Ο Ιούνιος μας αποχαιρετά με τις υψηλότερες θερμοκρασίες του μήνα (Πίνακας)

Υψηλές θερμοκρασίες, οι υψηλότερες ολόκληρου του μήνα, σημειώθηκαν στην Κρήτη την Τρίτη 30 Ιουνίου.

Οι 8 υψηλότερες τιμές θερμοκρασίας που κατέγραψαν οι σταθμοί του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr στο νησί δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Οι 8 υψηλότερες τιμές θερμοκρασίας.
Οι 8 υψηλότερες τιμές θερμοκρασίας.