“Πράσινο φως” για πενήντα νέες προσλήψεις στην υγεία στην Κρήτη

Δεκαεπτά (17) νέες θέσεις επικουρικών ιατρών για τα νοσοκομεία και έντεκα (11) για τις δομές πρωτοβάθμιας υγείας της Κρήτης εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υγείας, ακολούθως των σχετικών αιτημάτων της 7ης Υ.ΠΕ.

Οι εγκρίσεις αυτές προστίθενται στις ήδη εγκεκριμένες θέσεις επικουρικών ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων των τελευταίων μηνών, οι οποίες στο σύνολο τους ανέρχονται συνολικά σήμερα στις 111.

Επίσης, για τις υγειονομικές μονάδες της 7ης ΥΠΕ Κρήτης εγκρίθηκαν είκοσι δύο (22) επιπλέον θέσεις νοσηλευτικού και λοιπού επικουρικού προσωπικού. Οι νέες αυτές θέσεις προστίθενται στις ήδη εξακόσιες τριάντα τρεις (633) εγκεκριμένες προσλήψεις των προηγούμενων μηνών, με το σύνολο αυτών να ανέρχεται σήμερα στις εξακόσιες πενήντα πέντε (655) θέσεις.

Η 7η Υ.ΠΕ. Κρήτης, βρισκόμενη σε άμεση συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και τις Διοικήσεις των υγειονομικών μονάδων ευθύνης της, εργάζεται απρόσκοπτα και με συνέπεια για την κάλυψη των κενών που κληροδοτήθηκαν και τη συνεχή στελέχωση των υγειονομικών μονάδων της Κρήτης. Στόχος πάντα είναι η ενίσχυση του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, η αξία του οποίου διαφαίνεται σήμερα περισσότερο από ποτέ πόσο πολύτιμη είναι στη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.