Μελέτη του ΙΤΕ για τον κόλπο της Ελούντας

Η ανάδειξη του θαλάσσιου και ορεινού πολιτιστικού και φυσικού περιβάλλοντος του Μιραμπέλλου, καθώς και η προστασία του, μέσω της εφαρμογής πρακτικών πρόληψης κινδύνων που προέρχονται από φυσικούς και ανθρωπογενείς παράγοντες είναι στο επίκεντρο της μελέτης που μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης, με συντονιστή το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας.

Η μελέτη αφορά συγκεκριμένα στον κόλπο της Ελούντας, συνδυάζοντας το ενάλιο και χερσαίο τμήμα του αρχαίου Ολούντος, καθώς και την ευρύτερη περιοχή του κόλπου (Οξά, χερσόνησος Κολοκύθας), με τη συμμετοχή και συνεργασία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λασιθίου, της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων και του Πανεπιστημίου Κρήτης και συντονιστή το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών (ΙΜΣ) του ΙΤΕ, στο Ρέθυμνο.

Το έργο πρόκειται να εφαρμόσει δράσεις που θα συνεισφέρουν καθοριστικά στην τουριστική ανάπτυξη του τόπου και θα περιλαμβάνουν τη συλλογή πρωτότυπου αρχαιολογικού και ιστορικού υλικού, την ενοποίηση του θαλάσσιου και του ορεινού τοπίου στο πλαίσιο της χάραξης θαλάσσιων και χερσαίων γεωαρχαιολογικών διαδρομών, τη μελέτη και ανάλυση των περιβαλλοντικών συνθηκών των αρχαιολογικών θέσεων, την τεκμηρίωση και χαρτογράφηση με μεθόδους γεωπληροφορικής όπως αεροφωτογράφιση, υποβρύχια τεκμηρίωση, παράκτια, χερσαία και υποθαλάσσια γεωφυσική χαρτογράφηση και τρισδιάστατη απεικόνιση του τοπίου.

Σχεδιάζεται ακόμα η δημιουργία εφαρμογής εικονικής πραγματικότητας για την ανάδειξη και προβολή του φυσικού και πολιτιστικού τοπίου. Η ευρύτατη διάχυση των αποτελεσμάτων θα βοηθήσει την τοπική Αυτοδιοίκηση και τους αρμόδιους φορείς να αξιοποιήσουν στο μέγιστο την μοναδικότητα του τοπίου και την ανάδειξή του ως ξεχωριστού τουριστικού προορισμού.

Σύμφωνα με τον επιστημονικό υπεύθυνο του προγράμματος Δρ. Νίκο Παπαδόπουλο, Κύριο Ερευνητή του Εργαστηρίου Γεωφυσικής Δορυφορικής Τηλεπισκόπισης και Αρχαιοπεριβάλλοντος του ΙΜΣ, «το έργο βρίσκεται σε συμφωνία με τις προτεραιότητες της στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης και της βιώσιμης ανάπτυξης και τα αποτελέσματά του θα ενδυναμώσουν την περιφερειακή οικονομία στον τομέα του εναλλακτικού τουρισμού και της τουριστικής επισκεψιμότητας, μέσω της ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς και του φυσικού περιβάλλοντος, ως βασικών πυλώνων στην προσπάθεια εμπλουτισμού και αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος».

Το πρόγραμμα «Διαχρονικά τοπία πολιτισμού της Κρήτης: αναδεικνύοντας τον θαλάσσιο και ορεινό πλούτο του Μιραμπέλου -ΔΙΑΤΟΠΟ» εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη», “Έργα επίδειξης πειραματικής ανάπτυξης, που προωθούν την έρευνα και καινοτομία σε τομείς της RIS3Crete” της Περιφέρειας Κρήτης, και θα έχει τριετή διάρκεια.