Ο πρώτος πλωτός σταθμός Φυσικού Αερίου στην Κρήτη δημιουργείται στον Αθερινόλακο – Αίτηση στη ΡΑΕ από εταιρεία του Κατάρ

Στη σχετική ανακοίνωση της Αρχής για την αίτηση χορήγησης Άδειας Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) σημειώνεται πως το έργο αφορά στην δημιουργία υπεράκτιου σταθμού υποδοχής, προσωρινής αποθήκευσης και αεριοποίησης (FSRU) Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) στη περιοχή του Αθερινόλακου, στη Νοτιοανατολική Κρήτη.

Η POWERGLOBE LLC εδρεύει στο Κατάρ και έχει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων στον ευρύτερο ενεργειακό τομέα, αλλά και ειδικά στο φυσικό αέριο. Είχε συμμετάσχει στη πρώτη φάση του διαγωνισμού για την πώληση του 66% του ΔΕΣΦΑ.

Ακολουθούν οι σχετικές ανακοινώσεις της ΡΑΕ για την αίτηση χορήγησης Άδειας ΑΣΦΑ και Άδειας προμήθειας φυσικού αερίου.

Αίτηση για χορήγηση Άδειας ΑΣΦΑ

Η εταιρεία με την επωνυμία «POWERGLOBE LLC», υπέβαλε στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ I-257052/18.03.2019 αίτηση για χορήγηση Άδειας Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου (Α.Σ.Φ.Α.), σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β’3430/17.08.2018).

Το έργο αφορά στην δημιουργία υπεράκτιου σταθμού υποδοχής, προσωρινής αποθήκευσης και αεριοποίησης (FSRU) Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) στο περιοχή του Αθερινόλακου, στη Νοτιοανατολική Κρήτη.

Όποιος θεμελιώνει έννομο συμφέρον, δύναται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ, να υποβάλει ενώπιον της ΡΑΕ αντιρρήσεις σχετικά με την υποβληθείσα αίτηση, κατά τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίες θα συνοδεύονται από όλα τα αναγκαία στοιχεία που τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς του.

Αίτηση για χορήγηση Άδειας Προμήθειας φυσικού αερίου

Η εταιρεία με την επωνυμία «POWERGLOBE LLC», υπέβαλε στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ I-257052/18.03.2019 αίτηση για χορήγηση Άδειας Προμήθειας Φυσικού Αερίου, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β’3430/17.08.2018).

Όποιος θεμελιώνει έννομο συμφέρον, δύναται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ, να υποβάλει ενώπιον της ΡΑΕ αντιρρήσεις σχετικά με την υποβληθείσα αίτηση, κατά τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίες θα συνοδεύονται από όλα τα αναγκαία στοιχεία που τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς του.

Να υπενθυμίσουμε, ότι πρόσφατα, πέρυσι το φθινόπωρο, ο κ. Θεοδωρόπουλος, ως εκπρόσωπος κρατικής εταιρείας του Κατάρ είχε πραγματοποιήσει επαφές στην Ελλάδα καταθέτοντας επενδυτική πρόταση για την δημιουργία μονάδας ηλεκτροπαραγωγής στην Κρήτη, η οποία θα τροφοδοτείται με καύσιμο φυσικό αέριο, μέσω πλωτής μονάδας αποθήκευσης και αεριοποίησης.

Το χαρακτηριστικό της λύσης που είχε παρουσιαστεί στις ελληνικές αρχές ήταν ότι το σύνολο της τροφοδοσίας και της ηλεκτροπαραγωγικής δραστηριότητας προτείνεται να βρίσκεται σε ένα καράβι που θα αγκυροβολήσει στην Κρήτη και συγκεκριμένα στο ενεργειακό κέντρο του Αθερινόλακκου.

Η συγκεκριμένη πρόταση είναι η μία από τις τουλάχιστον 3 προτάσεις που έχουν παρουσιαστεί από επενδυτές για την αντιμετώπιση του ενεργειακού προβλήματος της Κρήτης, όπου ως γνωστόν οι μονάδες παραγωγής είναι παλιές και πρέπει να αποσυρθούν για περιβαλλοντικούς λόγους από το 2020.

Το Κατάρ είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός υγροποιημένου φυσικού αερίου στον κόσμο, ενώ αυξάνει κατά 40%, στους 110 εκατ. τόνους την παραγωγή του, σταδιακά μέχρι το 2024. Σήμερα η ετήσια παραγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου του Εμιράτου του Κατάρ φτάνει τους 77 εκατ. τόνους.

Η Ενεργειακή Τράπεζα που ιδρύσανε και η οποία επενδύει πλέον και στην Κρήτη είναι το μεγαλύτερο αραβικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα επικεντρωμένο στις ενεργειακές επενδύσεις και έχει ήδη συγκεντρώσει κεφάλαια 2,5 δισ. δολαρίων, ωστόσο στις ανακοινώσεις που έγιναν προ ημερών δεν γνωστοποιήθηκε εάν και πότε θα προχωρήσει σε αύξηση κεφαλαίου προκειμένου να φτάσει το στόχο των 10 δισ.