Ποια είναι τα έως τώρα δεδομένα για τις αγροτικές επιδοτήσεις μέσω της νέας ΚΑΠ

Με βάση και την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι πόροι του πρώτου πυλώνα θα είναι μειωμένοι κατά 641 εκατ. ευρώ, ενώ οι πόροι του δεύτερου πυλώνα θα είναι μειωμένοι κατά 629 εκατ. ευρώ.


Σε μείωση αλλά όχι κατάργηση των ιστορικών δικαιωμάτων πάμε έως το 2026, όπως όλα δείχνουν, με βάση τα στοιχεία και τις πληροφορίες για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους προσανατολισμούς των Βρυξελλών, αλλά στο μεταξύ η Κρήτη πλήρωσε και συνεχίζει να πληρώνει βαρύ τίμημα, χάνονται συνολικά έως και το 50% των ενισχύσεων σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς.

Τι θα γίνει λοιπόν από τώρα και μετά; Και όταν μάλιστα για την επόμενη προγραμματική περίοδο οι πόροι της ΚΑΠ θα είναι μειωμένοι κατά 1,3 δισ. ευρώ, η κατάσταση φαίνεται να χειροτερεύει.

Αναλυτικότερα και με βάση και την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι πόροι του πρώτου πυλώνα θα είναι μειωμένοι κατά 641 εκατ. ευρώ, ενώ οι πόροι του β’ πυλώνα θα είναι μειωμένοι κατά 629 εκατ. ευρώ. Η μείωση αυτή στα κονδύλια φτάνει το 11%, σε σύγκριση με την τρέχουσα περίοδο. Συνολικά, σύμφωνα και με την πρόταση που συζητείται σε επίπεδο Ε.Ε., τα κονδύλια της ΚΑΠ, πανευρωπαϊκά, θα είναι μειωμένα έως και 15,3%.

Στο μεταξύ, η Ελλάδα δεν έχει αποφασίσει ακόμα τον τρόπο που επιθυμεί να δίνονται οι επιδοτήσεις. Όσο για τα ιστορικά δικαιώματα, πληροφορίες αναφέρουν πως πάμε για σταδιακή τους μείωση. Εξάλλου, σίγουρο θεωρείται ότι οδεύουμε προς μια ΚΑΠ περισσότερο φιλοπεριβαλλοντική σε σχέση με τη σημερινή.

Όσον αφορά στις επίσημες θέσεις που εξέφρασε το τελευταίο διάστημα ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σταύρος Αραχωβίτης, η χώρα μας είναι αντίθετη σε οποιαδήποτε μείωση των κονδυλίων της ΚΑΠ, καθώς επίσης και σε κάθε ενδεχόμενο εθνικοποίησης. Εξέφρασε δε τις επιφυλάξεις του σε σχέση με τον διοικητικό φόρτο που επιβάλλει η επόμενη ΚΑΠ. Για την πρόταση της Επιτροπής, σε σχέση με τις συνδεδεμένες ενισχύσεις, ο υπουργός σημείωσε ότι η χώρα μας επιθυμεί να έχει ευελιξία.

Ο κ. Αραχωβίτης ανέπτυξε πρόσφατα, εξάλλου, τις βασικές προτάσεις που διέπουν το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ΚΑΠ μετά το 2020 και στάθηκε ιδιαίτερα στα εξής:

* Η Κομισιόν προτείνει χαμηλότερο προϋπολογισμό για την ΚΑΠ κατά 4,6% σε τρέχουσες τιμές.

* Η λογική της νέας ΚΑΠ βασίζεται σε κοινές απαιτήσεις, όπως είναι η ενισχυμένη αιρεσιμότητα και οι κοινοί δείκτες.

* Η ενισχυμένη αιρεσιμότητα έχει ενιαίες υποχρεώσεις για το σύνολο των γεωργών, έχει ενιαίες υποχρεώσεις για το περιβάλλον και για το κλίμα, αλλά και διοικητικές ποινές σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των δικαιούχων.

* Οι κοινοί δείκτες που παρακολουθούν την πορεία είναι οι δείκτες των εκροών για την ετήσια εκκαθάριση των δαπανών της ΚΑΠ, είναι οι κοινοί δείκτες των αποτελεσμάτων για τον ετήσιο έλεγχο της προόδου έναντι των στόχων και είναι και οι κοινοί δείκτες των επιπτώσεων για την αξιολόγηση της επίδοσης της ΚΑΠ.

* Στις άμεσες ενισχύσεις, στον πρώτο πυλώνα, θα υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ βασικής εισοδηματικής ενίσχυσης, συμπληρωματικής αναδιανεμητικής εισοδηματικής ενίσχυσης, συνδεδεμένης εισοδηματικής ενίσχυσης σε συγκεκριμένους τομείς και συμπληρωματικής εισοδηματικής ενίσχυσης για τους νέους γεωργούς.

* Προτείνεται, επίσης, η μείωση των άμεσων ενισχύσεων, όταν ο αγρότης λαμβάνει ποσά πάνω από 60.000 ευρώ ετησίως.

* Μια βασική διαφοροποίηση, που φέρνει η νέα φιλοσοφία στην Κοινή Γεωργική Πολιτική, είναι τα στρατηγικά σχέδια.

