Προμήθεια και εγκατάσταση νέου εξοπλισμού στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου

Η Διοίκηση του ΓΝ Λασιθίου-ΚΥ Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο» ενημερώνει τους πολίτες ότι ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες προμήθειας νέου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού υψηλής αξίας στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου.

Συγκεκριμένα, από τη συμφωνία μεταξύ ελληνικού δημοσίου και SIEMENS και κατόπιν ενεργειών του Υπουργείου Υγείας και του Οικονομικού Τμήματος του νοσοκομείου μας ολοκληρώθηκε η προμήθεια των ακόλουθων ιατρικών συσκευών συνολικής αξίας 106.777,64 €:

Μίας συσκευής τρισδιάστατης Οπτικής Τομογραφίας Συνοχής με έγχρωμη ψηφιακή φωτογράφηση βυθού (αξίας 49.538 €) για το Οφθαλμολογικό Τμήμα η οποία αναμένεται να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει σύντομα.

Ενός Ορθοπαντοτομογράφου για λήψη πανοραμικών κεφαλομετρικών ακτινογραφιών (αξίας 24.999 €) για το Ακτινολογικό Τμήμα ο οποίος εγκαταστάθηκε και αναμένεται να λειτουργήσει σύντομα

Ενός Εύκαμπτου Κυστεοσκοπίου (αξίας 13.193 €) για το Ουρολογικό Τμήμα το οποίο εγκαταστάθηκε και λειτουργεί

Επιπλέον, με χρηματοδότηση από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του νοσοκομείου μας, ολοκληρώθηκε η προμήθεια ιατροτεχνολογικού και λοιπού πάγιου εξοπλισμού για το Τμήμα Αιμοδοσίας, το Οδοντιατρικό Τμήμα, τη Μονάδα Χημειοθεραπείας, το Οφθαλμολογικό Τμήμα, το Μαιευτικό Τμήμα, το Τμήμα Πληροφορικής, το Ακτινολογικό Τμήμα κλπ συνολικής αξίας 153.965,09 €.

Η προμήθεια των παραπάνω ειδών συμπληρώνει μια σειρά προμηθειών των τριών τελευταίων ετών σχετικά με την αναβάθμιση του ιατροτεχνολογικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων του νοσοκομείου και συμβάλει στην ολοκλήρωσης της υλοποίησης ενός από τους στρατηγικούς στόχους της Διοίκησης που ήταν η αναβάθμιση της ποιότητας και της ασφάλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Αποτελεί δε το αποτέλεσμα χρηστής οικονομικής διαχείρισης, επίπονης προσπάθειας και αξιοποίησης εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης.

Η Διοίκηση ευχαριστεί θερμά την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και τη Διοίκηση της 7ης ΥΠΕ Κρήτης για την υποστήριξη και την έγκριση των σχετικών αιτημάτων και πιστώσεων και τις αρμόδιες υπηρεσίες του νοσοκομείου για την αποτελεσματική και ταχύτατη διεκπεραίωση των σχετικών διαδικασιών.