Ναυαγεί η εξαγορά της ΑΝΕΚ LINES από την ATTICA GROUP

Σε λειτουργικό και χρηματοοικονομικό αδιέξοδο που απειλεί ευθέως τη βιωσιμότητά της έχει οδηγήσει η πανδημία την Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης (ΑΝΕΚ), που ήδη πριν εφαρμοσθεί η απαγόρευση των μετακινήσεων προς τα νησιά αποτελούσε δυσεπίλυτο πρόβλημα για τις πιστώτριες τράπεζες.

Και αυτό διότι η ελπίδα που είχαν μέχρι πριν από μερικές εβδομάδες οι τράπεζες για λύση μέσω απορρόφησης της ΑΝΕΚ από την Attica Group απομακρύνεται πλέον με ταχύτητα. Η ιστορική κρητική ακτοπλοϊκή βαρύνεται με υψηλότατο μη εξυπηρετούμενο δανεισμό, παρά τις αυξήσεις κεφαλαίου μέσω της μετατροπής δανείων σε μετοχές τα τελευταία έτη, οι οποίες έφεραν τις πιστώτριες τράπεζες να ελέγχουν περίπου το 40% του μετοχικού κεφαλαίου της.

Η τελευταία αύξηση έγινε στις αρχές Φεβρουαρίου, οπότε και οι Πειραιώς (που ήδη ήλεγχε το 24,1788% των μετοχών), Alpha, Cross Ocean (fund που έχει αγοράσει τις απαιτήσεις της Εθνικής Τράπεζας) και Τράπεζα Αττικής απέκτησαν το 16,3% του μετοχικού κεφαλαίου μετατρέποντας ομολογιακό αξίας 10,84 εκατ. ευρώ. Ακόμα και έτσι, όμως, οι μη εξυπηρετούμενες τραπεζικές υποχρεώσεις της ΑΝΕΚ στα τέλη του πρώτου εξαμήνου του 2019, οπότε και δημοσιεύτηκε ο τελευταίος ισολογισμός, ανερχόταν σε 255 εκατομμύρια ευρώ. Το ζήτημα απασχολεί περισσότερο την Τράπεζα Πειραιώς, η οποία είναι η μεγαλύτερη πιστώτρια, εξηγούν τραπεζικές πηγές.

Το σύνολο των υποχρεώσεων της ΑΝΕΚ έχει καταταχθεί στις οικονομικές καταστάσεις ως βραχυπρόθεσμος δανεισμός. Ετσι, υπολογίζεται πως σήμερα αυτός ξεπερνάει τα 240 εκατομμύρια. Το δε σύνολο των υποχρεώσεων, μαζί δηλαδή με αυτές προς προμηθευτές και άλλους, έφθανε στα μέσα του 2019 στα 353 εκατομμύρια. Ο ισολογισμός του 2019 αναμένεται να δημοσιευτεί τις επόμενες ημέρες, αλλά μετά τις τελευταίες εξελίξεις που σχετίζονται με την πανδημία, η οικονομική της θέση αναμένεται να επιδεινωθεί δραστικά κατά την τρέχουσα χρήση, σημειώνουν τραπεζίτες που παρακολουθούν την εταιρεία. Οι τράπεζες αξιολόγησαν αρχικά σενάριο δραστικής αναδιάρθρωσης μέσω αλλαγής διοίκησης, πλην όμως ήταν πασίδηλο στην αγορά πως μια τέτοια κίνηση, εκτός από τις εγγενείς δυσκολίες της, θα σήμαινε και επιδείνωση των προβλημάτων ρευστότητας της εταιρείας, καθώς ένα πολύ μεγάλο μέρος των προμηθευτών παρέχει γενναίες πιστώσεις στην ακτοπλοϊκή λόγω των μακροχρόνιων και καλών σχέσεων με τη σημερινή διοίκησή της, εξηγούν οι ίδιες πηγές.

Η αμέσως επόμενη επιλογή ήταν η αύξηση του ελέγχου στο μετοχικό κεφάλαιο, όπως και έγινε προκειμένου να οδηγηθεί η εταιρεία σε εξαγορά από άλλη ακτοπλοϊκή. Η προφανής επιλογή ήταν η Attica Group, με την οποία άλλωστε η ΑΝΕΚ λειτουργεί κοινοπρακτικά στις γραμμές της Κρήτης και της Αδριατικής. Ομως, η δραματική ανατροπή των δεδομένων στην αγορά φέτος, χρονιά που οι ακτοπλοϊκές αναμένεται να χάσουν πωλήσεις της τάξεως των 300 εκατ. ευρώ, σημαίνει πως και η ίδια η Attica θα αντιμετωπίσει σημαντικές προκλήσεις που δεν της επιτρέπουν να διοχετεύσει τώρα ρευστότητα σε μια εξαγορά.