 

Να διατηρηθεί ο προϋπολογισμός

Το ζήτημα της διατήρησης του προϋπολογισμού έθεσε, μεταξύ άλλων, η υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ολυμπία Τελιγιορίδου, στη Βουλή. Αναλυτικά, η υφυπουργός ανέφερε: «Η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) αποτελεί από τους πιο σημαντικούς τομείς εφαρμογής πολιτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι τα επόμενα χρόνια η ζήτηση σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο ασφαλών προϊόντων θα αυξηθεί σε ένα πολύ υψηλό ποσοστό, γι’ αυτό είναι αυτονόητο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να χαράξει πολιτικές, οι οποίες θα έχουν ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη της υπαίθρου, τη ρύθμιση των αγορών στα αγροτικά προϊόντα και την αντιμετώπιση των φαινομένων κλιματικής αλλαγής.

Η εποικοδομητική συμβολή της χώρας μπορεί να επιτευχθεί με αλλαγή σκέψης και νοοτροπίας εν συγκρίσει με τα προηγούμενα χρόνια, ώστε να μην υπονομεύσουμε το μέλλον του πρωτογενούς τομέα. Η ΚΑΠ αποτελεί ένα βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο, καθώς και ένα θεμελιώδες μέσο χάραξης πολιτικών μέσα από την εκπόνηση συγκεκριμένων σχεδίων, την παρακολούθηση της εξέλιξης και εφαρμογής τους, καθώς και μετέπειτα την αξιολόγησή τους. Μέσω της διαμόρφωσης της Αγροτικής Πολιτικής τίθενται ζητήματα όπως η διατροφική επάρκεια, η δημιουργία προϊόντων ασφαλούς διατροφής, προϊόντων ποιότητας, προϊόντων ταυτότητας και ταυτόχρονα η άσκηση πολιτικών με στόχο την προστασία του περιβάλλοντός και την αντιμετώπιση φαινομένων κλιματικής αλλαγής.

Πέρα από το να στοχεύουμε στη στήριξη του εισοδήματος των γεωργών, που σαφώς είναι κάτι πολύ σημαντικό, χρειάζεται και η ανάπτυξη άλλων μεθόδων, που θα στηρίζονται στην καινοτομία και στην εκπαίδευση, που θα αξιοποιούν τα πλεονεκτήματα που μας δίνει η Ευφυής Γεωργία και γενικότερα είναι πρωτεύον η αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης, ώστε να κάνουμε γεωργικές επιχειρήσεις, οι οποίες θα αφήνουν πίσω το παλιό και στρεβλό παραδοσιακό παραγωγικό μοντέλο και θα μπορούν να είναι ανταγωνιστικές και να σταθούν σε ένα περιβάλλον που είναι ιδιαίτερα απαιτητικό.

Για παράδειγμα, κρίνουμε ιδιαίτερα σημαντική την εισοδηματική ενίσχυση κατά 2% των άμεσων ενισχύσεων για τους νέους αγρότες, καθώς και την αύξηση του ηλικιακού ορίου στα 45 χρόνια, ώστε να φέρουμε στον πρωτογενή τομέα ανθρώπους με διαφορετική νοοτροπία και διαφορετική επιχειρηματική προσπάθεια, για να γίνει ο πρωτογενής τομέας τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στην Ελλάδα βιώσιμος και ανταγωνιστικός.

Η διατήρηση του προϋπολογισμού για τη νέα ΚΑΠ είναι εξαιρετικά σημαντική και δεν πρέπει να μειωθεί, διότι η ΚΑΠ ως μια ισχυρή πολιτική χρειάζεται να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες των κρατών, το μέγεθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, το κόστος της εργασίας, καθώς και τα εισοδηματικά κριτήρια των αγροτών. Επίσης, ο σχεδιασμός μιας μεταβατικής περιόδου για τη σύνδεση της παλαιάς με την καινούργια ΚΑΠ αποτελεί αξιοσημείωτο ζητούμενο λόγω της παρατεταμένης διάρκειας των προγραμμάτων.

Η προσπάθεια του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι προσανατολισμένη στο μέλλον. Ιδιαίτερα τώρα, μετά από οχτώ χρόνια οικονομικής κρίσης, γίνεται και είναι επιδίωξή μας μέσω της καινοτομίας και της επιστημονικής γνώσης ο πρωτογενής τομέας να αποτελέσει τη “ραχοκοκκαλιά” της επανεκκίνησης της ελληνικής οικονομίας».

 

ΠΡΙΑΜΟΣ ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ

«Η Κρήτη είναι αδικημένη»

«Μέχρι το 2021 η Κρήτη θα έχει χάσει το 50% των ενισχύσεων που ελάμβανε με βάση το προηγούμενο καθεστώς», δήλωσε στη “Νέα Κρήτη” χθες ο πρόεδρος της Ομάδας Αμπελουργών και Ελαιοκαλλιεργητών Κρήτης Πρίαμος Ιερωνυμάκης.

«Η χώρα μας οφείλει να ψηφίσει “όχι” σε μια νέα μείωση των ενισχύσεων. Βέβαια, κουμάντο κάνουν οι βόρειες χώρες. Αλλά εμείς θα πρέπει να πάμε στις Βρυξέλλες με συγκροτημένη πρόταση», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον Πρίαμο Ιερωνυμάκη, η μείωση των ενισχύσεων έχει μεγάλο και σοβαρό αντίκτυπο συνολικά στην τοπική οικονομία και θα πρέπει πάση θυσία η Κρήτη μέσα από τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βγει ενισχυμένη όσο γίνεται περισσότερο.