Ξεκλειδώνουν οι έρευνες για τους υδρογονάνθρακες πέριξ της Κρήτης

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μία από τις πρώτες νομοθετικές πράξεις της νέας κυβέρνησης τον Σεπτέμβριο αναμένεται να είναι και η κατάθεση προς κύρωση στη Βουλή των υπογεγραμμένων συμβάσεων παραχώρησης δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων των θαλάσσιων περιοχών «Δυτικά» και «Νοτιοδυτικά της Κρήτης».

Μισθώτριες εταιρείες είναι η κοινοπραξία των Total – ExxonMobil – Ελληνικά Πετρέλαια.

Η κατάθεση των συμβάσεων στη Βουλή και η ψήφισή τους, όπως αναφέρουν εκείνοι που γνωρίζουν πράγματα και καταστάσεις στη διεθνή πετρελαϊκή βιομηχανία, αναμένεται να ξεκλειδώσει το ενδιαφέρον πολυεθνικών του χώρου του upstream και για άλλες περιοχές. Κι αυτές, σύμφωνα με τους ίδιους παράγοντες, είναι οι υπόλοιπες αδιάθετες θαλάσσιες εκτάσεις νότια της Κρήτης.

Η ερευνητική περίοδος των θαλάσσιων περιοχών «Δυτικά» και «Νοτιοδυτικά της Κρήτης» διαρκεί 8 χρόνια (με δυνατότητα παράτασης), διάστημα στο οποίο προβλέπεται υποχρεωτικά η διεξαγωγή σεισμικών και γεωχημικών ερευνών καθώς και μιας γεώτρησης βάθους 4.000 μέτρων (συμπεριλαμβανομένου του βάθους νερού).

Οι σεισμικές έρευνες, θα διεξάγονται υπό λεπτομερές πλέγμα μέτρων προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος το οποίο θα περιγραφεί σε κατάλληλο περιβαλλοντικό σχέδιο δράσης.