτό θα έχει μόνιμη δημοσιονομική επίπτωση 400 εκατ. ευρώ.

Οι πλέον ωφελημένοι θα είναι οι πλέον υψηλόμισθοι, δηλαδή τα μέλη της κυβέρνησης, οι βουλευτές, οι γενικοί και ειδικοί γραμματείς, οι επικεφαλής των ΟΤΑ, των ΝΠΔΔ και των Α.Ε. του Δημοσίου, οι δικαστικοί λειτουργοί και οι διπλωμάτες.

Οι καθαρές αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων και των συνταξιούχων με ετήσια φορολογητέα εισοδήματα από 12.000 ευρώ και άνω θα είναι από 8 ευρώ έως και πάνω από 235 ευρώ, ανάλογα με το ύψος του μισθού. Όσο υψηλότερες είναι οι αποδοχές τόσο μεγαλύτερη θα είναι η ελάφρυνση.

 

Το όφελος που θα μπορούσε να προκύψει για εργαζόμενους στο Δημόσιο και συνταξιούχους από την 1/1/2022 σε ετήσια βάση, όπως φαίνεται στα ακόλουθα παραδείγματα:

ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΟΥ 2023
ΕΤΗΣΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΗΝΙΑΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΤΗΣΙΟ ΟΦΕΛΟΣ (ΑΥΞΗΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ) ΜΗΝΙΑΙΟ ΟΦΕΛΟΣ (ΑΥΞΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ)
10.000 833,33 0 0
12.000 1.000,00 0 0
14.000 1.166,67 44 3,67
16.000 1.333,33 88 7,33
18.000 1.500,00 132 11,00
20.000 1.666,67 176 14,67
22.000 1.833,33 276 23,00
24.000 2.000,00 376 31,33
26.000 2.166,67 476 39,67
28.000 2.333,33 576 48,00
30.000 2.500,00 676 56,33
40.000 3.333,33 1.326 110,50
45.000 3.750,00 1.701 141,75
50.000 4.166,67 2.076 173,00
55.000 4.583,33 2.451 204,25
60.000 5.000,00 2.826 235,50