Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία: Δεν ζητούν χάρη… ισότητα ζητούν

Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία η σημερινή και η ημέρα αυτή, δίνει ακόμα μια ευκαιρία στην κοινωνία να εστιάσει την προσοχή της στα δικαιώματα και τις δυνατότητες των ατόμων με αναπηρία, βελτιώνοντάς έτσι την ποιότητα ζωής τους. Όχι, τα άτομα με αναπηρία δε ζητούν να γίνει η ζωή τους ευκολότερη. Ζητούν το αυτονόητο, να γίνει η ζωή τους ίση με όλων των υπολοίπων.

Το 1992, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ανακήρυξε την 3η Δεκεμβρίου ως Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία. Εορτάζεται σε όλον τον Πλανήτη και επιδιώκει την αύξηση του βαθμού ένταξης των ατόμων με αναπηρία σε κάθε πτυχή της πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής και πολιτιστικής ζωής, την ουσιαστική ένταξη.

Σύμφωνα με το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, ένας στους έξι πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει κάποιο είδος αναπηρίας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρει ότι περισσότερο από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι είναι άτομα με αναπηρία ενώ περίπου 190.000.000 αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες στην καθημερινή τους ζωή.

Τα άτομα με αναπηρία, αντιμετωπίζουν εμπόδια στην καθημερινή ζωή, εφόσον η κοινωνία πολλές φορές δε λαμβάνει υπόψη τα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης ομάδας πληθυσμού, τις δυνατότητες και τις ειδικές τους ανάγκες. Βιώνουν συχνά το φαινόμενο του «κοινωνικού αποκλεισμού», αισθάνονται την περιθωριοποίηση και στέρηση της συμμετοχής στα κοινωνικά, δημόσια αγαθά και υπηρεσίες, που πρέπει να είναι κοινά σε όλους τους πολίτες.

Ας γίνει σήμερα η αρχή

Τα άτομα με αναπηρία δε ζητούν να γίνει η ζωή τους ευκολότερη. Ζητούν να γίνει η ζωή τους ΙΣΗ με όλων των υπολοίπων. Στο χέρι αυτών των «υπολοίπων» είναι αυτό, να γίνει πράξη. Ας Αρχίσουμε σήμερα λοιπόν, από το θέμα της πρόσβασης, σταματώντας να βάζουμε «εμπόδια» στο δικαίωμά τους να κυκλοφορήσουν στον δρόμο, στα πεζοδρόμια, στις δημόσιες υπηρεσίες, στα κέντρα διασκέδασης, στα εμπορικά καταστήματα.